2016 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

SAYI  : 49429913-301-01/106                                                                                        27.04.2016

KONU: Meclis Toplantısı ve Gündemi

 

Sayın:..............................................

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

..................................Mahallesi

Yayladağı/HATAY

 

            Belediye Meclisinin 2016 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısı 03.05.2016 Salı günü saat 14.00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Aşağıdaki gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı saygılarımla rica ederim.

 

 

                                                                                                                         Mehmet KALKAN

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Meclis Üyeleri

 

  • Açılış, yoklama ve saygı duruşu

 

GÜNDEM:

1-      Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Dusduru Mahallesi 190 parsel sayılı taşınmazın satışı.

2-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesine istinaden 2015 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının görüşülmesi.

3-      DOĞAKA kapsamında Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı ile ilgili Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’a yetki verilmesi.

4-      Çamaltı Mahallesi 9 Ada plan tadilatı (Karayolları Kamulaştırma Güzergahı)

5-       Bezge Mahallesinde bulunan Şehit Polis Beşir GÜVEN parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazılım - 2014