2012 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

2012 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI
 
 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                               :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 05/04/2012

MECLİS KARAR SAYISI        : 11

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 05/04/2012 Perşembe günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 1. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 107 ada ve 110 ada üzerinde imar planı tadilat işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri Kamu yararı amacıyla yada imar planı yapımı sırasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar,imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır.Bu tür aksaklıkların ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 107 ada’nın batısından geçen yolun yedi metreye çıkartılması,107 ada da serbest nizam iki kat olan imar nizamının serbest nizam üç kat olarak değiştirilmesi ve kat artışından dolayı artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeşil alan parselin doğu cephesinde bulunan 110 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde önerilmiştir.

Söz konusu imar planı tadilatı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 107 adanın batı cephesi üzerindeki imar planı tadilatı, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp,şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca bulunmadığından oy birliği ile onandı.05/04/2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY  Ahmet OKAY    

  Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye                        Üye

       

 

 

 

Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                         Üye                               Üye                            Üye

           
 

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                    :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 05/04/2012

MECLİS KARAR SAYISI        : 12

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

BİRİNCİ CELSESİDİR

 

Belediye Meclisi 05/04/2012 Perşembe günü saat 15:00 da  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden ;Bilal SARI,Sedat GENÇ,İshak KARASOY,Ahmet OKAY,Fuat TECİMEN,Kemal AVCI,Kemal KOLMAN, Mehmet ERGÜDER,Bekir BOZKURT ‘un iştirakiyle toplanıldı.Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 2. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 211 ada 2 nolu parsel için Turizm ve Sosyal Tesis Amaçlı mevzi imar planı işi olduğundan  görüşülmeye başlanıldı.

Yapılan imar planında söz konusu parselde daha sağlıklı bir yapılaşmanın yapılabilmesi fiziksel çevrenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması,yatırımların yer seçimlerinin ve gelişme eğilimlerinin yönlendirilmesi,toprağın korunması ve kullanma dengesinin en rasyonel biçimde belirlenmesi için ilgili kurum görüşleri doğrultusunda,söz konusu parselde 50 metrelik Karayoluna paralel Açık Otopark alanı önerilmiştir.Parselin kuzey ve kuzeydoğusundan geçmekte olan Kuzeren deresi cephesi boyunca Yeşil Alan ve batısında 10 metrelik imar yolu açılması önerilmiştir.EMSAL= 1 , Hmax = Serbest olacak şekilde Turizm ve Sosyal Tesis Alanı olarak imara açılması önerilmiştir.

Söz konusu mevzi imar planı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 211 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde düzenlenen plan 3194 sayılı imar yasası  ve gerekli kurum görüşleri doğrultusunda düzenlenen mevzi imar planı şehrin gelişmesi ve fiziksel çevrenin sağlıklı bir yapıya kavuşacağı düşünüldüğünden;

İlçemiz mücavir alan sınırlarımızda kain 211 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki tasarlanan Turizm ve Sosyal Tesis Amaçlı mevzi imar planı oy birliği ile onandı.05/04/2012

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI          Bilal SARI     Sedat GENÇ    İshak KARASOY          Ahmet OKAY      
Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye      Katip-Üye                 Üye                            Üye

       

 

 

 

Fuat TECİMEN     Kemal AVCI      Kemal KOLMAN      Bekir BOZKURT     Mehmet ERGÜDER                                                                  

          Üye                     Üye                      Üye                           Üye                            Üye
 
 
 
 
 
 
 
 
           

    

 

 

 
BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                    :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 05.04.2012

MECLİS KARAR SAYISI        :14

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                            BİRİNCİ CELSESİDİR

 

 

05.04.2012 Perşembe  günü saat 15,00 de Belediye Meclis Salonunda Başkan Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT ve Mehmet ERGÜDER  ’ iştiraki ile toplanıldı.  

Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Belediye Meclisimizce yapılan Nisan  Ayı olağan toplantısında  5393 sayılı Belediye Yasası´nın 19’cu  maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde , Meclis Başkan Vekilliğine Bilal SARI,Sedat GENÇ ,9 ar  (Dokuz) oy , Bekir BOZKURT, Kemal AVCI 1 (Bir)er oy aldılar. Bilal SARI  ve  Sedat GENÇ  9 ar alması sonucu Sedat GENÇ hakkından feragat ederek Meclis 1.ci Başkan vekilliği ne Bilal SARI,  Meclis 2.ci Başkan vekilliği ne  Sedat GENÇ seçilmesine;

 

 Belediye Meclisimizce yapılan Nisan  Ayı olağan toplantısında 5393 sayılı Belediye Yasası´nın 19’cu  maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, Bekir BOZKURT 1 (Bir) oy , Bilal SARI  9 (Dokuz) oy  Sedat GENÇ, 8 (sekiz) oy alarak Bilal SARI ve Sedat GENÇ Meclis Katip Üyeliklerine   seçilmelerine;

