2012 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

2012 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI
 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 

İLİ                                          :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BLEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 03.08.2012

MECLİS KARAR SAYISI       :29

ÖZÜ                                      :Kurtuluş mahallesinde Belediyemize ait 123 Ada 2 Parsel sayılı  taşınmazın Yurtkur  müdürlüğüne tahsisi  

                                           

                                                                        BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2012 AYI OLAĞAN TOPLANTISININ
                                                                                            BİRİNCİ  İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

                Belediye Meclisi 03.08.2012 Cuma günü saat 15:00 te Belediye Meclis Salonunda Mustafa Kemal DAĞISTANLI "nın Başkanlığında üyelerden Bilal SARI, (Sedat GENÇ izinli), Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY Kemal AVCI, Kemal KOLMAN Bekir BOZKURT ve Mehmet ERGÜDER” iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan kâtipler yerlerini aldılar.

                Gündemin 1. maddesine geçildi. Kurtuluş mahallesinde Belediyemize ait 123 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın Yurtkur müdürlüğüne tahsisi işi olduğu Belediye Başkanı söz alarak verilmesinin iyi olacağını daha önceki Mart ayındaki görüşmemizde başka bir yer arayışı içerisinde olduklarını ve Belediyemize ait başka bir parselinin olmadığı  böyle bir yurt yapılmasının ilçemiz için iyi olacağını oranın havasının değişeceği, çocukların geleceği adına iyi olacağı açıklamasında bulundu. Yapılın istişareler sonucunda Meclis üyesi Mehmet ERGÜDER ben evet verilsin diyorum. Diğer  Meclis üyeleri Kemal KOLMAN Belediyenin mallarının hibe olarak verilmesine karşıyım hayır diyorum. Bilal SARI, Fuat TECİMEN , Bekir BOZKURT, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Ahmet OKAY,   Belediyemizin ait başka yeri olmadığı için ve verilmesine karşıyız diyerek hayır dediler.

                Söz konusu Kurtuluş mahallesinde Belediyemize ait 123 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın Yurtkur müdürlüğüne  tahsis edilme işinin  istişare ve görüşmeler neticesinde  verilmemesi konusunda oy çokluğu karar verilmesinin onanmasına karar verildi.03.08.2012

 

 

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI        Sedat GENÇ  Ahmet OKAY   İshak KARASOY

Belediye ve Meclis Başkan             Katip-Üye        Katip-Üye             Üye                  Üye

                                                               (İzinli)

 

Fuat TECİMEN       Kemal AVCI   Kemal KOLMAN         Mehmet ERGÜDER        Bekir BOZKURT

   Üye                           Üye                     Üye                               Üye                           Üye 

 

               

 

 

 

 BELEDİYE MECLİS KARARI

 

 

İLİ                                          :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BLEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 03.08.2012

MECLİS KARAR SAYISI       :30

ÖZÜ                                       :FESTİVAL’DE VERİLECEK ÖDÜLLER

                                          

           BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2012 AYI OLAĞAN TOPLANTISININ

           BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

                Belediye Meclisi 03.08.2012 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Meclis Salonunda Mustafa Kemal DAĞISTANLI "nın Başkanlığında üyelerden Bilal SARI, (Sedat GENÇ izinli), Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY Kemal AVCI, Kemal KOLMAN Bekir BOZKURT ve Mehmet ERGÜDER” iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan kâtipler yerlerini aldılar.

                Gündemin 2. Maddesinde bulunan 20-21 Ağustos 2012 tarihlerinde yapılacak olan Yayladağı Festivali ve Aba Güreşlerinde dereceye giren sporculara ödül dağıtılması işine geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve sorumluluklarını 14. Maddesinin (b) bendinde yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararı ile ödül dağıtılabileceği hükmü gereğince, bu yıl 13.su yapılacak olan Yayladağı Festivali ve Aba Güreşlerinde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller dağıtılmasına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.03.08.2012 

 

 

 

 

M. Kemal DAĞISTANLI  Bilal SARI     Sedat GENÇ     Ahmet OKAY    İshak KARASOY 

      Meclis Başkanı             Kâtip Üye     Kâtip-Üye                  Üye                Üye   

