2013 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI


BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                   :HATAY

İLÇESİ                                 :YAYLADAĞI

KURUMU                           :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ   :05/06/2013

MECLİS KARAR SAYISI    : (26,27,28,29,30,31,32,33,34,)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

 

Belediye Meclisi 05/06/2013 Çarşamba günü saat 14:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Gürbüz ALDANMAZ, Ahmet OKAY, Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 1. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 124 ada 8,131 ada 4.5.6.8.13.14 ve 175 ada 11.12.13 no'lu taşınmazlar üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planını tadilatı hazırlanmıştır. Yapılan imar tadilatı 131 ada 4.58.13.14, parsellerde planlanan imar yollarını mevcut yapılaşma ve mülkiyet sınırları dikkate alınarak yeniden düzenlemiş ve yeşil parsellerdeki yeşil alanı 175 ada 8 no’lu parselin kuzey cephesindeki mülkiyeti hazineye ait olan kısma taşınması ve 124 ada 11,12,13 no’lu parsellerin kuzey cephesindeki kadastral yolun imar yolu olarak planlanması önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 124 ada 8,131 ada 4.5.6.8.13.14 ve 175 ada 11.12.13 no'lu taşınmazlar üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından oybirliği ile onanmasına karar verildi. 05/06/2013

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 2. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 89 ada 5.12,13,14,15 no'lu taşınmazlar üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve hissedarların mağduriyetinin giderilmesi için imar planını tadilatı hazırlanmıştır. Yapılan imar tadilatı ile mevcutta kullanılan stabilize yollar imar yolu olarak planlanmıştır. İmar yolunda kalan binalar imar yolları yeniden düzenlenerek binalar imar yollarında kalmasından kurtarılmış ve yapılacak imar uygulamasında oluşacak nakıslığın giderilmesi için mümkün olduğunca imar yolları parsellerin kadastral sınırlarından geçirilmiştir. Mevcutta olan cami yerine dini tesis alanı olarak planlanmıştır.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe Mahallesi 89 ada 5,12.13.14.15 no'lu taşınmazlar üzerinde yapılan imar plan tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından oy birliği ile onandı.05/06/2013

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 20 ada 18 no'lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve hissedarların mağduriyetinin giderilmesi için imar planını tadilatı hazırlanmıştır. Yapılan imar planı tadilatı ile parselden geçen 5 metrelik imar yolları kapatılmış 18 nolu parselin güney cephesinde Pazar alanı ile arasından yaya ulaşımının sürekliliğini sağlayabilmek için 7 metrelik yaya yolu açılmış ve batı cephesinden geçen yaya yolu imar planı tadilatındaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu imar planı tadilatı ile uygulama imar planının uygulanabirliği sağlanmış ve hissedarların mağduriyeti giderilmiş atıl durumdaki parselin ekonomiye katma değer yaratması sağlanmıştır.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Meclis üyelerinden Bekir BOZKURT imar planı tadilatına konu olan parselin yerinde görülmesini istedi.Diğer meclis üyeleri Çamaltı Mahallesi 20 ada 18 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından oy çokluğu ile onanmasına karar verildi. 05/06/2013

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 4. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 137 ada 5 no'lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 137 ada 5 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan imar plan tadilatı gerekli incelemelerin yerinde yapılarak Temmuz ayı Meclisinde görüşülmesinin onanmasına oy birliği ile karar verildi.05/06/2013

 

                Gündemin 5. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 76 ada 27,31 no'lu taşınmazlar üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve hissedarların mağduriyetinin giderilmesi için imar planını tadilatı hazırlanmıştır. Yapılan imar planı tadilatı ile 31 nolu parseldeki yeşil alan 27 nolu parselin kuzeydoğu cephesine kaydırılması önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe Mahallesi 76 ada 27,31 no'lu taşınmazlar üzerinde yapılan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından oybirliği ile onandı.05/06/2013

 

                Gündemin 6. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 2 ada 31 no'lu taşınmaz üzerinde ilave  imar planı işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

İlimiz Yayladağı ilçesi Yayladağı belediyesinde kain ve 1/1000 ölçekli imar planının R36a-06c-03c imar paftasında yer almakta olan tapu kaydında 2 ada 31 nolu parsel için Mülk sahiplerinin Talepleri’ne istinaden Akaryakıt LPG satış ve sosyal tesisleri amaçlı İlave imar planı hazırlanmıştır.

