2012 ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

 

                                                                 

İLİ                                            : HATAY

İLÇESİ                                   : YAYLADAĞI

KURUMU                              : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ  : 01.02.2012

MECLİS KARAR SAYISI   :                                                                            

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN  2012 YILI ŞUBAT  AYI OLAĞAN

TOPLANTISININ BİRİNCİ İNİKATININ BİRİNCİ CELSESİDİR.

  

          01.02.2011 Salı günü saat  14.00’da Belediye Meclis salonunda Meclis Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında  ve Üyelerden ;Bilal SARI,Ahmet OKAY,İshak KARASOY,Sedat GENÇ,Fuat TECİMEN,Bekir BOZKURT,Kemal KOLMAN,Kemal AVCI ve Mehmet ERGÜDER’in iştirakıyla toplanıldı.katipler yerlerini aldılar.Gündeme geçildi.

                Gündemin 1.Maddesinde bulunan Belediye Ceza Tembihnamesinin 2012 yılında Belediyemizce uygulanacak yasak maddelerine ilişkin toplam 142 maddeden ibaret yasaklar ve bunlara uygulanacak ceza miktarlarının tespiti görüşülerek aşağıda belirlenen cezaların her maddesinin 169.00 TL olarak belirlenmesine aynı suçun 1.ay içerisinde tekerrürü halinde Encümen Kararı ile 1.misli artırılarak uygulanmasına;Belediye Meclisimizce   aşağıda yazıldığı şekilde  kabul  edilerek  oy birliği ile karar altına alınmıştır.

S.NO   :                                 M  A  D  D  E  L  E  R                                        CEZA MİKTARI

 

01-     Halkı tiksindirecek şekilde yerlere tükürmek.                                  169.00. TL.

02-     Rastgele yerlere abdest bozmak.                                                     169.00  //

03-     Cadde ve sokaklara rasgele çöp dökmek.                                        169.00  //

04-     Kirli sularını Cadde ve sokağa bırakmak,önlem almamak.               169.00  //

05-     İşyerlerinin ve evinin önünü temiz tutmamak.                                169.00  //

06-     Mesken ve işyerlerinde yasaklanmış kömür ve lastik yakmak.         169.00  //

07-     Mesken ve İşyerlerinde uygunsuz soba borusu ile görüntü ve 

     Çevre kirliliği oluşturmak.                                                                    169.00 //

08-     Mesken ve işyerlerinde çeşitli şekilde komşularının huzurunu

      bozmak.                                                                                               169.00  //

 09-Yol kenarlarına çalı ve inşaat malzemeleri koymak.                             169.00  //

10-     Yol kenarlarına ve toplumu rahatsız edecek şekilde bahçelere

      Hayvan gübresi dökmek.                                                                      169.00  //

 11-Şehir içerisinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan beslemek                     169.00  //

 12-Açık vaziyette bahçeye lağım dökmek.                                               169.00  //

13-Belediye kanallarına izinsiz olarak lağım ve kirli sularını bağlamak.    169.00 //

14-Lağım ve kirli suları ile komşusunu rahatsız etmek.                            169.00  //

15-Yağmur sularını yüksekten sokağa bırakmak.                                     169.00  //

16-Kümes ve hayvanlarını başıboş olarak sokağa bırakmak.                       169.00  //

17-Kedi,köpek,kümes hayvanları ile komşularını rahatsız etmek.              169.00  //

18-Evlerde ve apartmanlarda ruhsatsız olarak kedi, köpek ve

     kümes hayvanı besleyerek komşularını rahatsız etmek.                        169.00  //

19-Apartman balkonlarından halı ve kilim silkelemek                               169.00 //

20-Sulu sistem Filtre takılması gereken apartman ve işyeri

     bacalarına filtre taktırmamak,Suyu açmamak.                                      169.00  //

 21-Çarşı içerisinde hayvan dolaştırmak ve satmak.                                    169.00  //

 22-At arabalarına aşırı yük yüklemek.                                                       169.00  //

 23-At arabalarına tuvalet bezi takmamak.                                                 169.00  //

 24-At arabası,kamyon ve traktör gibi nakil vasıtalarına yüklenen                         

      yük üzerine branda çekmeyerek yüklenen emvali yola dökmek.           169.00 //

 25-Ölen hayvan leşlerini sokağa atmak.                                                    169.00 //

