2016 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

 

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 05/04/2016

MECLİS KARAR SAYILARI        : (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 05/04/2016 Salı günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Hazım ŞERİFOĞLU ve Mehmet ÖZDEMİR' in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’inci maddesine göre Yayladağı Belediyesi’nin 2015 yılı Gelir ve Giderlerine ait Denetim Komisyon Raporu Denetim Komisyonunca Meclis üyelerine bilgi sunumu yapıldı.

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 1. Maddesinde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (k) fıkrası uyarınca Belediye Meclisi Başkanlık Divanının gizli oyla seçilmesi ile ilgili;

Belediye Meclis üyelerinden Mustafa SAYIN 1. Meclis Başkan Vekili, Mehmet TOSUN 2. Başkan Vekili, Doğan GÜRLEN Meclis Katip üyeliği ve Cemil CEYLAN meclis katip üyeliğine seçilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (k) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2. Maddesinde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (k) fıkrası uyarınca Belediye Encümenine 2 üyenin 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilmesi ile ilgili;

Belediye Meclis üyelerinden Mehmet ÖZDEMİR ve Doğan GÜRLEN’in Belediye Encümen üyeliğine 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (k) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme geçildi.

            Gündemin 3. Maddesinde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (k) fıkrası uyarınca İhtisas Komisyonlarına en az 3 en fazla 5 üyenin 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilmesi ile ilgili;

            Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üyenin seçimi için yapılan gizli oylama sonucu; Belediye Meclis üyelerinden Ahmet OKAY 2, Ahmet OK 14, Ahmet ALKAÇ 15, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU 14 oy almıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üyenin seçimi için yapılan gizli oylama sonucu; Belediye Meclis üyelerinden Mustafa SAYIN 14, Sait DÖŞ 16, Ahmet KARAKAŞ 2, Mehmet TOSUN 2, Ömer GÜVEN 14 oy almıştır.

Yapılan gizli oylama sonucunda;

 Plan ve Bütçe Komisyonuna; Belediye Meclis üyeleri Ahmet OK, Ahmet ALKAÇ, Hazım ŞERİFOĞLU’nun 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine,

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Belediye Meclis üyeleri Mustafa SAYIN, Sait DÖŞ ve Hazım ŞERİFOĞLU’nun 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (k) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesinde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ıncı maddesi uyarınca Yayladağı Belediyesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili;

            Yayladağı Belediyesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu Belediye Başkanı Mehmet KALKAN tarafından Belediye Meclis üyelerine okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 5. Maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile ilgili;

            Söz konusu Kurtuluş Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’ncı maddesi ( e ) fıkrası gereğince Meclis Üyesi Sait DÖŞ tarafından reddedildiğinden diğer üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi İmam Hatip parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile ilgili;

            Söz konusu Kurtuluş Mahallesi İmam Hatip parkının 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’ncı maddesi ( e ) fıkrası gereğince Meclis Üyesi Sait DÖŞ tarafından reddedildiğinden diğer üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesinde bulunan Yayladağı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 31 H 2808 plakalı araca "Kamu Yararı Yararı” alınması ile ilgili;

Yayladağı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 31 H 2808 Fiat Fiorino marka araca "Kamu Yararı Kararı” alınmasına  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’ncı maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8. Maddesinde bulunan Yayladağı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 31 H 2809 plakalı araca "Kamu Yararı Yararı” alınması ile ilgili;

Yayladağı Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 31 H 2809 Fiat Fiorino marka araca "Kamu Yararı Kararı” alınmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’ncı maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9. Maddesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesi  / Gençlik ve Spor Hizmetleri Bakanlığı’na ait Eski Şenköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının (Şenköy/Cumhuriyet Mahallesi 192 Ada 16 Parsel Eski Parsel : 2239) belediyemiz adına tahsis edilmesi ile ilgili;

            Söz konusu hizmet binasının idari, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanmak amacıyla belediyemiz adına tahsis talebinde bulunulmasına, tahsis talebimizin uygun görülmesi halinde tahsis işlemleri için Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 10. Maddesinde bulunan Kadastro İl Müdürlüğü tarafından Hisarcık Mahallesinde yapılacak olan 2/B çalışmalarında görev yapmak üzere 6 (Altı) Adet bilirkişinin belirlenmesi ile ilgili;

 

SEÇİMİ YAPILACAK BİLİR KİŞİ LİSTESİ

S.N

MAHALLESİ

ADI SOYADI

T.C NO

DOĞUM YERİ

DOĞUM TARİHİ

1

Hisarcık

İbrahim UYLAŞ

15809194782

Yayladağı

02.09.1975

2

Hisarcık

Cuma TETİK

17342143678

Yayladağı

04.05.1973

3

Hisarcık

Mahmut YÜCE

16592168660

Yayladağı

01.12.1965

4

Hisarcık

Mail TALAY

21691998612

Yayladağı

10.04.1970

5

Hisarcık

Ali ÇETİNKAYA

17825127508

Yayladağı

10.05.1974

6

Hisarcık

Şekir CEYLAN

22144983520

Yayladağı

02.03.1976

 

            Kadastro İl Müdürlüğü tarafından Hisarcık Mahallesinde yapılacak olan 2/B çalışmalarında görev yapmak üzere yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişilerin bilirkişi olarak görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            2016 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısı 03.05.2016 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı. 05/04/2016

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Cemil CEYLAN                                Doğan GÜRLEN   

Meclis Başkanı                                   Katip-Üye                                          Katip-Üye

                                                                                                                     

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014