2013 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI


İLİ                                           : HATAY

İLÇESİ                                   : YAYLADAĞI

KURUMU                               : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    :  06.02.2013         

MECLİS KARAR SAYISI     : 8

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISININ

BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

06/02/2013 Çarşamba Günü saat 15:00 de Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ ,  Fuat TECİMEN, (İshak KARASOY Katılmadı), (Ahmet OKAY  Katılmadı), Mehmet ERGÜDER, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.

               

Gündemin 1. maddesinde bulunan Belediyemizde 01.02.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak olan Sözleşmeli Tekniker Personelinin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmeye başlanıldı.                                   

 Başkan; 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkraları uyarınca, Sözleşmeli, Tekniker Mehmet GÜLER 2013 Mali yılında Belediyemizde Sözleşmeli Tekniker olarak çalışacağı, İçişleri Bakanlığı 26.12.2006 tarih ve 15409 sayılı genelgesi uyarınca Sözleşmeli Teknikerin ücreti Belediyemiz Meclisince belirlenmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan istişare sonucu çalıştırılacak olan sözleşmeli personel Mehmet GÜLER’ e   tüm hakları içinde olmak kaydı ile net 2200,00 TL aylık sözleşme ücreti verilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.06.02.2013

 

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI                    Bilal SARI           Sedat GENÇ            Ahmet OKAY   İshak KARASOY

        Meclis Başkanı                                     Katip Üye              Katip Üye                   Üye                 Üye

                                                                                                                         (Katılmadı)           (Katılmadı)

 

 Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT   Mehmet ERGÜDER

          Üye                 Üye                  Üye                         Üye                            Üye


İLİ                                           : HATAY

İLÇESİ                                   : YAYLADAĞI

KURUMU                               : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    :  06.02.2013         

MECLİS KARAR SAYISI     : 9

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISININ

BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

06/02/2013 Çarşamba Günü saat 15:00 de Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ ,  Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, (Ahmet OKAY  Katılmadı), Mehmet ERGÜDER, (Kemal AVCI Katılmadı), Kemal KOLMAN ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.

                Gündemin 2. maddesinde bulunan Belediyemizde 01.02.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak olan Sözleşmeli Ekonomist Personelinin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmeye başlanıldı.                                   

 Başkan; 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkraları uyarınca, Sözleşmeli, Ekonomist Yusuf Said GÜLEǒin 2013 Mali yılında Belediyemizde Sözleşmeli Ekonomist olarak çalışacağı, İçişleri Bakanlığı 26.12.2006 tarih ve 15409 sayılı genelgesi uyarınca Sözleşmeli Ekonomistin ücreti Belediyemiz Meclisince belirlenmesi gerekmektedir.

                Konu ile ilgili Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan istişare sonucu çalıştırılacak olan sözleşmeli personel Yusuf Said GÜLEÇ ’e  tüm hakları içinde olmak kaydı ile net 2000,00 TL aylık sözleşme ücreti verilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.06.02.2013 

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI                    Bilal SARI           Sedat GENÇ            Ahmet OKAY   İshak KARASOY

        Meclis Başkanı                                     Katip Üye             Katip Üye                    Üye                 Üye

                                                                                                                         (Katılmadı)

 

 Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT   Mehmet ERGÜDER

         Üye                    Üye                  Üye                        Üye                         Üye

                             (Katılmadı)


BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                     :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 06/02/2013

MECLİS KARAR SAYISI        : 10

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 ŞUBAT AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 06/02/2013 Çarşamba günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Ahmet OKAY toplantıya katılmadı..Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 14/01/2013 tarih ve 24 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 2180 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak olan mevzi imar planı ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan mevzi imar planı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüştür.06/02/2013

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY   

  Meclis ve Belediye Başkanı          Katip-Üye      Katip-Üye             Üye                 Katılmadı      

 

Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                   Üye                             Üye                            Üye


      

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    : 06/02/2013

MECLİS KARAR SAYISI     :11

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 ŞUBAT AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 06/02/2013 Çarşamba günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,İshak KARASOY,Sedat GENÇ,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN,Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Ahmet OKAY toplantıya katılmadı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 4. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 151 ada 20,22,23 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki mevzi imar planı işi görüşülmeye başlanıldı.

