2016 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

 

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 05/01/2016

MECLİS KARAR SAYILARI        : (1,2,3,4,5,6,7,8)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 05.01.2016 Salı günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Hazım ŞERİFOĞLU,  Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Mustafa SAYIN, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ (Mazeret İzinli), Ömer GÜVEN, Ahmet OK (Mazeret İzinli), Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN (Mazeret İzinli), Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Gündeme geçildi.

            Gündemin 1. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Yayıkdamlar Mahallesi 460 parsel sayılı taşınmazın satış işlemi ile ilgili;

 

Yapılan istişareler neticesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Yayıkdamlar Mahallesi 460 parsel sayılı taşınmazın satışı için fiyat tespiti ile ilgili bilirkişi heyeti oluşturularak satışı yapılabilmesi ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince Belediye Meclis üyelerinden Sait DÖŞ tarafından reddedildiğinden oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 2. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Aslanyazı 577 nolu parselin satış işlemi ile ilgili;

 

Yapılan istişareler neticesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Aslanyazı 577 parsel sayılı taşınmazın satışı için fiyat tespiti ile ilgili bilirkişi heyeti oluşturularak satışı yapılabilmesi ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince Belediye Meclis üyelerinden Sait DÖŞ tarafından reddedildiğinden oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündem 3.maddesinde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 ve 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisi tarafından Denetim Komisyonunun seçimi ile ilgili olarak;

 

Belediye Meclis üyelerinden Mustafa SAYIN, Hazım ŞERİFOĞLU ve Ahmet ALKAÇ 2016 yılı  Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 ve 25. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

           

            Gündem 4. maddesinde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi ile ilgili olarak;

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin Temmuz ayında tatil kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem 5.maddesinde bulunan Belediyemizde görev yapmakta olan Zabıta Personeline ödenecek fazla mesai ücretinin tespiti ile ilgili olarak;

 

23 Aralık 2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6654 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu gereğince; Belediyemizde zabıta personeli olarak görev yapmakta olan personele 2016 yılı için 250,00 TL (İkiYüzElliTürkLirası) maktu mesai ücreti ödenmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem 6.maddesinde bulunan Encümen gününün belirlenmesi ile ilgili olarak;

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince toplanan Belediye Encümeninin toplantı gününün Salı günü olarak belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesinde bulunan Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünün Tutlubahçe Mahallesi 79, 82, 89 Adalarda yapılacak Plan tadilatı işlemi ile ilgili;

 

Tutlubahçe Mahallesi 79, 82, 89  Adalarda önerilen plan tadilatının onaylanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin c) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem 8.maddesinde bulunan Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Olan Avukat Ücretinin Belirlenmesi ile ilgili olarak;

 

Yapılan müzakereler neticesinde Belediyemiz adına açılmış bulunan ve halen devam eden davalarımızı takip etmek, davalara girmek, şahıslar tarafından açılan davaları takip etmek, sigorta Emekli Sandığı, Mal Müdürlüğü, Kurum, Kuruluşlar, İdari Mahkemeler, Asliye Ceza, Asliye Hukuk, Kadastro, Yargıtay nezdinde açılan ve devam eden davaları iş ve işlemleri takip etmek; savunmak üzere davalarımızı Belediyemiz adına yürütmek üzere 1 Adet Avukatın 2015 yılı içerisinde aylık ücretinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddenin 4. Bendine istinaden kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere 1.175,22 TL olarak belirlenmesine ilk altı aylık dönemin bitmesine müteakip gelecek zammın bahse konu tavan ücretine yansıtılmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 4. Bendine göre oy birliği ile karar verildi.

 

            2016 Yılı Şubat ayı olağan toplantısı 02.02.2015 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.05/01/2016

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                                      Doğan GÜRLEN   

Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye                                         Katip-Üye

                                                                                                                      

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014