 

Belediye Meclisimizce yapılan Nisan Ayı olağan toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/k,19 .cu ve 33/a maddeleri gereğince ,yapılan gizli oylama neticesinde 10’ar(on) oy alan Fuat TECİMEN   ve İshak KARASOY  un Daimi Encümen Üyeliklerine Seçilmesinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.05.04.2012

 
 
Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI         Sedat GENÇ         İshak KARASOY

                                                                                  Meclis ve Belediye Başkanı         Katip-Üye           Katip-Üye                       Üye

 

 

 

 Ahmet OKAY        Fuat TECİMEN               Kemal AVCI                     Kemal KOLMAN    

         Üye                            Üye                              Üye                                        Üye

 

 

 

                   Bekir BOZKURT                     Mehmet ERGÜDER      
                                                           

                                Üye                                         Üye                        

 

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                    :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 05.04.2012

MECLİS KARAR SAYISI        : 15

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                            BİRİNCİ CELSESİDİR

 

 

05.04.2012 Perşembe  günü saat 15,00 de Belediye Meclis Salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT ve Mehmet ERGÜDER  ’ iştiraki ile toplanıldı.  

Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

Gündemin 5.maddesinde bulunan 2011 Yılı İcraat ve Faaliyet Raporu Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI tarafından Belediye Meclisi’ne okunarak gündemin görüşülmesi için Meclis Başkanlığını Belediye Meclisi Başkan Vekili Bilal SARI’ya bıraktı.

 

2011 MALİ  YILI

  YAYLADAĞI  BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 
 
 

      I – GENEL BİLGİLER  

     A –KURUM MİSYONU :

      Belediye hizmetlerinin kaliteli ve kısa zamanda yerine getirilerek, insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıklarını korumak, İlçemizin tarihsel, kültürel, doğal mirasını ve fiziksel varlıklarını korumak ve geliştirmek, Sürdürülebilir planlamalar yaparak ve uygulayarak, sürekli değişen, gelişen güvenli ve huzurlu bir ilçe yaratmak için çalışmaktayız. 

  KURUM VİZYONU :

      Her şeyin sevgi ve saygı ile başladığı, ekonomik ve sosyal beklentilerin karşılandığı, bireylerin kendilerini geliştirdikleri, havası, doğası ve temizliği ile yaşamaktan mutlu olacakları bir ilçe yaratmak ve yaşatmaktır. 

      B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

      Belediye, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; tüm görevleri  yasalar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

      İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

        Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

      Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

      Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

       Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı Belediye sınırlarını kapsar.

       Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir. 

      

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER : 

     1) Fiziksel Yapı :

              Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Memurluklar. 

     2) Örgüt Yapısı :

             Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği,  Temizlik Hizmetleri, İtfaiye Hizmetleri, Evlendirme Memurluğu,Tahakkuk – Tahsilat ve Emlak Memurluğudur. 

   3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :

            5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Usulü Yönetmeliği, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,  
 

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Evlendirme Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile Belediyemizi ilgilendiren diğer mevzuatlar, İnternet, Bilgisayar ve Seraş Belediye Yazılım Programıdır. 

     4) İnsan Kaynakları :

           Belediyemizde 62 adet mevcut Memur Kadrosu olup, bu kadroların 2011 yılı içinde, (8) adedi dolu ve (54) adedi boş durumda olup, (32) adet işçi kadromuz  olup (10) dolu (22) boşdur.29.07.2011 tarihinde 1 kadrolu işçi ve 15.10.2011 tarihinde 4 kadrolu işçi alınmış,1 işçi 14.11.2011 tarihinde 3 işçi  17.01.2011 tarihinde 6111 sayılı kanunu göre başka kurumlara geçiş yapmıştır.  Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde,   10 adet kadrolu işçi çalıştırılmaktadır.

      5) Sunulan Hizmetler :  

      YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

            Belediyemiz Yazı İşlerinin 01.Ocak.2011 ile 31.Aralık.2011 tarihleri arasını kapsayan icraat raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır.

             Meclis Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Başkanlıkça yapılan çağrılar doğrultusunda meclisin olağan toplantılarının yapılmasını sağlar ve Meclis Zabıtlarını tutar. Meclis Kararlarını ve Karar Özetlerini yazar, imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

              Belediye Meclisimiz 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasıda 43 adet karar almıştır.

            Encümen Hizmetleri : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. ve 34. maddelerini kapsayan hükümleri gereğince teşekkül etmiş olan Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşüp karara bağlanmak üzere toplanmasını sağlar.                                      

           Encümene havale olunan evraklar gündeme alınarak, görüşülür ve kararlarını yazar. Alınan kararların imza işlemlerini tamamlattıktan sonra kanunların gerektirdiği işlemler yapılarak birer nüshasını arşivler, diğer nüshasını da gereği için ilgili birimlere gönderir.

