2014 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

2014 OCAK AYI MECLİS KARARLARI


BELEDİYE MECLİS KARARI

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ   :06/01/2014

MECLİS KARAR SAYISI   : (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 OCAK  AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 06/01/2014 Pazartesi günü saat 15:00 te  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI, Sedat GENÇ, İshak KARASOY, Fuat TECİMEN(Katılmadı) Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Gürbüz ALDANMAZ, Ahmet OKAY(Katılmadı),Bekir BOZKURT‘un iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

               

Gündeme geçildi.

                Gündemin birinci maddesinde bulunan 2014 Mali Yılında Belediyemizce 5393 Sayılı Kanun'un 49. maddesine istinaden çalıştırılacak olan kısmi zamanlı Avukat ücretinin belirlenmesi görüşülmeye başlanıldı.

 

                Belediyemizce 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanun'unun 49. maddesi hükmü gereğince çalıştırılacak olan kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat Sinan TOZMAN'a ödenecek sözleşme ücreti 28.12.2013 Tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 1.Kısım 4. Bölümde belirtilen asgari 1.250,00 TL (BinikiyüzelliTL) üzerinden ödenmesi Belediyemiz Meclisince oy birliği ile onandı.06.01.2014

 

  Gündeme geçildi.

                Gündemin ikinci maddesinde bulunan 2014 Mali Yılında Belediyemizce 5393 Sayılı Kanun'un 49. maddesine istinaden çalıştırılacak olan kısmi zamanlı Veteriner ücretinin belirlenmesi görüşülmeye başlanıldı.

 

                Belediyemizce 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanun'unun 49. maddesi hükmü gereğince çalıştırılacak olan kısmi zamanlı sözleşmeli Veteriner Mehmet BAHADIR'a ödenecek aylık sözleşme ücreti brüt 1.250,00 TL KDV (BinikiyüzelliTL) üzerinden ödenmesi Belediyemiz Meclisince oy birliği ile onandı.06.01.2014

 

  Gündeme geçildi.

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin boş-dolu memur ve işçi formları Kadroların derecelerinin ayarlanmasına  karar ekinde görüldüğü gibi oy birliği ile onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 06.01.2014

 

   Gündeme geçildi.

                Gündemin 4. Maddesine geçildi. Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde Boş bulunan GİH Sınıfında 7785 kod numaralı Tahsildar kadrosunu kaldırılarak 7555 kod numaralı Memur kadrosuyla değiştirme işi olduğu anlaşıldı. Yapılan istişareler ve görüşmeler sonucunda Belediye ve Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI  ve meclis üyesi Bekir BOZKURT  Evet diyerek kadro değişikliği yönünde  oy kulandılar. Diğer meclis üyeleri Bilal SARI, ( Fuat TECİMEN Katılmadı), Sedat GENÇ, (Ahmet OKAY Katılmadı), Kemal KOLMAN, İshak KARASOY  Gürbüz ALDANMAZ Tahsildar kadrosunun kalmasını isteyerek Red oyu kulandılar. Oylama sonucunda Boş kadro deşikliği maddesi oy çokluğu ile Reddedilmesinin onanmasına karar verildi.06.01.2014

Gündeme geçildi.

 

Gündemin 5. maddesinde bulunan 2014 yılı Encümen toplantı gününün ve saatinin önceden belirleme işi olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşme ve istişareler sonucunda her hafta Salı günü saat 15:00 olarak belirlenerek oy birliği ile onanmasına   karar verilmiştir. 06.01.2014

Gündeme geçildi.

 

Gündemin 6. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 23/12/2013 tarih ve 807 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 160 Ada 7 numaralı taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum     görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan imar planı tadilatı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.06/01/2014

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 7. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 23/12/2012 tarih ve 807 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Şenköy belediyesi uygulama imar planında olan eksikliklerin giderilmesi için İmar Planı Revizyonu (51 Nolu Karar),1130 numaralı parselde İmar Planı Tadilatı (52 Nolu Karar),840 numaralı parselde İmar Planı Tadilatı (53 Nolu Karar) ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan İmar Planı Revizyonu ve İmar Planı Tadilatı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.06/01/2014

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 8. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 19 ada 4 no'lu taşınmaz üzerinde Mevzi İmar Uygulaması işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Yapılan imar planında İmar Planı’nın  etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, planlanan alanların atıl bir vaziyette bırakılmaması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, imar mevzuatı, fen ve imar kurallarına uygun yapılaşma altyapısının hazırlanması, imar planının fonksiyonel ve uygulanabilir olması adına imar planındaki Antakya-Yayladağı ana ulaşım aksı üzerinde bulunan taşınmazın çevresindeki mevcut yapılaşma koşullarıyla bir bütünlük sağlayacak şekilde imar planı hazırlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, ilgili kurumların uygun görüşleri doğrultusunda Ayrık nizam, komşu parsellerden; 3 metre, yollardan 5 metre yapı yaklaşma mesafesinde TAKS:0,25, KAKS=0.75 yapı yoğunluğunda ve 3 kat olarak konut amaçlı imar planı yapılmıştır.

Söz konusu mevzi imar uygulaması için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 19 ada 4 nolu taşınmaz üzerinde yapılan mevzi imar uygulaması, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı.06/01/2014

 

 

(Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınan)

 

                Gündemin 9. maddesinde bulunan Karaköse  Belediye Başkanlığı'nın 06/01/2014 tarih ve 4 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde p36-d-21-b-4-d paftasında bulunan Spor Tesis Alanının Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan imar planı tadilatı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.06/01/2014

 

 

       Mustafa Kemal DAĞISTANLI                    İshak KARASOY            Fuat TECİMEN                                                       

       Meclis ve Belediye   Başkanı                             Katip-Üye                        Katip-Üye                

                                                                                                                 (Katılmadı)

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014