2016 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

İ L İ :HATAY

İLÇESİ :YAYLADAĞI

KURUMU :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ : 04.10.2016

MECLİS KARAR SAYILARI : (34, 35, 36, 37, 38)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 04.10.2016 Salı günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı V. Mustafa SAYIN'ın Başkanlığında üyelerden; Cemil CEYLAN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ömer GÜVEN, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Toplantıya Ahmet OKAY (Mazeret İzinli), Ahmet OK (Mazeret İzinli) ve Ahmet ALKAÇ (Tutuklu) olmaları nedeni ile katılmadılar. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

Gündeme geçildi.

Gündemin 1. maddesinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olarak;

Belediye Meclisi'nin 05/04/2016 tarih ve 14 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna üyeliğe seçilen Meclis Üyesi Ahmet ALKAÇ'ın tutuklu olması nedeni ile, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 kişi üye seçimi ile ilgili parti grubunun teklifi üzerine Meclis Üyesi Yusuf HÜNER'in seçilmesi ile ilgili olarak yapılan oylama sonucu oturuma katılanların oy birliği ile 5393 Sayılı Kanunun 18/k maddesi hükmünce onaylandı.

 

Gündemin 2. maddesinde bulunan 2017 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ile ilgili olarak;

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre uygulanmakta olan Gelir tarifesiyle alınan vergi, harçlarla ve aynı kanunun 97. Maddesine göre Belediyemizce ilgilerin isteğine bağlı olarak ifa edilen her türlü hizmetler için alınan ücretler, Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınmakta olup, söz konusu vergi, harç ve ücretlerin İlçemizin sosyal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurularak ayarlanması zorunluluk olduğu gibi Belediyemiz bütçesine de katkı sağlayacağı düşünülerek, konunun Meclis Başkanı V. Mustafa SAYIN’ın Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu’na havale edilmesine ilişkin teklifi oylanarak; katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3. maddesinde bulunan 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçe ile ilgili olarak;

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a ve 62. Maddeleri gereğince çalışma raporu ile birlikte bütçe taslağının Belediye Encümenince incelenen ve inceleme raporunun 20.09.2016 Tarih ve 72 Sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisi’ne havale edilen 2017 Mali Yılı Bütçe Taslağının Meclis Başkanı V. Mustafa SAYIN’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine ilişkin teklifi oylanarak; katılanların oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 4. maddesinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden Fen İşleri Müdürlüğü'ne ödenek aktarması ile ilgili olarak;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 2016 yılı bütçesinde bulunan 09 06 01 01 hesap kodlu Yedek Ödenek bölümünden Fen İşleri Müdürlüğü 2016 yılı bütçesinde yer alan 09 06 01 01 Yedek Ödenek bütçesine 500.000,00 TL aktarılması ile ilgili yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/b ve 65 inci, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ve 38’inci maddeleri hükmüne göre kabul edildi.

 

Gündemin 5. maddesinde bulunan Yayladağı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 31 H 2927 plakalı araca "Kamu Yararı Yararı” alınması ile ilgili;

Yayladağı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 31 H 2927 plakalı araca "Kamu Yararı Kararı” alınmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’ncı maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

2016 Yılı Kasım ayı olağan toplantısı 03.11.2016 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.04.10.2016

 

 

 

Mustafa SAYIN Cemil CEYLAN Doğan GÜRLEN

Meclis ve Belediye Başkanı V. Katip-Üye Katip-Üye

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014