2013 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

 

 

                       BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                            :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      :05.08.2013

MECLİS KARAR SAYISI       : ( 37,38,39,40,41,42,43 )

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 05/08/2013 Pazartesi günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI, Sedat GENÇ, İshak KARASOY, Fuat TECİMEN (Katılmadı), Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Gürbüz ALDANMAZ, Ahmet OKAY, Bekir BOZKURT‘un iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan kâtipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.                                                                                                                 

 Gündemin 1. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 42 ada 33 no'lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

 

42 Ada 33 nolu parsel malik,söz konusu parsellerde yeni bir bina yapacağından parselin konumu ve büyüklüğü dikkate alarak,bağımsız imar alabilmesi için kuzey yönündeki 13 nolu parsel ile olan ortak sınırın imar hattı olması ile ilgili hazırlanan ve ekte sunulan imar planı değişikliği projesinin onaylanması talep edilmiştir.

 

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 42 ada 33 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı.05/08/2013

Gündeme geçildi.

                Gündemin 2. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 137 ada 5 no'lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı. Yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda;

Kemal KOLMAN=Millete mal olmuş Diyanet mallarının korunması taraftarıyım red ediyorum.

İshak KARASOY=Caminin yerine 800m2 yer verilsin ve Diyanet Vakfının vereceği karara göre  red ediyorum.

Gürbüz ALDANMAZ= Türkiye Diyanet Vakfı Müdürlüğünün onayından sonra red ediyorum.

Bilal SARI= Türkiye Diyanet Vakfı Müdürlüğünün onayından sonra red ediyorum.

Sedat GENÇ= Türkiye Diyanet Vakfı Müdürlüğünün onayından sonra red ediyorum.

Ahmet OKAY= İlçe Müftüsü onay verdikten sonra Türkiye Diyanet Vakfı Müdürlüğünün onayından sonra red ediyorum.

Bekir BOZKURT=Bir sonraki ay görüşülmesinden yanayım.

Kemal AVCI= Türkiye Diyanet Vakfı Müdürlüğünün onayından sonra red ediyorum.

Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI=Herkesten # oranında eşit pay alınmıştır. Fen memurumuzun ifadesi doğrultusunda evet diyorum.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 137 ada 5 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan imar plan tadilatı işinin oy birliği ile red edilmesinin onanmasına karar verildi.05/08/2013

Gündeme geçildi.

                    ( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Şenköy 1336,1337,1340 nolu parselerin mevzi imar uygulaması ile ilgili;

 

Gündemin 3. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 10/04/2013 Tarih ve 238 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 1336-1337-1340 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılacak olan mevzi imar uygulaması ile ilgili;

      3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan           mevzi imar uygulaması Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.05/08/2013

          ( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

                Gündemin 4. maddesinde bulunan Şenköy 720,767,771,772,773,775,776, nolu parselerin imar planı ve revizyon uygulası ile ilgili;

 

Gündemin 4. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 17/06/2013 Tarih ve 413 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 720,767,771,772,773,775,776 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılacak olan mevzi imar uygulaması ile ilgili;

 

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan                 mevzi imar uygulaması Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.05/08/2013

          ( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

                Gündemin 5. maddesinde bulunan Şenköy 660 nolu parselin imar planı tadilatı uygulası ile ilgili;

 

Gündemin 5. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 07/06/2013 Tarih ve 413 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 660 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak olan imar planı tadilatı uygulaması ile ilgili;

 

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan mevzi imar uygulaması Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.05/08/2013

          ( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

                Gündemin 6. maddesinde bulunan Kışlak 37 nolu parselin imar planı tadilatı uygulası ile ilgili;

 

Gündemin 6. maddesinde bulunan Kışlak Belediye Başkanlığı'nın 31/07/2013 Tarih ve 257 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 37 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak olan imar planı tadilatı uygulaması ile ilgili;

 

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan                mevzi imar uygulaması Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.05/08/2013

          ( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

                Gündemin 7. maddesinde bulunan Şenköy Eolas Rüzgar Enerji üretim A.Ş. Rüzgar enerjisi santralleri Revizyon Nazım İmar Planı ve revizyon Uygulama İmar Planı uygulası ile ilgili;

 

Gündemin 7. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 17/06/2013 Tarih ve 413 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Şenköy Eolas Rüzgar Enerji üretim A.Ş. Rüzgar enerjisi santralleri Revizyon Nazım İmar Planı ve revizyon Uygulama İmar Planı uygulası ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan                mevzi imar uygulaması Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.05/08/2013

 

 

 

 

 

 

 

                        Mustafa Kemal DAĞISTANLI            İshak KARASOY                      Fuat TECİMEN   

                          Meclis ve Belediye Başkanı                   Katip-Üye                        Katip-Üye  (Katılmadı)                   

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014