2012 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

MAYIS AYI 2012 MECLİS KARARLARI
 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ :03.05.2012

MECLİS KARAR SAYISI  : 17

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 MAYIS AYI  TOPLANTI TUTANAĞI.

 

Belediye Meclisi  03.05.2012 Perşembe günü saat 14.00 de  Belediye Meclis salonunda Başkan Mustafa Kemal DAĞISTANLI’ nın Başkanlığında üyelerden ; Bilal SARI, Sedat GENÇ, (Ahmet OKAY gündemin 1 ve 2 maddesine katılıp toplantıdan ayrımlaştır.), Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT, Mehmet ERGÜDER’ in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

 

Gündemin 1.maddesine geçildi. Bu madde de bulunan Belediyemizin 2011 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabının görüşülmesine başlanıldı. 5393 Sayılı Belediye Kanunun  64. Maddesine göre her yıl bütçesinin Kesin Hesabı Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde Belediye Encümenine sunulur, Kesin Hesap, Belediye Meclisinin Mayıs ayı içerisinde görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır denilmektedir. Bu nedenle 2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabın görüşülmesinde;

 

Banka defterinin  tetkikinde;   

2011 yılından 2012 yılına devreden miktar 7 913,34 TL’dir. Defter kayıtları ile mutabakat sağlamıştır.

 

Gelir Bütçesinin tetkikinde ;

 

2011 yılında bütçeye;

1- Vergi Gelirleri bölümüne 442 970,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 201 279,38 TL tahsil edilmiştir.

2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bölümüne 479 160,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 274 979,20 TL tahsil edilmiştir.

3- Alınan Bağış ve Yardımlar bölümüne 417 340,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde   42 944,03 TL tahsil edilmiştir.

4- Diğer gelirler bölümüne 1 961 630,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 2 450 601,24 TL tahsil edilmiştir.

5- Sermaye Gelirleri bölümüne 87 120,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 6 597,00 TL tahsil edilmiştir.

6- Alacaklardan Tahsilat bölümüne 21 780,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde gelir sağlanamamıştır. Böylece 2011 yılında;

Toplam 2 976 400,85 TL gelir sağlanmış olup bütçe gerçekleşme oranı % 87,28’dir.

 

Gider bütçesinin Tetkikinde;

 

2011 yılında bütçeye;

1- Personel Giderleri bölümüne 961 272,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 824 545,33 TL harcama yapılmıştır.

2- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri bölümüne 191 332,00 TL ödenek konulmuş ve yıl içerisinde 95 713,43 TL harcama yapılmıştır.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri bölümüne 1 351 037,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde yedek ödenek bütçesinden aktarma yapılarak 1 569 596,01 TL harcama yapılmıştır.

 

4- Faiz Giderleri bölümüne 27 830,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde 7 383,92 TL harcama yapılmıştır.

5- Cari Transferler bölümüne 171 635,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde yedek ödenek bütçesinden aktarma yapılarak 213 019,35 TL harcama yapılmıştır.

6- Sermaye Giderleri bölümüne 160 210,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde        103 161,10 TL harcama yapılmıştır.

7- Borç Verme bölümüne 101 184,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde harcama yapılmamıştır.

8- Yedek Ödenek bölümüne 445 500,00 TL ödenek konulmuş olup yıl içerisinde 259 943,36 TL diğer bölümlere aktarma yapılmıştır.

Böylece 2011 yılında toplam 2 813 419,14 TL harcama yapılmış olup bütçe gerçekleşme oranı % 82,50’dir.

 

.Defter kayıtları ile mutabık sağlanmıştır. Yukarıda izahı yapıldığı şekilde 2011 yılı İdare ve Kesin Hesabının madde madde onanmasına oy birliği ile karar verildi.03.05.2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI         Bilal SARI        Sedat GENÇ               Ahmet OKAY   

         Meclis Başkanı                            Katip Üye           Katip Üye                         Üye 

 

 

 

 

İshak KARASOY                   Fuat TECİMEN                  Kemal AVCI        Kemal KOLMAN       

         Üye                                         Üye                                   Üye                               Üye  

 

 

 

 

                              

                               Bekir BOZKURT                                 Mehmet ERGÜDER

                                        Üye                                                           Üye     
 
 
               

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR TARİHİ :03.05.2012

MECLİS KARAR SAYISI  :18

 

