2013 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

2013 NİSAN MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    : HATAY

İLÇESİ                                   : YAYLADAĞI

KURUMU                                 : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 04.04.2013

MECLİS KARAR SAYISI       : 17

                                                                          BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 NİSAN AYI

                                                                          OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                                          BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 04.04.2013 Perşambe günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 1. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 9 ada 19 no'lu taşınmaz  üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

                Üyelerden Bekir BOZKURT söz konusu imar planı tadilatı yapılacak olan taşınmazın mülkiyet sahibi olduğundan gündeme katılmadı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla yada imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar,imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır.Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatına konu olan Çamaltı Mahallesi 9 ada 19 no'lu parselin tekel alanından konut alanına dönüştürülmesi ve Kuzey cephesinden geçen 15 metrelik yola cepheli kısmın bitişik nizam beş kat ( B-5 ) imar nizamında ticaret üstü konut alanı olarak planlanması ve parselin kalan kısmının ayrık nizam üç kat ( A-3 ) imar nizamı olacak şekilde planlanması önerilmiş yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde;

Söz konusu Çamaltı Mahallesi 9 ada 19 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp,şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca bulunmadığından oy birliği ile onandı.04/04/2013

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY     

 Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye                    Üye

       

Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                         Üye                           Üye                              Üye

                                                                                                   Katılmadı

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 04.04.2013

MECLİS KARAR SAYISI       :18

                                                                                                                              BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                                                                                                        BİRİNCİ CELSESİDİR

                Belediye Meclisi 04/04/2013 Perşembe günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI,Sedat GENÇ, İshak KARASOY, Fuat TECİMEN, Kemal AVCI, Bekir BOZKURT, Ahmet OKAY Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER’ in İştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme 2. Maddesine geçildi.

                Belediyemizce İller Bankasına İlave ve Revizyon ilgili 2008 Yıllında verilmiş olan yetkinin geri alınması ile ilgili  konu görüşülmeye başlandı.

Belediye Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI İlave ve Revizyonu kendi imkânlarımızla yaptırırsak daha hızlı ve daha çabuk olacağını  İller Bankası aracılığı ile yapılırsa daha maliyetli ve onların yapmış olduğu revizyonu planları kabul etmek zorunda kalacağımızı açıkladı. Yapılan istişareler ve görüşmeler sonucunda  Üyelerden  Kemal KOLMAN  Ben Revizyonun İller Bankası Tarafından  yapılmasını doğru buluyorum ve yapmasını istiyorum dedi. Diğer  Meclis üyeleri gerekli incelemelerin yapılarak Mayıs ayı toplantısında görüşülmesi konusunda   oy çokluğu ile onanmasına karar verildi.04.04.2013

  Mustafa Kemal DAĞISTANLI  Bilal SARI  Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY   

  Meclis ve Belediye Başkanı        Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye              Üye

  Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kemal KOLMAN Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                 

          Üye                     Üye                   Üye                   Üye                              Üye

                BELEDİYE MECLİS KARARI

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      :04/04/2013

MECLİS KARAR SAYISI       : 19

                                                                           BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 NİSAN AYI

                                                        OLAĞAN TOPLANTISININ BİRİNCİ İNİKATININ

                                                                           BİRİNCİ CELSESİDİR            Belediye Meclisi 04/04/2013 Perşembe günü saat 15:30 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Bekir BOZKURT, Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Ahmet OKAY‘ın iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 3 maddesinde bulunan Karaköse Beldesi p36-d-21-a-3-c paftası içerisinde bulunan  taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan konu görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların giderilmesi ve beldenin eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için ‘BELEDİYE HİZMET ALANI’’ olarak görülen yerin ‘EĞİTİM ÖĞRETİM ALANI OLARAK’’tasarlandığından;

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Karaköse Beldesi p36-d-21-a-3-c paftası içerisinde bulunan BELEDİYE HİZMET ALANI’’ olarak görülen yerin ‘EĞİTİM ÖĞRETİM ALANI OLARAK’’değiştirilmesinde imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından söz konusu taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı oy birliği ile  onandı. 04/04/2013