 26-Cadde ve sokaklarda odun kırmak,yola zarar vermek.                          169.00 //

 27-Belediye çöp varillerine,bilumum hizmetlerine ve kamuya ait

      mallara zarar vermek.                                                                            169.00 //

 28-Belediyece konan çöp varillerinin yerlerini değiştirmek.                       169.00 //

 29-Belediyece yapılmak istenen hizmetlere engel olmak.                            169.00 //

 30-Açıkta gıda maddesi satmak.(sebze ve meyve hariç)                             169.00 //

 31-Noksan gramajlı ekmek imal etmek,satmak.toplanmakla berab.            1 69.00 //

 32-Pişmiş ekmekleri poşetlemeden satışa sunmak.                                    169.00 //

 33-Düşük randımanlı undan ekmek imal etmek.(Tip-3-4)                          169.00 //

 34-Ekmekleri iyi pişirmemek.                                                                   169.00 //

 35-Ekmeklere ve satışa arz edilen mallara etiket koymamak.                     169.00 //

 36-Ekmek,süt ve diğer gıda maddelerinin içerisinde kıl ve fare                          

      Pisliği gibi pislik çıkması.                                                                      169.00 //

 37-Hamur teknelerini ve pasa bezlerini temiz tutmamak.                            169.00 //

 38-Un çuvallarının altına tahta ızgara koymamak.                                      169.00 //

 39-At arabası vs.üzerinde açıkta ekmek taşımak.                                       169.00 //

 40-Gıda ile iştigal edenlerin saç,sakal ve tırnaklarının uzun olması            169.00 //

 41-Sağlık karnesiz işçi çalıştırmak,portör muayenesini yaptırmamak.       169.00 //

 42-Umuma açık yerlerde 18.yaşından küçük işçi çalıştırmak.                     169.00 //

 43-Umuma açık işyerlerinde Lavabolarda sıvı sabun ve peçete

bulundurmamak.                                                                          169.00 //

 44-12.yaşından küçük çocukları İnternet salonlarına almak.                      169.00 //

 45-Sıhhi talimat ve kontrol defterini işyerinde bulundurmamak.               169.00 //

 46-Bozuk,hileli,tarihi geçmiş gıda maddesi satmak.                                   169.00 //

 47-Gıda kodeksine aykırı gıda maddesi satmak.                                          169.00 //

 48-Menşei belli olmayan Gıda ve Temizlik maddesi satmak.                      169.00 //

 49-İşyerinde ağzı kapaklı çöp kutusu bulundurmamak.                                169.00 //

 50-Mezbahane kural ve disiplinine uymamak.                                            169.00 //

 51-Dişi hayvan kesimi yasağına uymamak.                                                169.00 //

 52-Kaçak et kesimi yapmak(mühürsüz)                                                      169.00 //

 53-Belediye et aracından ayrı olarak et getirmek.                                       169.00 //

 54-Bozulmuş ve bozulmaya yüz tutmuş tavuk,balık ve et satmak.              169.00 //

 55-500.gramdan fazla hazır kıyma bulundurmak.                                      169.00 //

 56-Etleri koymak için vitrinli buzdolabı bulundurmamak.                         169.00 //

 57-Et ve sakatatları vitrin dışına,kapı kenarına asmak.                            169.00 //

 58-Dükkan önlerine hayvan derisi koymak.                                             169.00 //

 

 59-Ambalajsız ve üretim yeri belli olmayan piliç satmak.                         169.00 //

 60-Seyyar olarak et,balık ve piliç satmak.                                                169.00 //

 61-Seyyar kebapçılık yapmak.                                                                 169.00 //

 62-Mesleği gereği giymesi gereken iş önlüğünü giymemek.                        169.00 //

 63-Otel,lokanta ve kahvehane gibi işyerlerinde kirli ve yırtık masa                     

      örtüsü ve nevresim kullanmak.                                                              169.00 //

 64-Umuma açık yerlerde Yangın söndürücü tüpü bulundurmamak.              169.00 //

 65-Yangın tüplerinin süresinde dolumunu yaptırmamak                             169.00 //

 66-Fiyat tarifelerine uymamak.                                                                  169.00 TL

