2013 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

2013 KASIM AYI MECLİS KARARLARI


BELEDİYE MECLİS KARARI

İ   L   İ                                  :HATAY

İLÇESİ                                 :YAYLADAĞI

KURUMU                                          :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              :01/11/2013

MECLİS KARAR SAYISI               :(54,55,56)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 KASIM  AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 01/11/2013 Cuma günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Gürbüz ALDANMAZ, Ahmet OKAY(Katılmadı), Bekir BOZKURT(Katılmadı)‘un iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

Gündeme geçildi.

Gündemin 1. maddesinde bulunan  2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE’si görüşülmeye başlanıldı. Belediyemiz mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanan 2014 mali yılı bütçesi görüşüldü.Meclis üyeleri tarafından incelenen 2014 mali yılı bütçesi Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi. 01/11/2013

Gündeme geçildi.

           Gündemin 2. maddesinde bulunan 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ, görüşülmeye başlanıldı. 2464 sayılı Belediye gelirleri üyelere tek tek okundu. Yasasının 01.01.2014 yılından itibaren uygulanması oylamaya sunuldu.Oylama sonunda belirtilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri tarifelerinin 01.01.2014 yılından itibaren uygulanması Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi. 01/11/2013

Gündeme geçildi.

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 89 ada 12 no'lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Kemal KOLMAN=Evrak eksikliği nedeniyle bir sonraki aya ertelenmesi.

İshak KARASOY= Evrak eksikliği nedeniyle bir sonraki aya ertelenmesi.

Gürbüz ALDANMAZ= Evrak eksikliği nedeniyle bir sonraki aya ertelenmesi.

Bilal SARI= Evrak eksikliği nedeniyle bir sonraki aya ertelenmesi.

Sedat GENÇ= Evrak eksikliği nedeniyle bir sonraki aya ertelenmesi.

Fuat TECİMEN= Evrak eksikliği nedeniyle bir sonraki aya ertelenmesi.

Ahmet OKAY= Katılmadı

Bekir BOZKURT=Katılmadı

Kemal AVCI= Evrak eksikliği nedeniyle bir sonraki aya ertelenmesi.

Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI= Evrak eksikliği nedeniyle bir sonraki aya ertelenmesi.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe Mahallesi 89 ada 12 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı işi Aralık ayı meclisinde görüşülmesi Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi. 01/11/2013

 

 

 

 

         Mustafa Kemal DAĞISTANLI     İshak KARASOY    Fuat TECİMEN                                                      

          Meclis ve Belediye Başkanı     Katip-Üye          Katip-Üye                 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014