2012 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

2012 KASIM AYI MECLİS KARARLARI


İ   L   İ                                        :HATAY

İLÇESİ                                       :YAYLADAĞI

KURUMU                                 :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      :07.11.2012

MECLİS KARAR SAYISI       :

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 YILI KASIM AYI  OLAĞAN TOPLANTISININ

BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

Belediye Meclisi 07.11.2012 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye Meclis Salonunda Başkan Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ; Bilal SARI, Sedat GENÇ, Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY,Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT, Mehmet ERGÜDER’in iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

Gündemin 1. maddesinde bulunan 2013 Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesine başlanıldı.

 

 

G İ D E R    B Ü T Ç E S İ

 

                01 – Personel Giderleri bölümüne 1 090 270,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                02 – Sosyal Güvenlik Kurumu Dev.Primi Giderleri bölümüne 210 989,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri bölümüne 1 820 899,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                04 – Faiz Giderleri bölümüne 22 144,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                05 – Cari Transferler bölümüne 148 237,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                06 – Sermaye Giderleri bölümüne 170 042,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                08 – Borç Verme bölümüne 22 867,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.               

                09 – Yedek Ödenekler bölümüne 514 552,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği onandı.

 

                2013 Mali Yılı Gider Bütçesi toplam 4 000 000,00 TL olarak madde madde onanmıştır.İzleyen iki yıldan 2014 Yılı Gider Bütçesinin tahmini 4 159 800,00 TL olduğu,izleyen iki yıldan 2015 Yılı Gider Bütçesinin tahmini 4 326 000,00 TL olduğu görüldü.Gider Bütçesinin görüşülmesi sona ermiş olduğundan Gelir Bütçesi görüşülmesine geçildi.

 

 

 

 

 

G E L İ R     B Ü T Ç E S İ

 

                01 – Vergi gelirleri bölümüne 531 631,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bölümüne 553 429,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                04 – Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler bölümüne 493 478,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                05 – Diğer Gelirler bölümüne 2 295 682,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                06 – Sermaye Gelirleri bölümüne 100 624,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                08 – Alacaklardan Tahsilat bölümüne 25 156,00 TL bütçe ödeneği belirlenmesi oy birliği ile onandı.

                Böylece 2013 Mali yılı Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine uygun olarak düzenlenmiş Gider ve Gelir Bütçeleri birbirine denk olarak tahmini yapılmış olduğu görülmekte olup,2013 Mali Yılı Gider ve Gelir Bütçelerinin kabulü oy birliği ile onandı.07.11.2012

               

 

               

 M. Kemal DAĞISTANLI     Bilal SARI      Sedat GENÇ    Ahmet OKAY    İshak KARASOY

    Meclis Başkanı                  Katip Üye        Katip Üye                  Üye                     Üye

 

 

 Fuat TECİMEN       Kemal AVCI      Kemal KOLMAN     Bekir BOZKURT   Mehmet ERGÜDER

         Üye                      Üye                         Üye                            Üye                         Üye

                                              

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014