2015 KASIM AYI MECLİS KARALARI

 

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 03/11/2015

MECLİS KARAR SAYILARI        : (48, 49, 50, 51)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 03/11/2015 Salı günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Hazım ŞERİFOĞLU,  Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Gündeme geçildi.

            Gündemin 1. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Aslanyazı Mahallesi 577 parsel sayılı taşınmazın satış işlemi ile ilgili;

 

          Yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Aslanyazı Mahallesi 577 parsel sayılı taşınmazın satışı için fiyat tespiti ile ilgili bilirkişi heyeti oluşturularak satışı yapılabilmesi ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince Belediye Meclis Üyeleri Sait DÖŞ ve Nusret BOZ tarafından reddine, diğer meclis üyeleri tarafından kabul edildiğinden oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündeme geçildi.

            Gündemin 2. Maddesinde bulunan belediyemiz norm kadro düzenlemesi ile ilgili;

 

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince; İlimizin Büyükşehir olması ve İlçe belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla 10820 Unvan Kodlu 5 Adet İşçi, 24080 Unvan Kodlu 3 Adet Temizlik İşçisi, 22580 Unvan Kodlu 2 Adet Şoför Kadrosu’nun ihdas edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin l) fıkrası gereğince Belediye Meclis Üyeleri Sait DÖŞ ve Nusret BOZ tarafından reddine, diğer meclis üyeleri tarafından kabul edildiğinden oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun 9.10.2015 tarih ve 1 nolu kararı ile ilgili;

 

Ekte bulunan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri meclis üyelerine okundu. Meclis üyelerinin oylarına sunuldu, oylama sonunda Belediye Meclisi'nce oy birliği ile onandı

 

Gündemin 4. maddesinde bulunan Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2015 tarih ve 2 nolu kararı ile ilgili;

 

2016 Mali Yılı Bütçesi'nin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

            2015 Yılı Aralık ayı olağan toplantısı 02.12.2015 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.01/10/2015

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                                      Doğan GÜRLEN   

Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye                                         Katip-Üye

                                                                                                                     

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014