                                                                  (İzinli)

 

 

 

Fuat TECİMEN Kemal AVCI    Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT  Mehmet ERGÜDER

      Üye                       Üye                    Üye                          Üye                         Üye

 

 

 

 BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 03/08/2012

MECLİS KARAR SAYISI       :31

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 AĞUSTOS AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 03/08/2012 Cuma günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Sedat GENÇ izinli olduğundan toplantıya katılamadı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 42 ada üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planının,günün değişen koşullarına ve vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 42 ada 26,27......32 nolu taşınmazlarda mevcutta ayrık nizam 3 kat, imar nizamının ayrık nizam 5 kat Taks 0.25, Kaks 0.75 yapı koşulları ile konut alanı değiştirilmesi planlanmış ve artan nüfus yoğunluğuna yönelik yeşil alan bir kısmının parsellerden bir kısmın ise doğu yönünden geçen yedi metrelik yaya yolunun kapatılarak yeşil alana ihdas edilip yeniden planlanması önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 42 ada 26,27 ...... 32 nolu parselleri kapsayan planı tadilatı,gerekli sosyal ve kültürel altyapı eksikliği nedeni ile mevcut imar nizamın korunmasına,yapılacak olan plan tadilatının reddine verilen karar oy birliği ile onandı.03/08/2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI   Bilal SARI Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY    

 Meclis ve Belediye Başkanı       Katip-Üye  Katip-Üye              Üye                    Üye

                                                                     ( İzinli )                             

 

 

 

Fuat TECİMEN  Kemal AVCI   Kemal KOLMAN  Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                 

          Üye                     Üye           Üye                               Üye                     Üye

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    : 03/08/2012

MECLİS KARAR SAYISI     :32

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 AĞUSTOS AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ
BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Gündemin 4. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 151 ada 20,22,23 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki mevzi imar planı işi görüşülmeye başlanıldı.

Yayladağı meri imar planında ön görülmemiş durumlar nedeni ile,mücavir alan sınırları içerisinde bulunan söz konusu taşınmazlara yönelik konut amaçlı TAKS:0.40 ayrık nizam 3 ( Üç ) kat şeklinde imara uygun arsa üreterek kamunun konut sorununun çözülmesi hedeflendiği öngörülmüş;

Konu ile ilgili olarak Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ahmet OKAY Fen memurunu meclis salonuna çağırdı.  Ve sordu vatandaşın şartları uygun mu  fen memuru kendi arazisi içerisinde teknik alt yapısı uygun dedi. Bu dosyada mevzi imar planının kabul edilmesi yönünde evet dedi.

Diğer meclis üyeleri ve Meclis ve Belediye Başkanı söz konusu konut amaçlı mevzi imar planının Belediyemiz tarafından 2008 yılında yetki verilen ve çalışmalarına başlamış olan İller Bankası A.Ş tarafından planlanması ve onaylanmasını uygun bularak söz konusu mevzi imar planının reddedilmesi yününde oy kullandılar. 

 

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 151 ada 20,22,23 nolu parselleri teşkil den mevzi imar planının reddine verilen karar oy çokluğu ile onandı.03/08/2012

 

 

   

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI  Bilal SARI  Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY     

Meclis ve Belediye Başkanı         Katip-Üye     Katip-Üye               Üye                    Üye       

                                                                      ( İzinli )

 

 

 

Fuat TECİMEN  Kemal AVCI  Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER     

          Üye                     Üye                         Üye                     Üye                     Üye

           

 

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    : 03/08/2012

MECLİS KARAR SAYISI     :33

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 AĞUSTOS AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 03/08/2012 Cuma günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Sedat GENÇ izinli olduğundan toplantıya katılamadı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 5. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 109 ada 12 nolu taşınmaz üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planının,günün değişen koşullarına ve vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yukarda zikredilen taşınmazda,mevcutta doğu yönünden geçen ve parseli nakıs durumda bırakan yolun kadastral sınıra kaydırılması önerilmiştir.