 
 
                                        BELEDİYE MECLİSİNİN  2012 YILI MAYIS  AYI OLAĞAN TOPLANTI
                                                            BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

Belediye Meclisi  03.05.2012 Perşembe Günü saat 14.00 de  Belediye Meclis salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ; Bilal SARI,Sedat GENÇ,Fuat TECİMEN,İshak KARASOY,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN,Bekir BOZKURT,Mehmet ERGÜDER’in iştirakiyle toplanıldı. Ahmet OKAY gündeme katılmadı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Bu maddede bulunan Belediyemizce Meslek Edindirme Kursları açılması konusu görüşülmeye başlandı. Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesince Belediyenin görev ve sorumlulukları arasında  Belediyelerin Meslek Edindirme kursları açabileceği hususunu Belediye Meclisine  belirterek, Halk Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılarak kursların açılması gerektiğini söyledi. Meclis üyelerinin gerekli bilgileri edinebilmek amacı ile gündemin Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısına ertelenmesi oy birliği ile onandı.03.05.2012

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI         Bilal SARI        Sedat GENÇ               Ahmet OKAY   

         Meclis Başkanı                            Katip Üye           Katip Üye                         Üye 

 

 

 

 

İshak KARASOY                   Fuat TECİMEN                  Kemal AVCI        Kemal KOLMAN       

         Üye                                          Üye                                   Üye                               Üye  

 

 

 

                              

                               Bekir BOZKURT                                 Mehmet ERGÜDER

                                        Üye                                                             Üye      
 
 
 
              

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                     :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 03/05/2012

MECLİS KARAR SAYISI  : 19

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 MAYIS AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 03/05/2012 Perşembe günü saat 14:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Ahmet OKAY toplantıya katılmadı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 44 ada 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla yada imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar,imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır.Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Çamaltı 44 ada 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazlar mevcut imar nizamı ayrık nizam üç kat iken ayrık nizam beş kat imar nizamı önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 44 ada 24 ve 25 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki imar planı tadilatı, bir sonraki ayda görüşülmesi oy birliği ile onandı.03/05/2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI         Bilal SARI        Sedat GENÇ               Ahmet OKAY     

         Meclis Başkanı                            Katip Üye           Katip Üye                         Üye   

 

 

   

 

İshak KARASOY                   Fuat TECİMEN                  Kemal AVCI        Kemal KOLMAN         

         Üye                                          Üye                                   Üye                               Üye    

 

 

 

                                

                               Bekir BOZKURT                                 Mehmet ERGÜDER  

                                        Üye                                                             Üye      

 

 
 
 
BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                     :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 03/05/2012

MECLİS KARAR SAYISI  : 20

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 MAYIS AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 03/05/2012 Perşembe günü saat 14:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Ahmet OKAY toplantıya katılmadı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 4. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 150 ada ve Çamaltı Mahallesi 50 üzerinde imar planı tadilatı  işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

imar planının,günün değişen koşul ve kamunun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yukarda zikredilen taşınmazlarda mevcut haldeki park,terminal  ve konut alanları korunarak yerleri değiştirilmiştir.İmar planı daha fonksiyonel,uygulanabilir ve rantabl hale gelmiştir.

Terminal olarak planlanan yer 50 metrelik yola cepheli hale getirilmiştir.Mevcut halde dağınık bir şekilde planlanan konut ve kapalı işlik alanları,bütünlük içerisinde imar adası şeklinde toparlanarak,konut alanı şeklinde planlanmıştır.Yaşam alanlarındaki nüfus için gerekli yeşil alanlar korunmuştur.

Böylelikle modern, fen ve sanat kurallarına uygun bir kentleşme için gerekli olan arsa sağlanmış olacak ve imar planı uygulanabilir hale getirilmiş olacaktır.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 150 ada ve Çamaltı Mahallesi 50 ada üzerlerindeki imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp,şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca bulunmadığından önerilen plan tadilatı oy birliği ile onandı.03/05/2012

 

 

 

 

 

   Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY     Ahmet OKAY     
     Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye                            Üye

                                                                                                                                                          ( Katılmadı )

                                          

 

 

 

 

Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                         Üye                               Üye                            Üye
 
 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                   :HATAY

İLÇESİ                                                 :YAYLADAĞI

KURUMU                                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ                :03/05/2012

