Coğrafi Yapı

lçemizin bugünkü köyleri ile birlikte bulunduğu yerin tamamen denizle kaplı olduğu jeolojik olaylar neticesinde suların çekildiği elimizde mevcut olan fosillerden anlaşılmaktadır. İlçemiz, Türkiye’nin en güneyinde bulunmakta ve Akdeniz bölgesi içerisinde bulunmaktadır. İlçe 36 – 37 derece doğu boylamları arasındadır. İlçenin 366 km2, rakımı ise 450 m dir. Doğusunda Suriye, Antakya ve Altınözü ilçesi, Batısında Akdeniz ve Suriye kuzeyinde Samandağ ilçesi ve güneyinde de Suriye Bulunmaktadır. İlçenin batısında Keldağ, güneyinde selcan dağları, kuzeyinde Ayvacık dağları bulunmaktadır. İlçe içerisinde Kureyş deresi adı verilen bir dere bulunmaktadır. Bitki örtüsü genellikle fundalık, makilik ve çam ormanı şeklindedir. Arazi durumu bakımından ise dağlık, engebelik ve kıraçtır. İlçemiz tipik bir Akdeniz iklimi altında olup yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazılım - 2014