2015 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

SAYI  : 49429913-301-01/239                                                                                        28/09/2015

KONU: Meclis Toplantısı ve Gündemi

 

 

 

:..............................................

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

..................................Mahallesi

Yayladağı/HATAY

 

 

 

            Belediye Meclisinin 2015 Yılı Ekim ayı olağan toplantısı 01/10/2015 Perşembe günü saat 14.00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Aşağıdaki gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı saygılarımla rica ederim. 28/09/2015

 

            Bilgilerinize arz ederim.

 

     

           

 

                                                                                                                         Mehmet KALKAN

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

1- 2016 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi

2- 2016 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin belirlenmesi

3- İş Makineleri Tescil Yönetmeliğinin onaylanması

4- Kışlak Mahallesi 2561 sayılı parselin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi

5- Belediyemize ait Sungur Mahallesi 453 nolu parselin satışı

6- Belediyemize ait Şakşak Mahallesi 47 nolu parselin satışı

7- Belediye Meclisimizin 03.06.2015 tarih ve 32 sayılı kararındaki bilirkişi listelerinde değişiklik

8- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan oyun parklarının isimlendirilmesi

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazılım - 2014