 67-Masalarda yemek fiyat ve çeşitlerini gösteren adisyon bulundur

     mamak.                                                                                                   169.00 //

 68-Servis tabak vs.kaplarını kirli tutmak                                                      169.00 //

 69-Kalaysız bakır kaplarda yemek pişirmek.                                               169.00 //

 70-Asgari 26 dereceden daha düşük süt satmak.                                          169.00 //

 71-Sıhhi şartlara uygun olmaya işyerlerinde süt,yoğurt satmak.                  169.00 //

 72-Umuma açık işyerlerinin ısısını 18 derecenin altında tutmak                169.00 //

 73-İşyerlerinin önlerine Masa ve sandalye vs.koyarak yaya geçişine

     engel olmak.                                                                                            169.00 //

 74-Kirli oyun kağıdı ile oyun oynatmak.                                                      169.00 //

 75-İşyeri açma ve kapama saatlerine uymamak.                                          169.00 //

 76-Resmi Bayramlarda İşyerlerine Türk Bayrağı asmamak.                         169.00 //

 77-Yaya kaldırımlarını işgal etmek.                                                             169.00 //

 78-Yazılı ve boyalı kese kağıdı ve siyah naylon poşetlerde gıda

     Gıda maddesi satmak.                                                                           169.00 //

 79-Umuma açık işyerlerinde gerekli havalandırmayı yapmamak.                169.00 //

 80-Muayenesiz ve damgasız ölçü tartı aleti kullanmak.                               169.00 //

 81-Bozuk ve hileli Ölçü ve tartı aleti kullanmak.                                         169.00 //

 82-Ruhsatsız olarak işyeri açmak ve çalıştırmak.                                        169.00 //

 83-Ruhsatında yazılı ana faaliyetinin dışında satış yapmak.                         169.00 //

 84-İşyerine işin nevini ve kimliğini belirten levha asmamak.                       169.00 //

 85-Belediye İlan ve Reklam yönetmeliğine aykırı ve izinsiz tabela

     asmak.                                                                                                  169.00 //

 86-Yüksek sesle radyo ve Teyp çalmak.                                                     169.00 //

 87-İzinsiz olarak ilan ve reklam dağıtmak,ve asmak.                                   169.00 //

 88-Belediyece yapılan işyeri önündeki tek tip tentelerden ayrı olarak

      tente yapmak,Standartlara uymamak.(Ön-2.20)                                    169.00 //

 89-Tente ve güneşliklere eşya asmak.                                                        169.00 //

 90-Belediye ve İlçe Trafik komisyonunca geçişine izin verilmeyen

      yollardan at arabası,iş makinası ve traktör geçirmek.                             169.00 //   

 91-Cadde ve sokaklarda araç yıkamak.                                                         169.00 //

 92-Şehir içi Trafik işaret ve levhalarına uymamak.                                     169.00 //

 93-Trafik işaret ve levhalarına zarar vermek                                              169.00 //

 94-İlçe Trafik komisyon kararlarına uymamak.                                         169.00 //

 95-Cadde ve sokaklara trafiği engelleyecek şekilde araç parketmek            169.00 //

 96-Umumi su çeşmelerini şahsi işlerinde kullanmak.                                  169.00  //

 97-Şehir içme suyunu saatsız olarak kaçak kullanmak.                              169.00 //

98-Bozuk su sayaçlarını Belediyeye bildirmemek.                                      169.00 //

 99-Kaçak olarak su bağlayan su ustalarına.                                                169.00 //

100-Su alımlarında ve diğer durumlarda yollara zarar vermek.                      169.00 //

101-Cadde ve sokakları kirleten seyyar satıcılara.                                       169.00 //

102-Belediye Pazar yeri haricinde seyyar satıcılık yapmak.                         169.00 //

103-Belediye işgaliye harcını ödememek.                                                    169.00 //

104-Semt pazarında rastgele yerlere sergi açmak.                                        169.00 //

105-Semt pazarına alışveriş amacıyla özel araç sokmak.                             169.00 //

106-Belediye harç ve vergisini ödemeden pazardan hayvan çıkarmak          169.00 //

107-Pazar yerinde ve sokak aralarında megafonla ve aşırı bağırmak

       Suretiyle satış yapmak.                                                                          169.00 //

