Çevre Gönüllüleri Projesi

İnsanlığın bilimde ve teknolojide büyük bir hızla ilerlemesi, aşırı nüfus artışıyla beraber doğal çevresi üzerindeki etkilerinin giderek artması ve buna bağlı olarak doğal kaynakların hızla tükenmesi, soluduğumuz havanın, içtiğimiz suların hızla kirlenmesi "ÇEVRE " konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir.
Genellikle nüfus artışı ile birlikte görülen hızlı ve plansız kentleşme, sağlıksız endüstrileşme ve ekonomik gelişme süreci; giderek boyutları büyüyen hava, su ve toprak kirlenmesi ile gürültü, erozyon gibi diğer çevre sorunlarını da beraberinde getirerek, ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuştur.

İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kirleticilerin cins ve miktarlarındaki artış çevrenin tabii yapısını bozmakta; azalan canlı türleri, artan hava kirliliğine bağlı olarak görülen iklim değişmeleri, enerji ve su kaynaklarının hızla tükenmesi, ozon tabakasının incelmesi, erozyon ve ormansızlaşma gibi etkenler ise 21. yüzyılda dünyamızın içinde bulunduğu en önemli çevre problemlerini oluşturmaktadır.
Bu noktada; çevresinde gelişen olaylara duyarlı, çevre sorunlarının çözümüne yönelik düşünen, sorgulayan ve fiilen çaba sarfeden bilinçli bir toplum oluşturulmalı ve yaşadığımız çevreye sahip çıkılmalıdır.

Çünkü çevre bize atalarımızdan kalan miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir.

Yayladağı Belediyesi olarak "Çevreye Zeytin Dalı” sloganıyla yola çıktığımız projelerde; çevre adına bu birlikteliği sağlamak amacıyla " Çevre Gönüllüleri Projesi ” ne ihtiyaç duyulmuştur.

Bu projenin çıkış nedenlerinden birisi de; eğer insan sağlığı ve mutluluğu birincil amaçsa, bu amacın gerçekleşmesi için çevreye zarar veren insan yerine, çevreyi koruyan insanlara ihtiyaç duyulmasıdır.

Çevreyi korumak adına "önce ben” diyerek gönüllü olmayıp "yok başkaları yapsın” diye beklersek, şehirlerden kaçarken "önce ben” demek durumunda kalabiliriz.ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

1-Çevre gönüllüsü yaşadığı dünyayı seven ve çevresine sahip çıkan kişidir.
2-Toplumun refahı ve çağdaş yaşam düzeninin sağlanmasına katkıda bulunan kişilerdir.
3-Doğal kaynakların tüketiminde çevresindekileri tasarruflu kullanıma yönlendirecek örnek kişidir.

 
ÇEVRE İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?
Çevremizin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik;
1. Damlayan bir musluğu kapatarak da olsa suyu idareli kullanabilirim.
2. Bir saniye de olsa gerekmeyen zamanlarda ışığı kapatıp enerji tasarrufu yapabilirim.
3. Trafikte toplu taşıma araçlarını tercih ederek ve ısınma amaçlı temiz yakıtları kullanarak havadaki zararlı gaz emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayabilirim.
4. Geri dönüşümü destekleyerek oksijen kaynağı olan ormanlarımız ile diğer doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik örnek bir davranış sergileyebilirim.
5. Çevre konulu yapılacak etkinliklerde aktif rol üstlenebilirim,
6. Yayladağı bilgi evleri ve diğer sosyal alanlarda kurulacak tanıtım amaçlı stantlarda görev alabilirim.
7. Kurulacak web sitesinde görev alabilirim.
8. Çevre konulu uluslararası ve ulusal haberlerin e-posta yoluyla site görevlilerine iletebilirim.
9. Çevre konulu grafik ve tasarımların e-posta yoluyla site görevlilerine iletebilirim.
10. Gerekli durumlarda çevre konulu koordinasyon toplantısına katılabilirim.
11. Web sitesi ve güncelleme konusunda resim, yazı, video gibi bilgilere e-posta ile site görevlilerine iletebilirim.
12. Çevre gönüllülerinin arttırılmasına yönelik bilgilendirici rol üstlenebilirim.
13. Çevresel etkinliklerde sponsorluk çalışmalarında etkin rol alabilirim.

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014