             Belediye Encümenimiz 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda 37 adet Encümen kararı alınmıştır.

           Evrak Kayıt İşlemleri : Belediyemizin gelen evrak işlemleri konularına göre ayrımı ve kaydı yapılarak ilgili birimlere gereğinin yapılması için  zimmetli olarak teslim edilir, aynı şekilde giden evraklarında kaydı yapılarak gerekli yerlere gönderilmesi sağlanır.

Belediyemizce tutulan kayıtlarda  2011 yılı içerisinde 2000 evrakın geldiği görülmüştür. Buna  mukabil diğer  kişi ve kurumlara  Yazı İşleri Müdürlüğü den 215, Fen İşleri Müdürlüğünden 181, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 701,  Zabıta Amirliğinden 191, Emlak ve Su İşleri Servisinden 26,  Evlenme Memurluğundan 182 evrakın gittiği kayıtlardan anlaşılmıştır.

Evlendirme İşlemleri :

            Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin Evlenme Beyannamesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Evlenme Sağlık Raporu doldurulur. Nüfus Müdürlüğünce gönderilen Aile Kayıt Örneği ile Sağlık Ocağı tarafından  Sağlık Raporları incelenir. Evlenme müracaatında bulunan kişilerin evlenmesinde engel bulunmaz ise Belediyemiz Evlendirme memuru Hatice BOZKURT tarafından çiftlerin nikah akdi yapılır.  Kendilerine Uluslararası Evlenme Cüzdanları verilir. Nikah akdinden sonra (10) gün içersinde Mernis Evlendirme Formu ile Yayladağı Nüfus Müdürlüğüne evlenme bildirilerek, ilgililerin aile kütüklerine tescil edilmesi sağlanır.

            01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında Belediyemiz Evlendirme İşlerine Evlenmek üzere (170 Adet) çift müracaat etmiş olup, bunların tamamının Evlenme Akdi yapılarak evlenen çiftlerin tamamına Uluslararası Aile Cüzdanı tanzim ve tasdik edilerek verilmiştir. 

    MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU :

2011 YILI BÜTÇESİ       :

 

                5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve  Kontrol Kanunu ile getirilen  yenilikler doğrultusunda  hazırlanan faaliyet raporu  Yayladağı Belediye Başkanlığı bünyesinde  bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü 2011 yılı içerisinde  iş ve işlemleri aşağıda  izah edildiği gibi  gerçekleşmiştir.

                2011 Mali Yılı Bütçesi  3.410.000,00 TL gelir ve 3.410.000,00 TL gider olarak öngörülmüş ve  denkleştirilerek  hazırlanmıştır.   

 

 

A-GELİR VE GİDER BÜTÇESİ DURUMU                          :

 

1-GELİR BÜTÇESİ DURUMU

 

2011 Yılı  Gelir Bütçesi:

 

1-Vergi Gelirleri                                      : 442 970,00 TL

3-Teşebbüs ve mülkiyet Gelirleri             : 479 160,00 TL

4-Alınan Yardım ve Bağışlar                   : 417 340,00 TL

5 Diğer Gelirler                                   : 1 961 630, 00 TL

6- Sermaye Gelirleri                                : 87 120,00 TL

8-Alacaklardan Tahsilat                          : 21 780,00 TL

 

 

2-GİDER BÜTÇESİ DURUMU;

 

2011 Yılı Gider Bütçesi:

 

1-Personel Giderleri                                :961 272,00TL                      

2-Sosyal Güvenlik Primi                         :191 332,00TL                  

3-Mal ve Hizmet alımları gideri              :1 351 037,00TL   

4-Faiz giderleri                                        :27 830,00TL                                          

5-Cari Transferler                                   :171 635 00TL                                      

6-Sermaye giderleri                                 :160 210 00TL      

7-Borç verme                                                         :101 184,00TL                                                       

8- Yedek Ödenekler                                                :445 500,00TL olmakla gelir ve gider bütçesi toplamı                    

                                                                              3 410 000,00 TL olarak denkleştirilmiştir,

 

 

 

B-MAHALLİ  İDARELERİN  MALİ  YAPILARI

 

2011 Mali Yılı içerisinde  yasalar çerçevesinde  belirlenen vergi ve harçların tahakkuku  yapılarak  tahsilatı yoluna gidilmiştir.

                2011 Mali Yılı içerisinde  mal ve hizmet alımları  yasalarda belirlenen kanunlar çerçevesinde  mevzuata uygun olarak gider tahakkuk ettirilip, yasal kesintileri  yapılarak kalan  miktarların net olarak  ödemesi yapılmış ödenmesi gereken miktarlar hak sahiplerine net olarak  ödemesi yapılmıştır.

 

 

C-BÜTÇEDEN YAPILAN YARDIMLAR:

 

                2011 Yılı içerisinde  hiçbir vakıf, dernek kurum ve  kuruluşlara yardım yapılmamıştır.

 

 

 

                                                                                                                                                   Agah SEZGİN

                                                                                                                                             Mali Hizmetler Md.V.

