2016 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 02.02.2016

MECLİS KARAR SAYILARI        : (9, 10)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI ŞUBAT AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 02.02.2016 Salı günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Hazım ŞERİFOĞLU,  Yusuf HÜNER (Mazeret İzinli), Metin BİLGİLİ, Mustafa SAYIN, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 1. maddesinde bulunan 2016 Yılı Zabıta Amirliği Ceza Tembihnamesi ile ilgili;

 

2016 Yılı Zabıta Amirliği Ceza Tembihnamesi meclis üyelerine okundu. Ekte izahı yapıldığı şekilde onaylanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin m) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem 2.maddesinde bulunan 03.11.2015 tarih ve 50 nolu Meclis Kararının 4. Maddesinin İşyeri Açma İzin Harçlarındaki Tarifelerdeki Değişiklik ile ilgili;

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri ile ilgili İşyeri Açma İzin Harçlarındaki Tarifelerdeki Değişiklik meclis üyelerine okundu. Meclis üyelerinin oylarına sunuldu, oylama sonunda Belediye Meclisi'nce oy birliği ile karar verildi.

 

            2016 Yılı Mart ayı olağan toplantısı 01.03.2016 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.02.02.2016

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                                      Doğan GÜRLEN   

Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye                                         Katip-Üye

                                                                                                                     

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014