2016 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

SAYI  : 49429913-301-01/76                                                                                          29.03.2016

KONU: Meclis Toplantısı ve Gündemi

 

Sayın:..............................................

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

..................................Mahallesi

Yayladağı/HATAY

 

            Belediye Meclisinin 2016 Yılı Nisan ayı olağan toplantısı 05.04.2016 Salı günü saat 14.00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Aşağıdaki gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı saygılarımla rica ederim.

 

                                                                                                                         Mehmet KALKAN

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

DAĞITIM:

Tüm Meclis Üyeleri

 

  • Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’nci maddesine göre Yayladağı Belediyesi’nin 2015 yılı Gelir ve Giderlerine ait Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili bilgi sunumu.

 

GÜNDEM:

1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca Yayladağı Belediye Meclisi Başkanlık Divanı’nın gizli oyla seçiminin yapılması.

2-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesi uyarınca Belediye Encümenine 2 üyenin gizli oyla seçiminin yapılması.

3-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca ihtisas komisyonlarına üye seçimi.

4-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı maddesi uyarınca Yayladağı Belediyesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

5-      Karaköse Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması

6-      Kurtuluş Mahallesi İmam Hatip Parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması.

7-      Yayladağı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 31 H 2808 plakalı araca 5393 sayılı Belediye Kanunu 15. Maddesine istinaden "Kamu Yararı Kararı” alınması

8-      Yayladağı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 31 H 2809 plakalı araca 5393 sayılı Belediye Kanunu 15. Maddesine istinaden "Kamu Yararı Kararı” alınması

9-      Mülkiyeti Maliye Hazinesi /Gençlik ve Spor Hizmetleri Bakanlığı’na ait Eski Şenköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının (Şenköy/Cumhuriyet Mahallesi 192 Ada 16 Parsel Eski Parsel:2239) belediyemiz adına tahsis edilmesi.

 Kadastro İl Müdürlüğü tarafından Hisarcık Mahallesinde yapılacak olan 2/B çalışmalarında görev yapmak üzere 6 (Altı) Adet Bilirkişinin belirlenmesi

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazılım - 2014