108-Semt pazarında kavga ve gürültü yapmak.                                             169.00 //

 109-Umumi genel temizlik kurallarına uymamak.                                       169.00 //

110-Standartlara uymayan kömür satmak ve yakmak.                                  169.00 //

111-Tuvalet ve su kuyularının ağzını kapatmamak.                                      169.00 //

112-İşyerinde 270.kğ’dan fazla LPG tüpü bulundurmak.                               169.00 //

113-LPG tüplerini şehir içerisinde depolamak.                                             169.00 //

114-Noksan gramajlı LPG tüpü satmak.                                                       169.00 //

115-TSE standartlarına uymayan LPG tüpü satmak.                                     169.00 //

116-Evlere LPG servisi yapmamak.                                                              169.00 //

117-LPG yüklü araçları Cadde ve sokaklara park etmek.                               169.00 //

118-Kanun gereğince yapması gereken işyeri Tehlikeli maddeler

       zorunlu sigortasını yaptırmamak.                                                           169.00 //

119-Bayilik sözleşmesi olmadan perakende LPG tüp dağıtımı yapm.             169.00 //

120-Ruhsatsız inşaat yapmak.                                                                       169.00 //

121-Ruhsatsız inşaat yapan inşaat ustalarına.                                                 169.00 //

122-Projeye aykırı inşaat yapmak.                                                                169.00 //

123-İnşaat ruhsat ve projesini görevlilere göstermemek.                                169.00 //

124-Cadde ve sokak kenarlarında inşaat yapanların gerekli perdeyi

        yapmaması.                                                                                            169.00 //

125-İnşaat mahallinde Ruhsat,Fenni mesul ve ünvanını belirten levha

       asmamak.                                                                                                169.00 //

126-Koruyucu perde dışına inşaat malzemesi koymak.                                    169.00 //

127-İnşaat esnasında Kaldırım ve Yollara zarar vermek.Masrafı ile

       beraber.                                                                                                    169.00//

128-Tehlike arz eden binaları sökmemek.                                                       169.00 //

129-İnşaat artıklarını ve hafriyatlarını yol kenarlarına ve rastgele yerlere

       dökmek.                                                                                                   169.00 //

130-Sigortasız işçi çalıştırmak.                                                                        169.00 //

131-Mülkiyeti ve kullanımı Belediyeye ait işyeri,arsa ve alanları

       izinsiz olarak işgal etmek.                                                                         169.00 //

132-Park ve bahçelerde çiçeklere ve ağaçlara zarar vermek.                            169.00 //

133-Park ve bahçelerde hayvan otlatmak.                                                       169.00 //

134-Park ve bahçelerde bisiklet vs. sürmek.                                                     169.00 //

135-Bandrolsüz kaset satmak ve gösterime sunmak.                                         169.00 //

136-Belediye Zabıta amir ve memurları ile münakaşa etmek.                            169.00 //

137-Belediye karar organları tarafından alınan yasaklara uymamak.                 169.00 //

                                                                                                                                                                             

 

138-Sorumlu Yönetici Sözleşmesini yeniletmeyen işyerlerine                           169.00 //

139-Şehir içerisinde  araçla dolaşarak hurda toplamak                                      169.00 //

140-Hurda ve Çöp atıklarını ev ve işyerlerinde biriktirerek çevreyi

        Pis koku yaymak ve görüntü kirliliği oluşturmak.                                      169.00 //

141-Çöp konteynerlerini karıştırarak çöp atıklarını toplamak.                         169.00 //

142-Belediye içme suyu kaynak,depo ve hatlarına zarar vermek.Masrafı

       ayrıca tespit edilerek tahsil edilir.                                                               169.00 //

                                                                             

                                                                                         

 

 

 

Mustafa Kemal DAĞISTANLI             Bilal SARI         Ahmet OKAY   

           Meclis Başkanı                               Üye                     Üye

 

 

 

 

 

 

İshak KARASOY     Sedat GENÇ   Fuat TECİMEN    Bekir BOZKURT         

         Üye                        Üye               Üye                         Üye          

 

 

 

 

Kemal KOLMAN    Kemal AVCI        Mehmet ERGÜDER                 

          Üye                     Üye                             Üye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014