2015 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

 

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 01/10/2015

MECLİS KARAR SAYILARI        : (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47)

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI EKİM AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Belediye Meclisi 01/10/2015 Perşembe günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Hazım ŞERİFOĞLU,  Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Gündeme geçildi.

            Gündemin 1. maddesinde bulunan 2016 Mali Yılı Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ile ilgili;

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a ve 62. Maddeleri gereğince çalışma raporu ile birlikte bütçe taslağının Belediye Encümenince incelenen ve inceleme raporunun 15.09.2015 Tarih ve 45 Sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisi’ne havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçe Taslağının Meclis Başkanı Mehmet KALKAN’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine ilişkin teklifi oylanarak; oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 2. maddesinde bulunan; 2016 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili;

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre uygulanmakta olan Gelir tarifesiyle alınan vergi, harçlarla ve aynı kanunun 97. Maddesine göre Belediyemizce ilgilerin isteğine bağlı olarak ifa edilen her türlü hizmetler için alınan ücretler, Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınmakta olup, söz konusu vergi, harç ve ücretlerin İlçemizin sosyal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurularak ayarlanması zorunluluk olduğu gibi, Belediyemiz bütçesine de katkı sağlayacağı düşünülerek, konunun Meclis Başkanı Mehmet KALKAN’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine ilişkin teklifi oylanarak; oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3. maddesinde İş Makineleri Tescil Yönetmeliği  ile ilgili yapılan istişareler neticesinde; İş Makineleri Tescil Yönetmeliğinin onaylanmasına  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin m) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem 4. maddesinde bulunan Kışlak 2561 parsel sayılı taşınmaz da KDKÇA olan lekesi Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı olarak plan tadilatı ile ilgili;

 

Kışlak Mahallesi 2561  parsel sayılı taşınmazda önerilen leke değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin c) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5. maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Sungur Mahallesi 453 parsel sayılı taşınmazın satış işlemi ile ilgili;

 

Yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Sungur Mahallesi 44 parsel sayılı taşınmazın satışı için fiyat tespiti ile ilgili bilirkişi heyeti oluşturularak satışı yapılabilmesi ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Şakşak Mahallesi 453 parsel sayılı taşınmazın satış işlemi ile ilgili;

 

          Yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Şakşak Mahallesi 453 parsel sayılı taşınmazın satışı için fiyat tespiti ile ilgili bilirkişi heyeti oluşturularak satışı yapılabilmesi ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesinde bulunan İlçemize bağlı  Şakşak, Çakı, Sebenoba, Kösrelik, Aydınbahçe ve Çandır Mahallelerinde  Orman Kadastrosu çalışmalarında görev yapmak üzere; Belediye Meclisi'nin 03/06/2015 tarih ve 32 sayılı kararı ile seçilen bilirkişi listelerinde bilirkişi seçilme şartları taşımadığı tespit edilen üyeler ile yerlerine seçilecek kişi listesi ile ilgili;

 

Belediyemize bağlı 6 mahalleden 6 kişilik listenin bilirkişi olma şartları taşımadığı nedeni ile iptal edilerek yerlerine seçimi yapılan 6 kişilik bilirkişi listesinin oylaması sonucu Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 8. maddesinde bulunan İlçemiz sınırları içerisinde bulunan oyun parklarının isimlendirilmesi ile ilgili;

 

 Çamaltı Mahallesi Atatürk Caddesi Kureyşi Deresi yanında bulunan parkın "Yavuz Sultan SELİM” parkı olarak adlandırılmasına oy çokluğu ile, Kurtuluş Mahallesi İmam Hatip Sokak İmam Hatip Lisesi yanında bulunan parkın "İmam Hatip” parkı olarak adlandırılması oy birliği ile, Yeditepe Mahallesinde bulunan parkın "Şehit Polis Beşir GÜVEN” parkı olarak adlandırılması oy birliği ile, Karaköse Mahallesinde bulunan parkın "Recep Tayyip ERDOĞAN” parkı olarak adlandırılması oy çokluğu ile, Kışlak Mahallesinde bulunan parkın "Şehitler” parkı olarak adlandırılması oy birliği ile, Şenköy Mahallesinde bulunan parkın "Kurmay Binbaşı Abdussamed KUŞÇU” parkı olarak adlandırılmasına oy birliğiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin n) fıkrası gereğince oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

            2015 Yılı Kasım ayı olağan toplantısı 03.11.2015 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.01/10/2015

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                                      Doğan GÜRLEN   

Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye                                         Katip-Üye

                                                                                                                        

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014