2013 MART AYI MECLİS KARARLARI

MART AYI 2013 MECLİS KARARLARI


İLİ                                                     : HATAY

İLÇESİ                                : YAYLADAĞI

KURUMU                                        : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ             :  05.03.2013      

MECLİS KARAR SAYISI              : 15

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI MART AYI OLAĞAN TOPLANTISININ

BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

05/03/2013 Salı Günü saat 15:00 de Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ ,  Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Ahmet OKAY, (Mehmet ERGÜDER Katılmadı), Kemal AVCI, (Kemal KOLMAN Katılmadı) ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.

                Gündemin 1.maddesinde Yeditepe Belediyesinin meclisinin almış olduğu 10.01.2013 Tarih ve 2 sayılı içme suyu şebekesi için İller Bankası’ndan 550.000,00TL kredi çekilmesine ilişkin kararı  6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçede Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden istenen olur Belediyemiz meclisince görüşülmeye başlandı.

                Yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Yeditepe Belediyesinin içme suyu şebekesi için  İller Bankasından 550.000,00TL kredi borçlanmasına olur verilerek Belediyemiz meclisince onanmasına oybirliği ile karar verildi.05.03.2013

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI   Bilal SARI   Sedat GENÇ  Ahmet OKAY    İshak KARASOY

 Meclis Başkanı                            Katip- Üye    Katip- Üye        Üye                         Üye

                                                                                                                         

 Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT   Mehmet ERGÜDER

      Üye                        Üye                  Üye                            Üye                          Üye

                                                          (Katılmadı)                                                  (Katılmadı)


BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                   :HATAY

İLÇESİ                                 :YAYLADAĞI

KURUMU                                           :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              :05/03/2013

MECLİS KARAR SAYISI               : 16

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 MART AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ BİRİNCİ İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 05/03/2013 Salı günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Bekir BOZKURT, Ahmet OKAY‘ın iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER toplantıya katılmadı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 2. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 118 ada 3,4,5 no.lu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan konu görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar, imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatına konu arsaların konut üretimine yönelik uygun arsa üretilerek uygulanabilir bir imar planının uygulanabirliğinin arttırılmasına yönelik imar nizamın Bitişik 3 kattan (B -3) Bitişik 5 kata (B-5) çıkarılması ve artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeşil alanı parselin doğu cephesinde Belediye Hizmet Alanı arkasındaki  alanda tasarlandığından;

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş  Mahallesi 118 ada 3,4,5 no.lu taşınmazın imar nizamının B-3 nizamdan B-5 olacak şekilde değiştirilmesinde imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından söz konusu taşınmazlar üzerinde yapılan imar planı tadilatı oy birliği ile onandı.05/03/2013

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY    

 Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye             Üye           Üye

      

 Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                 

          Üye                     Üye                      Üye                            Üye                              Üye

                                                               (Katılmadı)                                                         (Katılmadı)


İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014