2013 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

MAYIS 2013 MECLİS KARARLARI


İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR TARİHİ  :07.05.2013

MECLİS KARAR SAYISI   :( 22,23,24,25)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN  2013 YILI MAYIS

AYI OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

 

Belediye Meclisi  07.05.2013 Salı Günü saat 15,00 da  Belediye Meclis salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ; Bilal SARI, Sedat GENÇ,Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT, Mehmet ERGÜDER’in iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündemin 1.maddesine geçildi. Bu madde de bulunan Belediyemizin 2012 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabının görüşülmesine başlanıldı. 5393 Sayılı Belediye Kanunun  64. Maddesine göre her yıl bütçesinin Kesin Hesabı Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde Belediye Encümenine sunulur, Kesin Hesap Belediye Meclisinin Mayıs ayı içerisinde görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır denilmektedir. Bu nedenle 2012 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabın görüşülmesinde;

 

Banka defterinin  tetkikinde;   

2012 yılından 2013 yılına devreden miktar 39.956,63 TL’dir. Defter kayıtları ile mutabakat sağlamıştır.

 

Gelir Bütçesinin tetkikinde ;

 

2012 yılında bütçeye;

1- Vergi Gelirleri bölümüne 463 619,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 343.326,65 TL tahsil edilmiştir.

2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bölümüne 503.118,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 423.192,96 TL tahsil edilmiştir.

3- Alınan Bağış ve Yardımlar bölümüne 439.713,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 69.484,30 TL tahsil edilmiştir.

4- Diğer gelirler bölümüne 2.059.712,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 2.579.241,69 TL tahsil edilmiştir.

5- Sermaye Gelirleri bölümüne 91.476,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde gelir sağlanamamıştır.

6- Alacaklardan Tahsilat bölümüne 22.869,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde gelir sağlanamamıştır. Böylece 2012 yılında;

Toplam 3.415.245,60 TL gelir sağlanmış olup bütçe gerçekleşme oranı % 95,38’dir.

 

Gider bütçesinin Tetkikinde;

 

2012 yılında bütçeye;

1- Personel Giderleri bölümüne 1 009 337,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 666.620,08 TL harcama yapılmıştır.

2- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri bölümüne 200.899,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 105.807,18 TL harcama yapılmıştır.

               3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri bölümüne 1.418.595,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde diğer bölümlerden aktarma yapılarak 2.348.764,75 TL harcama yapılmıştır

4- Faiz Giderleri bölümüne 29.222,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

5- Cari Transferler bölümüne 180.215,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde 141.271,53 TL harcama yapılmıştır.

6- Sermaye Giderleri bölümüne 168.221,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde   112.825,43 TL harcama yapılmıştır.

7- Borç Verme bölümüne 106.243,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

Böylece 2012 yılında toplam 3.375.288,97 TL harcama yapılmış olup bütçe gerçekleşme oranı % 94,27’dir.

 

Defter kayıtları ile mutabık sağlanmıştır. Yukarıda izahı yapıldığı şekilde 2012 yılı İdare ve Kesin Hesabının madde madde onanmasına oy birliği ile karar verildi.07.05.2013

 

                Gündemin 2. Maddesine geçildi.

                Belediyemizce İller Bankası  A.Ş’ye  verilmiş olan İlave İmar ve Revizyon ile ilgili 2008 Yıllında verilmiş olan yetkinin geri alınması ile ilgili  konu görüşülmeye başlandı.

Yapılan istişareler ve görüşmeler sonucunda Belediye Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI İlave İmar ve Revizyonu kendi imkânlarımızla yaptırırsak daha hızlı ve daha çabuk olacağını İller Bankası aracılığı ile yapılırsa daha maliyetli ve onların yapmış olduğu revizyonu planları kabul etmek zorunda kalacağımızı açıkladı. Bu yapılacak ilave İmar revizyonun Yayladağı’nın gelişmesi yarınki Modern Yayladağı için ben evet diyorum. Üyelerden Mehmet ERGÜDER ve Bekir BOZKURT  şu andan itibaren Yayladağı’nın gelişmesi  için  evet oyu kullandılar. Üyelerden  Kemal KOLMAN İlave İmar ve Revizyonun İller Bankası Tarafından  yapılmasını doğru bulduğunu üyelerden İshak KARASOY çekimser oy kullanarak Diğer  Meclis üyeleri Bilal SARI, Fuat TECİMEN, Sedat GENÇ, Kemal AVCI, Ahmet OKAY  yetkinin İller Bankasında kalmasını istediklerini belirterek Red oyu kulandılar. Oylama sonucu kararın Reddine oy çokluğu ile onanmasına karar verildi.07.05.2013

 

Gündemin 3. Maddesine geçildi. Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde Boş bulunan 8505 kod numaralı Mimar kadrosunu kaldırarak 8750 kod numaralı Tekniker kadrosuyla değiştirme işi olduğu anlaşıldı. Yapılan istişareler ve görüşmeler sonucunda Belediye ve Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI  ile Mehmet ERGÜDER, Kemal AVCI, Bekir BOZKURT  Evet diyerek kadro değişikliği yönünde  oy kulandılar. Diğer meclis üyeleri Bilal SARI, Fuat TECİMEN, Sedat GENÇ, Ahmet OKAY, Kemal KOLMAN, İshak KARASOY Mimar kadrosunun kalmasını isteyerek Red oyu kulandılar. Oylama sonucunda Boş kadro deşikliği maddesi oy çokluğu ile reddine karar verilmesinin onanmasına karar verildi.07.05.2013

 

                ( Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme 4. Madde olarak alınan. )

                Gündemin 4. maddesinde bulunan Karaköse Belediye Başkanlığı'nın 06/05/2013 tarih ve 230 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye İmar sınırları içerisinde p36-d-21-a-3-b paftasında bulunan " LİSE " olarak görülen yerde ihtiyaç duyulan imar planı tadilatı ile ilgili;

Karaköse Belediyesi’nin 01/04/2013 tarih ve 7 sayılı Meclis Kararı 6360 sayılı yasa gereği Belediyemiz Meclisinde yapılan istişare ve görüşmeler sonunda söz konusu yapılan imar planı tadilatı 3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri çerçevesinde olduğundan Belediyemiz Meclisince uygun görülerek oy birliği ile onandı.07/05/2013

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI    İshak KARASOY     Fuat TECİMEN             Ahmet OKAY   

         Meclis Başkanı                           Katip- Üye              Katip -Üye                        Üye                    

 

 

  Bilal SARI                       Sedat GENÇ       Kemal AVCI         Kemal KOLMAN       

       Üye                                  Üye                       Üye                         Üye  

 

   Bekir BOZKURT                                  Mehmet ERGÜDER

             Üye                                                          Üye                     

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014