2013 OCAK AYI MECLİS KARARI

2013 YILI OCAK AYI MECLİS KARARI


T.C.

YAYLADAĞI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

DÖNEMİ                                : OCAK 2013

BİRLEŞİM                                             : 1

OTURUM                                              : 1

TOPLANTI TARİHİ                               : 04.01.2013

GÜNDEM MADDE NO                         : 1

KARAR NO                                           : 1

ÖZÜ                                                       : SÖZLEŞMELİ TEKNİKER AYLIĞININ

                                                TESPİT EDİLMESİ.

 

           

              Gündemin birinci maddesinde bulunan Belediyemizde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak olan Sözleşmeli Tekniker Personelinin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmeye başlanıldı.                                    

 Başkan; 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkraları uyarınca, Sözleşmeli, Tekniker Mustafa ALKAN 2013 Mali yılında Belediyemizde Sözleşmeli Tekniker olarak çalışacağı, İçişleri Bakanlığı 26.12.2006 tarih ve 15409 sayılı genelgesi uyarınca Sözleşmeli Teknikerin ücreti Belediyemiz Meclisince belirlenmesi gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan istişare sonucu çalıştırılacak olan sözleşmeli personel Mustafa ALKAN’ a   tüm hakları içinde olmak kaydı ile net 2400,00 TL aylık sözleşme ücreti verilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.04.01.2013 

 

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI              Bilal SARI             Sedat GENÇ      İshak KARASOY

Belediye ve Meclis Başkanı                Katip Üye               Katip Üye                    Üye

 

 

 Ahmet OKAY                  Fuat TECİMEN            Kemal AVCI          Kemal KOLMAN       

        Üye                                     Üye                           Üye                            Üye                                

                                             (Katılmadı)

 

 Mehmet ERGÜDER                                                Bekir BOZKURT

             Üye                                                                        Üye


T.C.

YAYLADAĞI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

 

DÖNEMİ                                : OCAK 2013

BİRLEŞİM                             : 1

OTURUM                               : 1

TOPLANTI TARİHİ               : 04.01.2013

GÜNDEM MADDE NO           : 2

KARAR NO                            : 2

ÖZÜ                                       : SÖZLEŞMELİ EKONOMİST AYLIĞININ

                                                TESPİT EDİLMESİ.

 

           

              Gündemin 2. maddesinde bulunan Belediyemizde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak olan Sözleşmeli Ekonomist Personelinin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmeye başlanıldı.                                    

 Başkan; 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkraları uyarınca, Sözleşmeli, Ekonomist Özlem BOZKURT’un 2013 Mali yılında Belediyemizde Sözleşmeli Ekonomist olarak çalışacağı, İçişleri Bakanlığı 26.12.2006 tarih ve 15409 sayılı genelgesi uyarınca Sözleşmeli Ekonomistin ücreti Belediyemiz Meclisince belirlenmesi gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan istişare sonucu çalıştırılacak olan sözleşmeli personel Özlem BOZKURT ’ a   tüm hakları içinde olmak kaydı ile net 2000,00 TL aylık sözleşme ücreti verilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.04.01.2013 

 

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI              Bilal SARI             Sedat GENÇ      İshak KARASOY

Belediye ve Meclis Başkanı                Katip Üye               Katip Üye                    Üye

 

 

  Ahmet OKAY            Fuat TECİMEN           Kemal AVCI      Kemal KOLMAN       

        Üye                               Üye                          Üye                    Üye                                

                                        (Katılmadı)

 

 Mehmet ERGÜDER                Bekir BOZKURT

        Üye                                          Üye


T.C.

YAYLADAĞI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

 

 DÖNEMİ                                : OCAK 2013

BİRLEŞİM                              : 1

OTURUM                               : 1

TOPLANTI TARİHİ                : 04.01.2013

GÜNDEM MADDE NO            : 3

KARAR NO                            : 3

ÖZÜ                                       : SÖZLEŞMELİ KİMYAGER AYLIĞININ

                                                TESPİT EDİLMESİ.

 

           

              Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak olan Sözleşmeli Kimyager Personelinin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmeye başlanıldı.                                   

 Başkan; 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkraları uyarınca, Sözleşmeli Kimyager Burak AKSU’nun , 2013 Mali yılında Belediyemizde Sözleşmeli Kimyager olarak çalışacağı, İçişleri Bakanlığı 26.12.2006 tarih ve 15409 sayılı genelgesi uyarınca Sözleşmeli Kimyagerin ücreti Belediyemiz Meclisince belirlenmesi gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan istişare sonucu çalıştırılacak olan sözleşmeli personel Burak AKSU ’ ya   tüm hakları içinde olmak kaydı ile net 2530,00 TL aylık sözleşme ücreti verilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.04.01.2013 

 

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI              Bilal SARI             Sedat GENÇ      İshak KARASOY