                                                                                                                                                            

 

 

YIL SONU VARLIK DURUMU:

 

Belediye Başkanlığımızın 2011 yılı sonu itibari ile  varlık durumu aşağıda çıkartılmıştır.

 

 BELEDİYEMİZ MEVCUT  TAŞINMAZLARI

 

SIRA NO

KÖY/MAHALLE

MEVKİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE PAYI

NİTELİĞİ

1

ASLANYAZI

PINARBAŞI

-

1312

396 m2

TAM

ARSA

2

ASLANYAZI

PINARBAŞI

-

1317

400 m2

TAM

ARSA

3

ÇAMALTI MAH

-

12

1

4 192,00m2

TAM

BLD PARK

4

ÇAMALTI MAH

-

12

2

170,00m2

TAM

AVLULU AHŞAP EV

5

ÇAMALTI MAH

-

12

6

165,00

TAM

ARSA

6

ÇAMALTI MAH

-

12

16

104,00

TAM

ARSA

7

ÇAMALTI MAH

KAZANCIK

18

1

3 728,00m2

TAM

KORULUK

8

ÇAMALTI MAH

MUSALLA

20

20

50,00m2

TAM

ARSA

9

ÇAMALTI MAH

MUSALLA

20

21

129,00m2

TAM

ARSA

10

ÇAMALTI MAH

-

28

1

100,00m2

TAM

AHŞAP EV VE AVLUSU

11

ÇAMALTI MAH

-

57

1

148,00m2

TAM

ARSA

12

ÇAMALTI MAH

-

195

1

206,00m2

TAM

2 KATLI KARGİR BLD

13

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

54

4

257,20m2

TAM

ARSA

14

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

15

8

274,79m2

TAM

ARSA

15

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

15

12

273,01m2

TAM

AHŞAP EV VE ARSASI

16

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

16

3

375,22m2

TAM

AHŞAP EV VE ARSASI

17

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

55

3

233,49m2

TAM

ARSA

18

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

55

5

287,70m2

TAM

ARSA

19

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

55

7

323,33m2

TAM

AHŞAP EV VE ARSASI

20

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

199

5

398,40m2

TAM

AHŞAP EV VE ARSASI

21

ÇAMALTI MAH

ÇEDENELİK

199

6

399,42m2

TAM

ARSA

22

ÇAMALTI MAH

KARPUZLUK

2

23

2 667,00m2

TAM

YOL

23

ÇAMALTI MAH

MUALLA

20

22

346,00m2

167/346

ARSA

24

ÇAMALTI MAH

MUALLA

20

23

3 978,00m2

TAM

PAZAR YERİ

25

DUTLUBAHÇE

-

69

5

101,00m2

TAM

AVLULU KARGİR EV

26

DUTLUBAHÇE

-

69

22

44,00m2

TAM

AVLULU KARGİR EV

27

DUTLUBAHÇE

-

69

24

33,00m2

TAM

ARSA

28

DUTLUBAHÇE

-

69

25

47,00m2

TAM

ARSA

29

DUTLUBAHÇE

-

70

3

31,00m2

TAM

ARSA VE EV

30

DUTLUBAHÇE

-

70

18

62,00m2

TAM

AVLULU KARGİR EV

31

DUTLUBAHÇE

-

70

19

68,00m2

TAM

KARGİR EV

32

DUTLUBAHÇE

YAZLAK

76

18

38 050,00m2

TAM

MEZARLIK

33

DUTLUBAHÇE

DİBCÇE

92

10

1 878,00m2

TAM

TARLA

34

DUTLUBAHÇE

DİBCÇE

92

14

1 135,00

TAM

KUYU VE TARLA

35

DUTLUBAHÇE

DİBÇÇE

92

15

1 331,00m2

TAM

KUYU VE TARLA

36

DUTLUBAHÇE

ATATÜRK CD

69

26

9,00m2

TAM

ARSA

37

DUTLUBAHÇE

KAMBALÇEMİ

193

27

1 260,00m2

TAM

TARLA

38

DUTLUBAHÇE

KÜKÜRT

76

28

860,00m2

TAM

TARLA

39

EĞERCİ KÖYÜ

TOPRAKLIK

-

266

12 000,00m2

461,96m2

TARLA

40

KURTULUŞ

-

103

5

83,00m2

TAM

BELEDİYE PARKI

41

KURTULUŞ

-

14

24

87,00m2

TAM

UMUMİ  KARĞİR WC

42

KURTULUŞ

-

100

13

9,00m2

TAM

AHŞAP TANDIR

43

KURTULUŞ

-

110

30

125,00m2

TAM

AVLULU 2 AHŞAP EV

44

KURTULUŞ

-