Söz parsel Yayladağı belediyesinin imar planı dışında yer almaktadır. Parselin kuzey cephesinden Suriye Antakya kara yolu yer almaktadır.

Yapılan imar planında, Kentsel arazilerin atıl bir vaziyette bırakılmaması kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, kamuya katma değer yaratabilmek için ve ilgili kurumların vermiş oldukları uygun görüşler doğrultusunda ile mevcut imar planının anakaraları dikkate alınarak Akaryakıt LPG satış ve sosyal tesisleri amaçlı ilave imar planı hazırlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında komşu parsellerden;5 metre Karayolundan 25 metre, parselin güney cephesinden geçen dereden 10 metre yapı yaklaşma mesafesinde emsal (E:0,50) yapı yoğunluğunda ve azami yapı yüksekliği hmax=9,50 metre yapı yüksekliğinde Akaryakıt LPG satış ve sosyal tesisleri amaçlı 1/1000 ölçekli İlave imar planı yapılmıştır.

Söz konusu İlave imar planı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 2 ada 31 no'lu taşınmaz üzerinde yapılan İlave imar planı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından oy birliği ile onanmasına karar verildi.05/06/2013

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 7. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 10/04/2013 Tarih ve 238 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 1336-1337-1340 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapılacak olan mevzi imar planı ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan mevzi imar planı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.05/06/2013

 

( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

                Gündemin 8. maddesinde bulunan İpek Sokak’ın adının Hacı Mehmet ERGÜDER sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili;

Kurtuluş Mahallesi İpek Sokak’ın adının Hacı Mehmet ERGÜDER Sokak olarak değiştirilmesi Belediyemiz Meclisinde yapılan istişare ve görüşmeler sonunda söz konusu sokağın isminin Hacı Mehmet ERGÜDER sokak olarak değiştirilmesi Belediyemiz Meclisince uygun görülerek oybirliği ile onandı.05/06/2013

 

(Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen. )

Gündemin 9. maddesinde bulunan Karaköse Belediye Başkanlığı'nın 05/06/2013 tarih ve 281 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye İmar sınırları içerisinde p-036-d-21-a-3-c paftasında bulunan " EĞİTİM ÖĞRETİM ALANI " olarak görülen yerde ihtiyaç duyulan imar planı tadilatı ile ilgili;

3194 sayılı imar kanunu imar planı yapımı ve değişikliklerine ait esasları gereğince imar planı değişiklikleri kamu yararı amacıyla yada imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar imar planının uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için 1157 ve 1165 parsellerin olduğu eğitim öğretim alanının Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi ve 1165 parselin ise çekme mesafelerinin kaldırılarak Eğitim Öğretim Alanı olarak uygulama imar planı değişikliğindeki şekilde planlanması önerilmiştir.

Karaköse Belediyesi’nin 06/05/2013 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararı 6360 sayılı yasa gereği Belediyemiz Meclisinde yapılan istişare ve görüşmeler sonunda söz konusu yapılan imar planı tadilatı 3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri çerçevesinde olduğundan Belediyemiz Meclisince uygun görülerek oy birliği ile onandı.05/06/2013

 

 

       Mustafa Kemal DAĞISTANLI                      İshak KARASOY                             Fuat TECİMEN                                                       

       Meclis ve Belediye   Başkanı                               Katip-Üye                                     Katip-Üye                

       

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014