Sosyal Durum

Eğitim ve Kültür Durumu

Eğitim ve Kültür faaliyetleri Hatay’ın anavatana katılmasıyla başlamış ve her geçen gün aratarak devam etmektedir. 1939 yılında %2 olan Okuma–Yazma oranı günümüzde %97 ya ulaşmıştır.

Sağlık Durumu

İlçe merkezinde merkez sağlık ocağı tabipliği, Yeditepe, Karaköse, Kışlak beldelerinde birer adet sağlık ocağı ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

Ekonomik Durum

İlçemizin bir tarım bölgesi olması dolayısıyla halkın gelirinin büyük bir kısmı tarıma dayanmaktadır. İlçemizde kayda değer bir sanayi bulunmamaktadır fakat küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili küçük çapta aile işletmeleri bulunmaktadır.

İlçemizde başlıca gelir kaynağı olarak tütün ziraatı yapılmaktadır. Tütünde kota sisteminin uygulanmasının başlamasıyla geçen yıl ve daha önceki yıllarda ilçemizde tütün ziraatına alternatif bitki yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu çalışmalar içerisinde ilçemiz iklimine uygun, gelir düzeyi yüksek tarla bitkilerinin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması bunun yanında kapama meyve bahçelerinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmış olup, çalışmalara devam edilmektedir. İlçemiz bir tarım ilçesi olup arazi miktarının çok kısıtlı olması sebebiyle en çok gelir getiren tütün iken şuanda alternatif ürün olarak çilek, kivi, nar vs. gibi ürünlerin üretimine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklı, İlçe tarım Müdürlüğünce Çilek Yetiştiriciliği ve Yüksek Telli Kivi Tesisi Projeleri hazırlanmış projeler onaylanarak faaliyete geçmiştir. Bunun yanında ilçemizde hayvancılık hızla gelişmekte; süt sığırcılığı ve Kilis Keçisi yetiştiriciliği giderek daha önemli bir hale gelmektedir. İlçemizde Ziraat Bankasının sıfır faizli kredilerinden yaklaşık 150 çiftçi yararlanmış bunun sonunda yaklaşık 1700 büyükbaş ve yaklaşık 1400 küçükbaş hayvan alımı gerçekleşmiştir.

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazılım - 2014