113

1

114,00m2

TAM

KARĞİR KİLİSE BİNASI

45

KURTULUŞ

-

113

6

70,00m2

TAM

ARSA

46

KURTULUŞ

-

124

8

2 094,00m2

TAM

BELEDİYE GARAJI

47

KURTULUŞ

-

124

9

282,00m2

TAM

ARSA

48

KURTULUŞ

-

137

6

825,00m2

TAM

YOL BOŞLUĞU

49

KURTULUŞ

-

145

44

167,00m2

TAM

SU DEPOSU VE ARSASI

50

KURTULUŞ

-

156

4

4 820,00m2

TAM

BELEDİYE PARK BAHÇE

51

KURTULUŞ

-

172

1

13,00m2

TAM

KARĞİR DÜKKAN

52

KURTULUŞ

-

172

2

12,00m2

TAM

KARĞİR DÜKKAN

53

KURTULUŞ

-

172

3

16,00m2

TAM

KARĞİR DÜKKAN

54

KURTULUŞ

-

172

5

11,00m2

TAM

KANĞİR DÜKKAN

55

KURTULUŞ

-

172

6

31,00m2

TAM

KARGİR DÜKKAN

56

KURTULUŞ

-

156

101

52,17m2

TAM

ARSA

57

YEDİTEPE KÖY

CUMH MAH

-

1670

94,00m2

1/5

2 KATLI KARĞİR EV

58

DUTLUBAHÇE

-

61

19

132,00m2

TAM

ARSA

59

DUTLUBAHÇE

-

63

7

205,00m2

TAM

WC BİNASI VE ARSASI

60

KURTULUŞ

-

123

2

1 604,00m2

TAM

MEZ.DEPO.HAMAM.ARSASI

61

ÇAMALTI MAH

-

31

21

169,28m2

TAM

YOL

62

KURTULUŞ

-

137

15

1 147,37m2

53/1200

KARĞİR 2 EV VE ARSASI

63

KURTULUŞ

-

220

1

1 064,73m2

156/2400

BETONARMA2 KATLI EV ARSA

64

ÇAMALTI MAH

-

44

28

88,13m2

TAM

ARSA

 

 

  

 

YAYLADAĞI BELEDİYESİ ARAÇ GEREÇ DURUMU

 

 

 

 

SIRA NO

ADET

CİNSİ

1

1

Kazıcı yükleyici

2

3

Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

3

5

Traktör

4

2

İtfaiye Aracı

5

1

Makam Aracı (Taksi)

6

1

Kartal Taksi

7

1

Pikap

8

1

Damperli Kamyon

9

1

Beton karma  makinesı

10

2

Büyük dumanlama  makinesı

11

1

Küçük dumanlama  makinesı

12

1

Ot biçme  makinesi

13

2

Sırt atomizeri

14

1

jeneratör

      15

2

Büyük jeneratör

TOPLAM

25

Faal ve Çalışır Durumda

 

  FEN MEMURLUĞU FAALİYET RAPORU

 -Belediyemiz Fen İşlerinin Sözleşmeli Personel Mustafa ALKAN tarafından yürütülmektedir.  01.Ocak.2011 ile 31.Aralık.2011 tarihleri arasını kapsayan icraat Faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. 

                 – Belediye Fen İşleri memurluğu dönem içinde 

    – 181 Adet Gelen Yazı

    – 131 Adet Giden Yazı

    –   olmak üzere toplam 312 evrak işlem görmüştür.

    Yine aynı serviste;

    - 08.Adet İnşaat Ruhsatı,

-04.Adet Yapı Kullanma İzni Ruhsatı verilmiştir.

    – Vatandaşın yaptırdığı  4   Adet Parselasyon Planı işlemi yapılmıştır.        

 -Belediyemizce 18. madde uygulama işlemi yapılmamıştır.        

              

 

KİLİT PARKE VE YOL YAPIMI

 

                Kilit parke ve yol yapımında Akasya Sokakta 550m2, Papatya Sokakta 950m2 Mevlana Sokakta 1350m2, Sümbül Sokakta 1050m2,Yasemin Sokakta 1450m2, Mezbaha Sokakta 1250m2, Çedenelik Sokakta 1500m2,Tayfur Sökmen Sokakta 2450m2,Nergiz Sokakta 1050m2, Çınardibi Sokakta 3250m2,Ülkü Sokakta 950m2, Kamelya Sokakta 1100m2, Çiğdem Sokakta 2600m2,Yavuz S.Selim sokakta 700m2,Tayfun Kızılkaya Caddesinde 2950m2, Beyoğlu Sokakta 900m2, Nallıtepe Sokakta 2100m2, Faikpınarı Sokakta 2400m2, Şehit Bahtiyar Karaca Sokakta 1050m2,Yonca Sokakta 800m2, Adnan Menderes Caddesinde 2650m2,…İmam Hatip Sokakta 8350m2, Kale Sokakta 600 m2, Teğmen Atmaca Sokakta 1000m2 olmak üzere toplam 43 000 m2‘lik alan kilit parke ile döşenmiştir.

