2013 EKİM AYI MECLİS KARARLARI                                

 2013 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

 

 

İ   L   İ                                      :HATAY

İLÇESİ                                     :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ   : 03/10/2013

MECLİS KARAR SAYISI   : (48,49,50,51,52,53)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 EKİM AYI TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 15:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI, Sedat GENÇ, İshak KARASOY, Fuat TECİMEN, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Gürbüz ALDANMAZ, Ahmet OKAY, Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

Gündemin 1. maddesinde bulunan Çamaltı Mah. 51 ada 2 ve 3 no'lu taşınmazlar üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Çamaltı Mah. 51 ada 2 ve 3 nolu parsellerin maliki, söz konusu parsellerde butik otel amaçlı yatırım yapacağından parselleri ile ilgili hazırlanan ve ekte sunulan imar planı değişikliği projesinin onaylanması talep edilmektedir.

Bekir BOZKURT=Meclis Üyelerinden  Bilal SARI, Kemal AVCI nın ve Fen İşleri Müd. V. Mustafa ALKAN’nın söz konusu yerin gidip yerinde inceleyip  görmeleri ve sonucunda olumsuz görmeleri neticesinde red ediyorum.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 51 ada 2 ve 3 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan imar plan tadilatı işinin oy birliği ile reddinin onanmasına karar verildi.03/10/2013

Gündemin 2. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 137 ada 5 no'lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı. Yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda dosya Eylül ayın dada meclis toplantısı gündem konusu olduğundan red edilen dosya üzerinde hiçbir değişiklik olmadığından; yapılan oylamada

Kemal KOLMAN=Dosya üzerinde bir değişiklik olmadığından red.

İshak KARASOY= Dosya üzerinde bir değişiklik olmadığından red.

Gürbüz ALDANMAZ= Evet.

Bilal SARI= Dosya üzerinde herhangi bir değişiklik olmadığından ve 3. Kez dosya gündeme geldiğinden red.

Sedat GENÇ= Red.

Ahmet OKAY= Red.

Bekir BOZKURT= Caminin parselinin 800 m2 tamamlandığı  takdirde evet.

Kemal AVCI= Red.

Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI= imar tadilatının yapılması yönünde Evet

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 137 ada 5 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan imar plan tadilatı işinin oy Çokluğu ile reddedilmesinin onanmasına karar verildi.03/10/2013

 

Gündemin 3. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 60 ada 4,7 no'lu taşınmazlar üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve hissedarların mağduriyetinin giderilmesi için imar planını tadilatı hazırlanmıştır. İmar yolunun yeniden düzenlenerek mümkün olduğunca parsellerin kadastral sınırlarına kaydırılması önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe Mahallesi 60 ada 4,7 no'lu taşınmazlar üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından oybirliği ile onandı.03/10/2013

 

Gündemin 4. maddesinde Okul servis araçlarının ve özel servis araçlarının  yönetmeliğinin  tasdiki  ve ücretinin belirleme işi  olduğundan görüşülmeye başlandı.Yapılan istişareler ve görüşmeler sonucunda hazırlanan yönetmeliğin onaylanmasına ve yıllık alınacak ücretin 75,00TL  olarak belirlenmesine  ve ücrettin her yıl ekim ayında yeniden belirlenmesine ve araç yaşının 12 yaşından büyük olmamasına oy birliği ile onanmasına karar verildi.03/10/2013

 

(Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınan. )

Gündemin 5. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 30/09/2013 tarih ve 30 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 720-767-771-772-773-775-776 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılan mevzi imar planı ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan        mevzi imar planı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.03/10/2013

 

( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınan. )

Gündemin 6. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 30/09/2013 tarih ve 41 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 1321 ve 1322 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılan mevzi imar planı ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin      etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan mevzi imar planı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.03/10/2013

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI    İshak KARASOY    Fuat TECİMEN

  Meclis ve Belediye Başkanı             Katip-Üye               Katip-Üye

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014