MECLİS KARAR SAYISI                :21

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 MAYIS AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

Belediye Meclisi 03/05/2012 Perşembe günü saat 14:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Ahmet OKAY toplantıya katılmadı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 5. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 110 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki parkın isimlendirilmesi işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Yayladağı imar planımız içerisinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 110 içerisinde 6 no'lu taşınmazın mülk sahipleri tarafından park olarak planlanması ve oluşacak parkın SİMON parkı olarak adlandırılması önerildi

Yapılan görüşmeler sonunda oluşan yeşil alan burada yaşayan vatandaşların yaşam konforlarını arttıracağından park için terkini yapan ve isimlerinin kendileri tarafından belirlenmesini isteyen mal sahiplerinin isteği üzerine;

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 110 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki parkın SİMON parkı olarak adlandırılması  oy birliği ile onandı.03/05/2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY      
Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye                      Üye

                                                                                                                                                   ( Katılmadı )

                                                                                          

 

 

 

 

 

Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                         Üye                               Üye                            Üye
 
 
 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                     :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 03/05/2012

MECLİS KARAR SAYISI  : 22

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 MAYIS AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 03/05/2012 Perşembe günü saat 14:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Üyelerden Ahmet OKAY toplantıya katılmadı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 6. maddesinde bulunan 05.04.2012 tarih ve 16 sayılı meclis kararının 13.04.2012 tarihli Murat DIRDIR'ın itiraz dilekçesi yeniden görüşülmesi ve değerlendirilmesi işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

Yapılan görüşme ve istişareler sonrasında söz konusu dilekçenin yerinde olmadığını alınan kararın komple caddeyi kapsadığı, toplum adına alınmış bir karar olduğundan itiraza konu 05.04.2012 tarih ve 16 sayılı meclis kararının onaylanmasını,ilçemiz Avcılar Çeşmesi ile Şafak Mevkii arası Atatürk Caddesi üzerinin imar nizamının her iki yönlü B-5 ( Bitişik Beş ) olarak planlanması kararının onanması uygun görülmüştür.

Söz dilekçeye konu olan 05.04.2012 tarih ve 16 sayılı meclis kararı kamu yararına alınmış bir karar olduğundan alınmış olan karar oy birliği ile onandı.03/05/2012

 

 

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY      
Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye                       Üye

                                                                                                                                                 (  Katılmadı )

 

 

 Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                       Üye                           Üye                                   Üye                             Üye
 
 

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                  :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR TARİHİ :03.05.2012

MECLİS KARAR SAYISI  : 23

 

                                                                 BELEDİYE MECLİSİNİN  2012 YILI MAYIS  AYI OLAĞAN TOPLANTISININ

BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

 

Belediye Meclisi  03.05.2012 Perşembe Günü saat 14:00 de  Belediye Meclis salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ; Bilal SARI,Sedat GENÇ,Fuat TECİMEN,İshak KARASOY,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN,Bekir BOZKURT,Mehmet ERGÜDER’in iştirakiyle toplanıldı. Ahmet OKAY gündeme katılmadı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündemin 7.maddesine geçildi. Bu madde de bulunan Sodes Projesine başvurma konusu istişare edildi. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı kapsamında açılmış olan 18 mayıs son teslimli SODES  projelerine Belediyemiz olarak başvurma, proje sunma kararı verilmesi ve Doğaka Sodes Projemiz kapsamında Belediye Başkanımız Mustafa Kemal DAĞISTANLI ve Belediye Meclis Üyesi Bekir BOZKURT proje belgelerini imzalama, proje için hesap açma, proje bütçesini projenin hedefleri doğrultusunda harcama, projeyi yürütme, temsil ve ilzama yetkilendirilmesi oy birliği ile onandı.03.05.2012

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI         Bilal SARI             Sedat GENÇ          Ahmet OKAY   

         Meclis Başkanı                            Katip Üye            Katip Üye                        Üye      
                                                                                                                                  (Katılmadı)                         

 

 

  İshak KARASOY                  Fuat TECİMEN                 Kemal AVCI        Kemal KOLMAN        

         Üye                                          Üye                                   Üye                               Üye  

 

 

 

                              

          Bekir BOZKURT                                 Mehmet ERGÜDER

                    Üye                                                             Üye                     

 

 

 
 
 
 
 
 

           

 

                              

           

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014