 

TAŞ DUVAR YAPIMI

 

                Taş duvar yapımı ile ilgili İstiklal Caddesinin Yayladağı Lisesi Arkasındaki dere yatağı 255 metre, Demirci Sokakta 145 metre,Müftülük Sokakta 295 metre, Çiğdem Sokakta 330 metre, İpek Sokakta 250 metre, Mevlana Sokakta 2 75 metre, Yasemin Sokakta 400 metre, Çedenelik Sokakta 150 metre, Sümbül Sokakta 150 metre, Çınardibi Sokakta, 350 metre, İstiklal Caddesinde 250 metre, Hasan Uğur Ballı Caddesinde 450 metre, Kamelya Sokakta 150 metre,Stadyum yanındaki yeni yolda 400 metre Atatürk Caddesinde 150 metre, Mehmet Akif Ersoy Caddesinde 300 metre   İmam Hatip Sokakta 418 metre, Çamlıca Sokakta 80 metre olmak üzere toplam 4250 metre taş duvar yapılmıştır.

 

               

 

KANALİZASYON HİZMETLERİ

 

                Belediyemizce yapılan kanalizasyon hizmetleri Yayladağı Lisesi arkasında bulunan 100 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki açık dere yatağının üzeri betonlanmak suretiyle kapatılmıştır.

Kureyşi Deresindeki kanalizasyon ana şebekesinin devamı olan 1000 metrelik ana arter 400 lük pis su borusu döşenmek suretiyle kapatılmıştır.

 

Mevlana Sokağa 150 metre,Yasemin Sokağa 100 metre,Şehit Bahtiyar Kararca Sokağa 200 metre, Çiğdem Sokağa 250 metre, Kamelya Sokağa 230 metre, Çedenelik Sokağa 350 metre, Faik Pınar Sokağa 395 metre, Demirci Sokağa 450 metre, Hasan Uğur Ballı Caddesine 850 metre, İmam Hatip Sokağa 700 metre ve İpek Sokağa 175 metre olmak üzere toplam 4850 metre kanalizasyon şebekesi yapılmıştır.

 

 

 

 

                SOSYAL KULLANIM ALANLARI

               

İlçemiz çarşı merkezinde bulunan Belediyemize ait umumi lavaboların da yıkılarak yerine modern ve toplum içerisindeki her vatandaşımız durumu göz önünde bulundurularak herkesin rahatça kullanabileceği bir lavabo yapılmaktadır.

 

 

PARK BAHÇE VE MEZARLIK HİZMETLERİ

 

                Park Bahçe ve Mezarlık Hizmetlerinde Yayladağı Lisesi karşısında bulunan Belediyemize ait Atatürk Parkının bakımsız durumda olduğu görülmüş olup,çiçeklik ve gezinti alanları 720 adet bordür taşı ile bölünmüş,ara bölümlere 16 adet yeni bank monte edilmiş,7 adet aydınlatma direği çekilerek gece aydınlatması sağlanmıştır.

Çocuk oyun grupları bakımları yapılmış ve kullanılabilir bir hale getirilmiştir.Atatürk Caddesi ile Çiğdem Sokağın kesiştiği noktadaki boş alan temizletilerek çevre duvarı onarılmış,aydınlatma işlemleri yapılmış,bank ve çocuk oyun grubu konulmak suretiyle halkın hizmetine sunulmuştur.Atatürk Caddesi üzerinde Kapalı Spor Salonu karşısında bulunan belediyemize ait arsanın çevre düzenlemesi yapılarak spor aletleri konuldu.Şehrin görünümüne katkısı olan yeni bir spor alanı oluşturuldu.Vali M.Lütfüllah BİLGİN caddesinde 285m2’lik alan çevre düzenlemeleri yapılarak yeşil alan ve çocuk oyun alanı haline getirilmiştir.Belediyemizce yeterli miktarda bank yaptırılarak cadde,sokak,camii,kaldırım,park,mezarlık ve okullara monte edilmiştir.

 

 

SEMT PAZARI ZEMİN DÜZENLEMESİ

 

İlçemizin semt pazarı 4500 m2 alana sahip olup yaklaşık 2000 m2’lik alanı kilitli parke taşı ile kaplaması yapılarak vatandaşlarımızın alışveriş esnasında rahatlıkları sağlanmıştır.

 

BELEDİYE HİZMET BİNASI

 

                İlçemiz Belediye hizmet binası eski bir yapı olduğundan ve kullanım alanı yaklaşık 250m2 olup; çalışma şartları açısından elverişsiz bir bina idi.Eski binanın yıkılarak yerine yeni 5 katlı 1500m2’lik kullanım alanına sahip modern bir Belediye hizmet binası temelleri atılmış kaba inşaatı bitmiş durumdadır.2012 yılı mayıs ayında hizmete açılması planlanmaktadır.

