2012 EKİM AYI MECLİS KARARI

2012 EKİM AYI MECLİS KARARI
 

 

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                   :HATAY

İLÇESİ                                 :YAYLADAĞI

KURUMU                            :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 03/10/2012

MECLİS KARAR SAYISI :37

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 EKİM AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 03/10/2012 Çarşamba günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,İshak KARASOY,Ahmet OKAY, Sedat GENÇ,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, (Bekir BOZKURT Katılmadı.)Mehmet ERGÜDER,‘in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 1. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 152 ada 16 parsel üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planının, günün değişen koşullarına ve vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak; mevcut plan bütünlüğü korunacak şekilde hazırlanan tadilat imar planında parselin yapılaşma koşulları değiştirilmemiş, mevcut planda ayrılan park alanı miktarı değiştirilmeden parselin dere kenarı tarafına kaydırılmıştır.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde imar tadilatı şartlarının uygun olması İller Bankasının yapacağı Revizyon çalışmalarının gecikmesi nedeniyle vatandaşın mağduriyetini gözeterek Kurtuluş Mahallesi 152 ada 16 parsel sayılı taşınmazda yapılacak olan plan tadilatı imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca bulunmadığından, uygun bulunarak oy birliği ile onandı.04.10.2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY    

  Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye                     Üye

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                         Üye                         Üye                            Üye
                                                                                                ( Katılmadı)

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014