Yayladağı meri imar planında ön görülmemiş durumlar nedeni ile,mücavir alan sınırları içerisinde bulunan söz konusu taşınmazlara yönelik konut amaçlı TAKS:0.40 ( A - 3 )ayrık nizam 3 ( Üç ) kat şeklinde imara uygun arsa üreterek kamunun konut sorununun çözülmesi hedeflendiği öngörülmüş;

Belediyemiz mücavir alan sınırlarımızda bulunan Kurtuluş Mahallesi 151 ada 20,22 ve 23 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili konusu konut amaçlı mevzi imar planının Belediyemiz tarafından 2008 yılında yetki verilen ve çalışmalarına başlamış olan İller Bankası A.Ş tarafından planlanması ve onaylanmasını uygun bularak söz konusu mevzi imar planının reddine karar verildi.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 151 ada 20,22,23 nolu parselleri teşkil den mevzi imar planının reddine verilen karar oy birliği ile onandı.06/02/2013

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY 

   Meclis ve Belediye Başkanı         Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye             Üye( Katılmadı)

               

 Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                 

          Üye                     Üye                    Üye                           Üye                            Üye


      BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                               :HATAY

İLÇESİ                               :YAYLADAĞI

KURUMU                          :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      :06/02/2013

MECLİS KARAR SAYISI        : 12

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 ŞUBAT AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 06/02/2013 Çarşamba günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Ahmet OKAY toplantıya katılmadı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 5. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 137 ada 22 no'lu taşınmaz  üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla yada imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar,imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır.Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için imar planını tadilatına konu olan parselin konut üretimine yönelik mimari proje tasarımında kısıtlıklar,fonksiyonel ve arsanın kullanımı açısından konut üretimine yönelik uygun arsa üretilerek uygulanabilir bir imar planının uygulanabilirliğinin arttırılmasına yönelik parselin yapı yoğunluğunun E:2 yol hmax 15.50 olacak şekilde değiştirilmesi artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeşil alanı parselin doğu cephesinde yol ile dere arasında kalan alanda tasarlandığından;

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş  Mahallesi 137 ada 22 nolu taşınmazın imar nizamının A-3 nizamdan E:2 yol hmax 15,50 olacak şekilde değiştirilmesinde imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşınmayıp,şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından oy birliği ile onandı.06/02/2013

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY    

  Meclis ve Belediye Başkanı          Katip-Üye      Katip-Üye            Üye                Üye(Katılmadı)

      

 Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                    Üye                            Üye                            Üye


    

İLİ                                           : HATAY

İLÇESİ                                   : YAYLADAĞI

KURUMU                              : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    :  06.02.2013         

MECLİS KARAR SAYISI     : 13

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISININ

BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

06/02/2013 Çarşamba Günü saat 15:00 de Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ ,  Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, (Ahmet OKAY  Katılmadı), Mehmet ERGÜDER, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.

                Gündemin 6.maddesinde Yeditepe Belediyesinin meclisinin almış olduğu 13.12.2012 Tarih ve 13 sayılı içme suyu projesi için İller Bankası’ndan 375000.00TL kredi çekilmesine ilişkin kararı  6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçede Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden istenen olur Belediyemiz meclisince görüşülmeye başlandı.

                Yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Yeditepe Belediyesinin içme suyu projesi için  İller Bankasından 375000,00TL kredi borçlanmasına olur verilerek Belediyemiz meclisince onanmasına oybirliği ile karar verildi.06.02.2013

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI                    Bilal SARI           Sedat GENÇ            Ahmet OKAY   İshak KARASOY

        Meclis Başkanı                                     Katip Üye              Katip Üye                   Üye                    Üye

                                                                                                                               (Katılmadı)

 Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT   Mehmet ERGÜDER

      Üye                    Üye                        Üye                  Üye                             Üye İLİ                                                                     : HATAY

İLÇESİ                                             : YAYLADAĞI

KURUMU                                                         : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ          : 06.02.2013

MECLİS KARAR SAYISI           :14                                                                        

                      BELEDİYE MECLİSİNİN  2013YILI ŞUBAT  AYI OLAĞAN

TOPLANTISININ BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

  

          06.02.2013 Çarşamba günü saat  15.00’da Belediye Meclis salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında  ve Üyelerden ;Bilal SARI,İshak KARASOY,Sedat GENÇ,Fuat TECİMEN,Bekir BOZKURT,Kemal KOLMAN,Kemal AVCI ve Mehmet ERGÜDER’in iştirakıyla toplanıldı.Üyelerden Ahmet OKAY katılmadı.katipler yerlerini aldılar.Gündeme geçildi.

                Gündemin 7.Maddesinde bulunan Belediye Ceza Tembihnamesinin 2013 yılında Belediyemizce uygulanacak yasak maddelerine ilişkin toplam 142 maddeden ibaret yasaklar ve bunlara uygulanacak ceza miktarlarının tespiti görüşülerek aşağıda belirlenen cezaların her maddesinin 182.00 TL olarak belirlenmesine aynı suçun 1.ay içerisinde tekerrürü halinde Encümen Kararı ile 1.misli artırılarak uygulanmasına;Belediye Meclisimizce   aşağıda yazıldığı şekilde  kabul  edilerek  oy birliği ile karar altına alınmıştır.

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI                    Bilal SARI           Sedat GENÇ            Ahmet OKAY   İshak KARASOY

        Meclis Başkanı                                     Katip Üye              Katip Üye                   Üye                    Üye

                                                                                                                               (Katılmadı)

 Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT   Mehmet ERGÜDER

      Üye                    Üye                        Üye                  Üye                             Üye

 

 

                    

 

 

                                                                              

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014