2015 AGUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

 

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 04/08/2015

MECLİS KARAR SAYILARI        : (34,35,36,37)

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI AĞUSTOS AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Belediye Meclisi 04/08/2015 Salı günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN(Mazeret İzni), Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

            Gündeme geçildi.

 

            Gündem 1. maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı Gözlekçiler Mahallesi 553 ve Gözlekçiler Mahallesi 766 parsel sayılı taşınmazların Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına bedeli mukabilinde devredilmesi ile ilgili;

 

Yapılan istişareler neticesinde; belediyemiz adına kayıtlı bulunan Gözlekçiler Mahallesi 11.000 m2 yüzölçümünde tarla niteliğindeki 553 parsel ve Gözlekçiler Mahallesi 4.300 m2 yüzölçümünde tarla niteliğindeki 766 parsel  sayılı taşınmazların toplam 30.600,00 TL bedel üzerinden Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devredilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem 2. maddesinde bulunan belediyemiz imar sınırları içerisinde bulunan trafo yerleri ile ilgili;

 

Çamaltı, Kurtuluş ve Tutlubahçe Mahallelerinde Pafta No: R36-A-07-D-4-C ve  Pafta No: R36-A-07-D-3-C  nolu paftalarda trafo yeri olarak belirtilen şekilde değiştirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin c) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem 3. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 151 Ada 24 parsel sayılı taşınmaz da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından konut yapılacağından 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili;

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kurtuluş Mahallesi 151 Ada 24 parsel sayılı taşınmaz da konut amaçlı uygulama imar planı yapılmasında bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Komisyon tarafından meclise sunulan rapor doğrultusunda  söz konusu Kurtuluş Mahallesi 151 Ada 24  parsel sayılı taşınmazda önerilen uygulama imar planının onaylanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin c) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesinde bulunan İlçemize bağlı Şakşak, ve Yeşiltepe Mahallelerinde  Orman Kadastrosu çalışmalarında görev yapmak üzere; Belediye Meclisi'nin 03/06/2015 tarih ve 32 sayılı kararı ile seçilen bilirkişi listelerinde bilirkişi seçilme şartları taşımadığı tespit edilen üyeler ile yerlerine seçilecek kişi listesi ile ilgili;

 

 

 

 

Yapılan oylama sonucunda Şakşak Mahallesi'nden Cemal BOZKURT ve Mümin KOÇAK'ın yerine İsmet USLU ve Talip BOZDEMİR ile Yeşiltepe Mahallesi'nden Abdulkadir PARLAK'ın yerine Duran ÖZDEMİR'İN seçilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.

 

            2015 Yılı Eylül ayı olağan toplantısı 02.09.2015 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.04/08/2015

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                                      Doğan GÜRLEN   

Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye                                         Katip-Üye

                                                                                                                      (Katılmadı)    

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014