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY     

Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye            Üye                       Üye

Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                      Üye                        Üye                                   Üye

İ   L   İ                                     :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ  : 04.04.2013

MECLİS KARAR SAYISI   :20  

                                                                

                                                                                  BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 NİSAN 

                                                                   OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                                                    BİRİNCİ CELSESİDİR
Gündemin 4.maddesine geçildi. Gündemde bulunan 2012 Yılı İcraat ve Faaliyet Raporu

Belediye Meclisimizde yapılan Nisan ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.cı Maddesi gereğince, Belediye Başkanlığının 2012 Yılı İcraat ve Faaliyet Raporunu okudu ve yerini Başkan Vekili Bilal SARI’ya bıraktı. 2012 Yılı İcraat ve Faaliyet Raporunun Görüşülmesine geçildi. Oturuma katılan tüm üye sayısı ile yapılan oylama sonucunda 2012 yılı İcraat ve Faaliyet Raporunun onanmasına oy birliğiyle karar verildi.04.04.2013

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI  Bilal SARI  Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY

    Meclis ve Belediye Başkanı        Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye              Üye

      

Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kemal KOLMAN Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                 

          Üye                     Üye                   Üye                            Üye                              Üye

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                     :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ  :04/04/2013

MECLİS KARAR SAYISI   : 21

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ BİRİNCİ İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

Belediye Meclisi 04/04/2013 Perşembe günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI, Sedat GENÇ, İshak KARASOY, Fuat TECİMEN, Kemal AVCI, Bekir BOZKURT, Ahmet OKAY, Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER’ in İştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 5. maddesinde Üyeler arasında görev taksimi işi olduğu anlaşıldı. Belediye Meclisimizce yapılan Nisan ayı olağan toplantısında 5393 sayılı Belediye Yasası’ 19’cu maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, Meclis Başkan Vekilliği oylamasında Bekir BOZKURT 5(Beş) oy, İshak KARASOY7(Yedi) oy, Fuat TECİMEN 5(Beş) oy alması sonucunda İshak KARASOY yedi oy alarak 1.ci Meclis Başkan vekilliğine seçilmiştir. Üyelerden Bekir BOZKURT ve Fuat TECİMEN 5 er  oy alarak eşit durumda olduklarından Bekir BOZKURT hakkından feragat ederek tekrar oylama yapılmasına gerek kalmadan Fuat TECİMEN’ne bıraktı. Böylece 2.ci Meclis Başkan Vekilliğine Fuat TECİMEN seçilmesine;

                 Belediye Meclisimizce yapılan Nisan ayı olağan toplantısında 5393 sayılı Belediye  Yasası’ 19’cu maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde,  Belediye Meclis Katipliğine İshak KARASOY 6(Altı) oy  Fuat TECİMEN 6 (Altı)oy alarak  Bilal SARI 2 (iki) Oy Sedat GENÇ 1(bir) aldılar. Yapılan oylama sonucunda ishak KARASOY ve Fuat TECİMEN Meclis katipliğine seçilmesine;

Belediye Meclisimizde yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k ve 33/a maddeleri gereğince, yapılan gizli oylama neticesinde Mehmet ERGÜDER 4 (Dört)oy Kemal AVCI  5(Beş) oy Bilal SARI 5(beş) oy Sedat GENÇ 5(Beş) oy alarak eşit durumda kaldıklarından  hakkından feragat eden olmadığından 2. Gizli  oylama yapıldı.

2. Oylamada Kemal AVCI 4 (dört)oy Bilal SARI 5(Beş) oy Sedat GENÇ 2(iki) oy aldı. Yapılan gizli oylama sonucuna göre Bilal SARI  ve  Kemal AVCI daimi Encümen  üyesi olarak seçilmesine;

      Oy Birliği ile Onanmasına karar verildi.04.04.2013

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI  Bilal SARI  Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY    

 Meclis ve Belediye Başkanı        Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye              Üye

      

 Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kemal KOLMAN Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                 

          Üye                     Üye                   Üye                            Üye                              Üye

 


                                                                                 

 

 

 

 

           

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014