Belediye ve Meclis Başkanı                Katip Üye               Katip Üye                    Üye

 

 

Ahmet OKAY            Fuat TECİMEN    Kemal AVCI     Kemal KOLMAN      

        Üye                              Üye                   Üye                      Üye                               

                                        (Katılmadı)

 

 Mehmet ERGÜDER              Bekir BOZKURT

         Üye                                       Üye
                                                                                             BELEDİYE MECLİS KARARI

İLİ                                          : HATAY

İLÇESİ                                   : YAYLADAĞI

KURUMU                              : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    :  04.01.2013         

MECLİS KARAR SAYISI     : 4

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI OCAK AYI  OLAĞAN TOPLANTISININ

BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

04/01/2013 Cuma Günü saat 15:00 de Belediye meclis salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, (Fuat TECİMEN Katılmadı), İshak KARASOY, Ahmet OKAY, Mehmet ERGÜDER, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.

                            Gündeme geçildi.

Gündemin 4. maddesinde bulunun Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Boş-Dolu memur ve işçi formları karar ekinde görüldüğü gibi onanmasına oybirliği ile karar verildi.04.01.2013

 

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI                    Bilal SARI           Sedat GENÇ            Ahmet OKAY   İshak KARASOY

        Meclis Başkanı                                    Katip Üye              Katip Üye                   Üye                 Üye

                                                                                             

 

 

Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kamal KOLMAN   Bekir BOZKURT   Mehmet ERGÜDER

      Üye                    Üye                   Üye                          Üye                         Üye

(Katılmadı)

BELEDİYE MECLİS KARARI

İLİ                                            : HATAY

İLÇESİ                                   : YAYLADAĞI

KURUMU                               : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    :  04.01.2013         

MECLİS KARAR SAYISI     : 5

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI OCAK AYI  OLAĞAN TOPLANTISININ

BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

04/01/2013 Cuma Günü saat 15:00 de Belediye meclis salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, (Fuat TECİMEN Katılmadı), İshak KARASOY, Ahmet OKAY, Mehmet ERGÜDER, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.

                            Gündeme geçildi.

Gündemin 4. maddesinde bulunun Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Boş-Dolu memur ve işçi formları karar ekinde görüldüğü gibi onanmasına oybirliği ile karar verildi.04.01.2013

 

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI         Bilal SARI           Sedat GENÇ         Ahmet OKAY   İshak KARASOY

        Meclis Başkanı                        Katip Üye              Katip Üye               Üye                 Üye

                                                                                             

 

 

Fuat TECİMEN   Kemal AVCI   Kamal KOLMAN   Bekir BOZKURT   Mehmet ERGÜDER

      Üye                    Üye                        Üye                  Üye                         Üye

(Katılmadı)


BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                       :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                                 :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    : 04/01/2013

MECLİS KARAR SAYISI     :6

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 OCAK AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 04/01/2013 Cuma  günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI, İshak KARASOY, Ahmet OKAY, Sedat GENÇ, (Fuat TECİMEN Katılmadı)Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT, Mehmet ERGÜDER,‘in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

               

Gündeme geçildi.

                Gündemin 6. maddesinde bulunun 2013 yılı Encümen toplantı gününü ve saatinin belirleme işi olduğu anlaşıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda  Salı günü saat 15:00 olarak belirlenmesinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.04.01.2013

 

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI         Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY      

Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye               Üye                 Üye

                                                                                   

 Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                         Üye                         Üye                        Üye

      (Katılmadı)  

   

                                                                                 BELEDİYE MECLİS KARARI


İ   L   İ                                      :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    : 04/01/2013

MECLİS KARAR SAYISI     :7

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 OCAK AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 04/01/2013 Cuma  günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’ nın Başkanlığında üyelerden ; Bilal SARI, İshak KARASOY, Ahmet OKAY, Sedat GENÇ, (Fuat TECİMEN Katılmadı),Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT, Mehmet ERGÜDER,‘in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

               

Gündeme geçildi.

Gündemin 7. Maddesinde bulunan Karaköse,Yeditepe, Kışlak, Şenköy Belediyelerinin alacağı kararlara onay verilmesi  konusu görüşülmeye başlandı. Yapılan İstişareler sonucunda 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe kurulması ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun geçici madde 1 Hükmünce Belde Belediyelerinin taşınmazlarının tahsisi ve  kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmelerinin yapılması, yeni nazım  ve uygulaması (inşaat  ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşınırların satışı ile borçlanmaları ilçe Belediyelerinin onayına bağlıdır. Hükmü gereğince Belde Belediyelerinden gelen iş ve işlemlerin onayı için Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI ‘ya yetki verilmesinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.  04.01.2013

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI    Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY      

Meclis ve Belediye Başkanı          Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye                  Üye

                                                                                   

 

 Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                         Üye                         Üye                       Üye

      (Katılmadı)     

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                             

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014