2016 HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

 

İ   L   İ                                                                    :HATAY

İLÇESİ                                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                                                            :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ                  : 09/06/2016

MECLİS KARAR SAYILARI              : (28, 29, 30)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI HAZİRAN AYI

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Belediye Meclisi 09/06/2016 Perşembe günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Metin BİLGİLİ, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

                Gündeme geçildi.

                Gündemin 1. maddesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı Kurtuluş Mahallesi 124 Ada 8 parsel sayılı taşınmazın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili olarak;

 

Yapılan istişareler neticesinde; Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Kurtuluş Mahallesi 124 Ada 8 parsel sayılı taşınmazın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Yayladağı Belediyesi arasında yapılacak protokol uyarınca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2. maddesinde bulunan Yavuz Turizm Taşımacılık Limited Şirketi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi ile ilgili olarak;

 

Plan ve Bütçe Komisyonu 08.06.2016 tarihli 1 numaralı raporunda "Yapılan inceleme neticesinde 942 052 29 41 Vergi Numaralı Yavuz Turizm Taşımacılık Limited Şirketinin vergi borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Komisyonumuzca söz konusu şirketin devralınmasının reddine belediyemizce yeni şirket kurulması ile ilgili işlemlerin başlatılması uygun görülmüştür. Takdir meclisindir.” şeklinde okunan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Gündemin 3. maddesinde Yayladağı Belediye Başkanlığı adına şirket kurulması ile ilgili olarak;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) fıkrasına istinaden temizlik, taşımacılık ve inşaat alanlarında faaliyetlerde bulunmak ve aşağıda yazılı sözleşmede görüleceği gibi diğer amaçları olan hizmetleri gerçekleştirmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre % 100 Yayladağı Belediye Başkanlığı hisseli olmak üzere 100.000,00 TL sermaye miktarı olan Limited Şirket Kurulmasına,

 

Kuruluşuna karar alınmış bulunan Limited Şirketi’nin isminin "Ordu Temizlik, Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi” olarak belirlenmesine, Ordu Temizlik, Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından temizlik, taşımacılık ve inşaat faaliyetleri planlandığında, bu faaliyetin tahakkuku için, aracı bankalarla muamelelerin ifası, noter, tapu ve tüm resmi ve özel dairelerde iş ve işlemlerin ifası için Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’a yetki verilmesine,  Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın sahip olduğu yetkilerden dilediği ve uygun gördüğü kadarıyla başkalarını vekil olarak tayin ve azle yeteri kadar Teknik Eleman, memur, işçi, ve personel atamaya, bunların maaş ve ücretlerini tespite yetkili olmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

                Belediye Meclisimiz 09.06.2016 tarihinde saat 14.00 da Olağanüstü toplantıya çağrıldığından başka herhangi bir konu görüşülmeden oturup kapatıldı. 09/06/2016

 

 

 

                Mehmet KALKAN                                           Cemil CEYLAN                                                  Doğan GÜRLEN   

Meclis Başkanı                                 Katip-Üye                                          Katip-Üye

                                                                                                                     

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014