2012 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

2012 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ


T.C
YAYLDAĞI BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
 
SAYI:M.31.3.YAY.0.10.01-301-01/                                                    28/09/2012
KONU:Meclis Toplantısı
 
 
Sayın: ................................................
Belediye Meclis Üyesi
......................Mahallesi
                  YAYLADAĞI
 
                      Belediye Meclisinin 2012 Yılı Ekim Ayı olağan toplantısı 03.10.2012 Çarşamba günü
Saat: 15:00 de Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.Aşağdaki gündemde bulunan maddeleri görüşüp
karara bağlamak üzere alınan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.28.09.2012
 
 
                                                                          Mustafa Kemal DAĞISTANLI
                                                                                   Belediye Başkanı
 
 
GÜNDEM:
 
1-Kurtuluş Mah.152 Ada 16 nolu parselde imar planı tadilatı

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazılım - 2014