 

                          

     ZABITA KOMİSERLİĞİ  FAALİYET RAPORU :

                 -Belediye Komiserliği 01/01/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında

yapılmış çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır.

   Zabıta memurluğuna;

   323 adet gelen evrak

   191 adet giden evrak

 toplam 514  adet evrak işlem görmüştür. 

 -Yönetmeliklere uygun olarak (07) adet sıhhi (02) adet Gayrisıhhi İşyeri açma 3 adet umuma açık işyeri çalışma   ruhsatı  verilmiştir. Ayrıca işyerini Pazar günü açmak isteyen (40) adet işyerine Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir.  

-İlçemizdeki  Tüm işyerlerine aralıklarla yada ansızın kontroller yapılarak gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır. ve devamı sağlanmaktadır.

 

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ

-Cuma günleri kurulan beldenin pazarının düzenlenmesi ve pazarın yapıldığı  günü ise pazaryerinin temizletilmesi hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır. ve devamı sağlanmaktadır.

  -Zabıt Komiserliğince yürütülen Temizlik hizmetleri 3 adet  sıkıştırmalı çöp aracı 1 adet traktör  12 personel ile haftanın 7 günü kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere İlçe içerisindeki çöpler düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca iki adet personel ile Atatürk caddesi düzenli olarak süpürülmektedir.

-Belediyemizce çöp ve temizlik ile ilgili broşürler ve çöp poşeti dağıtılmak suretiyle çevre temizliği konusunda halkımız bilinçlendirilmiş olup, günlük 3-4 araç ve ekipmanları ile rutin olarak çöp toplama ve temizlik çalışmalarımız devam etmektedir. Cadde ve sokaklar Belediyemiz ekiplerince beyaz kireç ile badanası yapılarak yol kenarlarındaki otlar ot biçme makinesi ile temizlenmektedir. Cadde, sokak ve yol kenarlarındaki göze hoş görünmeyen maddeler Belediyemiz ekiplerince kaldırılmaktadır.

-Belediye düğün salonunun düzenlenmesi ve temizletilmesi aksama olmaksızın Resmi tatillerde, Dini ve milli bayramlarda Belediyece  yerine getirilmesi gerekli hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.

 -İtfaiye personelinin işleri takip edilerek ağaçların ve çimlerin sulanması, yolların belli aralıklar ile yıkatılması , umumi tuvaletlerin yıkatılması vb işler ile çıkan olağan üstü durumlarda (yangın gibi) yönlendirilip nöbetleri aksatılmamaktadır.

Mezarlık mevzuatı gereğince ilçe mezarlığına 50 cenazenin defni yapılarak kayıt altına alınmıştır.

 

 

İLAÇLAMA

-Sivrisinekle mücadele için Larva mücadelesine iklim şartlarına göre Mart ayı sonu Nisan başlarında haftada 2 veya 3 kez olmak üzere sulu sistem uçkun mücadelesi yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde Yayladağı halkı sineksiz bir 2011 yılı geçirmiştir

  

 

    6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi :

             -Mali Hizmetler Müdürlüğü V.Agah SEZGİN Yazı İşleri Müd.V. Hatice BOZKURT, Fen Memurluğu Mustafa ALKAN, Zabıta Komiseri İbrahim BOZKURT, Zabıta Memuru Mevlüt ALKAN, Evlendirme Memuru Hatice BOZKURT, Tahakkuk Tahsilat ve emlak Memurluğu Ayhan OFLAZ, Avukat Sinan TOZMAN, Veteriner Mehmet BAHADIR tarafından yürütülmekte olup, Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

2.5. Belediyenin Teknolojik Altyapısı

 

Belediyemiz tüm servislerinde yüksek kapasiteli bilgisayarlar, yazıcılar kullanılmaktadır.

(Bilgisayarlar, İnternet hizmetleri, Kullanılan paket programlar)

            Belediyemizde 8 adet bilgisayar 1 adet leptop bilgisayar mevcut olup, Sınırsız internet kullanılmaktadır. internet hızı 100,0 Mbps dir.

Belediyemizde Seraş  Otomasyon Programları kullanılmaktadır.

 

 

 

 II – AMAÇ VE HEDEFLER

    

  A – İdarenin Amaç ve Hedefleri :

            Vatandaş ayrımı yapılmaksızın eşitlik ilkesi gözeterek, etkin, kaliteli, verimli ve hızlı kamu hizmeti sunumu geliştirmek, Sunulan Kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini ölçüp, gerekli tedbirleri almak amacı güdülmektedir.

          -Birimler bünyesinde gerçekleştirilen Kamu hizmetlerini Yasa ve yönetmelikler çerçevesinden etkili ve en kısa zamanda verimli ve etkili sunmak, Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde verimliliği arttırıcı ve kontrolü sağlayıcı programları düzenlemek veya personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik düzenlenmiş çeşitli eğitim programlarına katılımını sağlamaktır.