Böylelikle modern fen ve sanat kurallarına uygun bir kentleşme için gerekli olan arsa sağlanmış olacak ve imar planı uygulanabilir hale gelecektir.

 Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde yapılacak olan imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp,şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca bulunmadığından,uygun bulunarak oy birliği ile onandı.03/08/2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI  Bilal SARI  Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY    

 Meclis ve Belediye Başkanı      Katip-Üye     Katip-Üye              Üye                          Üye

                                                                        ( İzinli

 

 

 

Fuat TECİMEN  Kemal AVCI  Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER    

          Üye                     Üye             Üye                             Üye                    Üye

 
 
BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ    : 03/08/2012

MECLİS KARAR SAYISI     :34

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 AĞUSTOS AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 03/08/2012 Cuma günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Sedat GENÇ izinli olduğundan toplantıya katılamadı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 6. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 152 ada 16 parsel üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planının,günün değişen koşullarına ve vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak; mevcut plan bütünlüğü korunacak şekilde hazırlanan tadilat imar planında parselin yapılaşma koşulları değiştirilmemiş,mevcut planda ayrılan park alanı miktarı değiştirilmeden parselin dere kenarı tarafına kaydırılmıştır.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş  Mahallesi 152 ada 16 parsel sayılı taşınmazda yapılacak olan plan tadilatının 2008 yılında yetki verilen İller Bankası A.Ş tarafından yapılması ve onaylanması yönünde kararlaştırılmış,yapılacak olan plan tadilatının reddine verilen karar oy birliği ile onandı.03/08/2012

 
Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI  Sedat GENÇ İshak KARASOY  Ahmet OKAY     

 Meclis ve Belediye Başkanı          Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye              Üye

                                                                           ( İzinli )

   

Fuat TECİMEN Kemal AVCI Kemal KOLMAN     Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER    

         Üye                  Üye                       Üye                      Üye                                 Üye

 
 
                                                                                                                 BELEDİYE    MECLİS KARAR
   İLİ                                          :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BLEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 03.08.2012

MECLİS KARAR SAYISI       :35

ÖZÜ                                       :KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

 
 
                                                                                    BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS 2012 AYI OLAĞAN TOPLANTISININ
                                                                                                            BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 
03/08/2012 Cuma Günü saat 15:00 de Belediye meclis salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI Başkanlığı’nda ve üyelerden Bilal SARI, (Sedat GENÇ İzinli), Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Ahmet OKAY, Mehmet ERGÜDER, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN ve Bekir BOZKURT’ un iştiraki ile toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan gündeme geçildi.
                Gündemin 7.maddesinde Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Belediyemiz D5 grubunda yer almış olup tablo V  te bulunan TH sınıfında yer alan  6485 kod numaralı 10 Derecelik Arkeolog kadrosunun TH sınıfında yer alan 8555 kod numaralı kimyager kadrosu ile değiştirilmesi ile ilgili başkanlık yazısı görüşülmeye başlandı.  yapılan görüşmeler sonucunda İlçemizde yeni faaliyete geçecek olan Yayladağı Barajı gölünden ilçemize verilecek olan suyun sağlıklı bir şekilde verilmesi için Kimyager kadrosuna ihtiyaç duyulması nedeni ile yukarıda sözü edilen kadro değişikliğinin yapılmasına 6485 kod numaralı Arkeolog kadrosunun yerine 8555 kod numaralı Kimyager kadrosu ile değiştirilmesine 8 dereceye ayarlanmasına Boş Dolu memur kütüğünün yeniden yazılmazına ve onaylanmasına meclis üyeleri tarafından uygun görüldüğünden oybirliği ile onanmasına karar verildi.03.08.2012 
 
M. Kemal DAĞISTANLI  Bilal SARI     Sedat GENÇ     Ahmet OKAY    İshak KARASOY
  Meclis    Başkanı            Kâtip Üye        Kâtip-Üye                Üye                       Üye   

                                                                        (İzinli)

 
Fuat TECİMEN Kemal AVCI    Kemal KOLMAN   Bekir BOZKURT  Mehmet ERGÜDER

      Üye                       Üye                    Üye                          Üye                         Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014