2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI


BELEDİYE MECLİS KARARI


İ   L   İ                                     :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 03/12/2013

MECLİS KARAR SAYISI  : (57,58,59,60,61)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 ARALIK  AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 03/12/2013 Salı günü saat 15:00 te  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI, Sedat GENÇ, İshak KARASOY, Fuat TECİMEN, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Gürbüz ALDANMAZ, Ahmet OKAY(Katılmadı),Bekir BOZKURT(Katılmadı) ‘un iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 1. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 44 ada 9 no'lu taşınmaz üzerinde İmar Planı Tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Yapılan istişareler ve görüşmelerde Meclis üyelerinden Fuat TECİMEN tarafından  Fen memuru Mustafa ALKAN’a Kanuni yönden bir sakınca olup olmadığı, dosyasının tamam olup olmadığı parsel komşularına zarar verip vermediğini söylemesi üzerine Fen memuru Mustafa ALKAN sorulan sorulara istinaden hiçbir sakınca olmadığını belirterek; 3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatı hazırlanmıştır. 44 ada 9 nolu parseldeki yeşil alanı 130 ada 9 nolu parsele kaydırılması ve 44 ada 9 nolu parseldeki 7 metrelik yaya yolları yeniden düzeltilip Ayrık nizam 3 kat (0,25/0,75) yapı yoğunluğunda konut alanı olarak imara açılması önerilmiştir. 

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 44 ada 9 nolu taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı.03/12/2013

 

  Gündeme geçildi.

                Gündemin 2. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 12 ada 11 ve 13 no'lu taşınmazlar üzerinde İmar Planı Tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Yapılan istişareler ve görüşmelerde Meclis üyelerinden Kemal KOLMAN tarafından  Fen memuru Mustafa ALKAN’ a Kanuni yönden bir sakınca olup olmadığı , dosyasının tamam olup olmadığı parsel komşularına zarar verip vermediğini söylemesi üzerine Fen memuru Mustafa ALKAN sorulan sorulara istinaden hiçbir sakınca olmadığını belirterek; 3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatı hazırlanmıştır. İmar yolunun yeniden düzenlenerek mümkün olduğunca parselin kadastral sınırlarına kaydırılması ve park alanının miktarı aynı kalacak şekilde parsellerin güneyine imar planı tadilatındaki şekilde taşınması önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 12 ada 11 ve 13 nolu taşınmazlar üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı. 03/12/2013

 

  Gündeme geçildi.

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 163 ada 17 no'lu taşınmazın İmar planı işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Yapılan istişareler ve görüşmelerde Meclis üyelerinden İshak KARASOY tarafından Fen memuru Mustafa ALKAN’ a Yeşil alanın yeterli olup olmadığını ve kanuni  yönden bir sakınca olup olmadığını sordu,  Fen memuru Mustafa ALKAN Bırakılan yeşil alanın 3 kata göre ayarlandığını yeterli olduğunu söyledi. Sorulan sorulara istinaden hiçbir sakınca olmadığını belirterek; İlimiz Yayladağı ilçesi kurtuluş mahallesinde kain ve 1/1000 ölçekli imar planının p36-a-07c-4a imar paftasında 1/5000 nazım imar planının p36-a-07c Nazım imar Taleplerine istinaden imar planı hazırlanmıştır.

Söz konusu parsel Yayladağı belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planının dışında yer almaktadır.1/25000 çevre düzeni imar planında orta yoğunlukta kentsel gelişme konut olarak planlanmıştır.

Yapılan imar planında İmar Planı’nın etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi, planlanan alanların atıl bir vaziyette bırakılmaması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, imar planının fonksiyonel ve uygulanabilir olması adına imar planındaki ulaşım aksı ile bir bütünlük sağlayacak şekilde imar planı hazırlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, ilgili kurumların uygun görüşleri doğrultusunda ayrık nizam,komşu parsellerden; 3 metre yollardan 5 metre yapı yaklaşma mesafesinde TAKS:0,25 KAKS:0,75 yapı yoğunluğunda ve 3 kat olarak konut amaçlı imar planı yapılmıştı.

Söz konusu alanda yaşayacak nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde sosyal teknik donatı alanı ayrılmıştır.

Söz konusu imar planı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 163 ada 17 no’lu taşınmaz üzerinde yapılan imar planı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı. 03/12/2013

 

   Gündeme geçildi.

                Gündemin 4. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 43,44,45 sayılı  meclis kararlarının 09/11/2012 tarih ve 700 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği onayı, Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 2266-2198-2199-541-543-544-553-554-2146 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili kararlarının mevzi imar planı görüşülmesi;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan mevzi imar planı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.03/12/2013

 

( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınan. )

                Gündemin 5. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 14 ada 70 no'lu taşınmaz üzerinde İmar Planı Tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Yapılan istişareler ve görüşmelerde Meclis üyelerinden Fuat TECİMEN tarafından  Fen memuru Mustafa ALKAN’ a yeşil alanının bırakılıp bırakılmadığını sordu. Fen memuru Mustafa ALKAN sorulan soruya şu anda parselin içinde bulunan evin yerinin yeşil alan olarak kalacağını belirterek; 3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatı hazırlanmıştır. Daha uygun ve ferah inşaat yapmak amacıyla imar nizamının blok nizam beş kat olarak değiştirilmesi ve artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeşil alanın parselin kuzeyinde planlanması önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 14 ada 70 no’lu taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı. 03/12/2013

 

 

 

 

       Mustafa Kemal DAĞISTANLI  İshak KARASOY   Fuat TECİMEN                                                      

      Meclis ve Belediye   Başkanı        Katip-Üye                 Katip-Üye                

      

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014