            Mevzuat ve yönetmelikleri düzenli bir şekilde takip etmek, gerçekleşen değişiklikleri var olan sisteme uyarlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

           Personelimizin her türlü sosyal haklarını (maaş, ikramiye, izin, sigorta, sağlık vb) zamanında takip ederek yapılmasını sağlamak.

                Belediyemiz bütçesi imkanları dahilinde araç, gereç ve ekipman alımları ile yatırımlarını öncelik, amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmesini sağlamak. 

   

 

 

 

 

  B – Temel Politikalar ve Öncelikler :

      Temel Politikalar

  -Sorumluluk ve Güven,

  -Ekip Ruhu,

  -Şeffaflık,

  -Hesap Verebilirlik,

  -Disiplin,

  -Hoşgörü ve anlayış,

  -Yaratıcılık,

  -Etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olmaktır.

      

  Öncelikler

    Norm kadro standardı ve Yönetmeliğine uygun olarak personelde yapılandırmayı sağlamak.

    Yatırım programlarını bir an önce başlatıp, tamamlanmasını sağlamak.

     Belediyemiz işlerinin düzenli ve aktif sağlanabilmesi için, gerekli araç ve ekipmanları temin etmek,

     III – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      A – ÜSTÜNLÜKLERİMİZ

   -Amir ve memur ilişkilerinin her zaman sevgi ve hoşgörü temelinde olması.

   -Çalışanlarımızda ekip ruhunun gelişmiş olması.

   -Görev dağılımında yetki ve sorumlulukların belirli olması.

   -Çalışanların üzerine düşen görevleri yasal çerçeveler içerisinde yerine getirmeleri.

   -Birimler arasında koordineli çalışabilme yeteneğinin olması.

   -Personelin hoşgörülü olması. 

   B – EKSİKLİKLERİMİZ

Personel Yetersizliği

                   Meclisin Sayın üyeleri ..

       Belediyemizin 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait yapmış olduğu işlere ait işbu faaliyet raporum yukarıda maddeler halinde  Meclisimize sunulmuştur.

         Meclisimizin kabul ve tasvip göreceği temennisi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi hükümleri gereği faaliyet  raporumu, arz ederim. 

                                                        

  05/04/2011

                                                Mustafa Kemal DAĞISTANLI

                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

        Gündemde bulunan 2011 Yılı İcraat ve Faaliyet Raporu yukarıda izahı yapıldığı şekilde Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.05.04.2012

 

 

        Bilal SARI              Sedat GENÇ         İshak KARASOY        Ahmet OKAY

   Meclis  Başkanı             Katip-Üye                       Üye                       Üye

 

 

 

 

          Fuat TECİMEN            Kemal AVCI                     Kemal KOLMAN    

                   Üye                            Üye                                       Üye               

 

 

      

                              Bekir BOZKURT               Mehmet ERGÜDER                  

                                           Üye                                         Üye                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                    :HATAY

İLÇESİ                                    :YAYLADAĞI

KURUMU                                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      : 05.04.2012

MECLİS KARAR SAYISI        : 16

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTISININ  BİRİNCİ  İNİKATININ

                                                            BİRİNCİ CELSESİDİR

 

 

05.04.2012 Perşembe  günü saat 15,00 de Belediye Meclis Salonunda Başkan Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında ve üyelerden Bilal SARI, Sedat GENÇ, Ahmet OKAY, Fuat TECİMEN, İshak KARASOY, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Bekir BOZKURT ve Mehmet ERGÜDER  ’ iştiraki ile toplanıldı.  

Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündemde olmayan Meclis Başkanı ve Üyelerin tamamı tarafından gündemde görüşülmesini istedikleri ve görüşülmesine karar verilen İlçemiz Avcılar Çeşmesi ve Şafak mevkisi arası Atatürk caddesi iki taraflı imarının 5 kata çıkarılmasını istedikleri yapılan görüşmeler ve müzakereler  sonucunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAGISTANLI   ve  üyeler İlçemizin daha  medenileşmesi  ve gelişmesi için İlçemiz Atatürk Caddesi Avcılar  Çeşmesi ile Şafak mevkisi orman girişine kadar iki taraflı imar nizamının B-5(Bitişik Nizam Beş) kat  olarak imar planı tadilatının onanmasına inşaat yapacak şahıslar imar plan tadilat dosyaların kendileri tarafından hazırlattırılmasına oy birliği ile karar verildi.05.04.2012

 

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI       Bilal SARI         Sedat GENÇ         İshak KARASOY

Meclis ve Belediye Başkanı              Katip-Üye           Katip-Üye                       Üye

 

 

 

 Ahmet OKAY        Fuat TECİMEN               Kemal AVCI                     Kemal KOLMAN    

         Üye                            Üye                         Üye                                                           Üye

 

 

 

                   Bekir BOZKURT                     Mehmet ERGÜDER                                                                 

                                Üye                                         Üye                        

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014