2015 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 08/04/2015

MECLİS KARAR SAYILARI        : (19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI NİSAN AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Belediye Meclisi 08/04/2015 Çarşamba günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN(Mazeret İzni), Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

            Gündeme geçildi.

 

            Gündemin birinci maddesinde bulunan 2014 yılı icraat ve faaliyet raporu Belediye Başkanı Mehmet KALKAN tarafından Meclis Üyelerine okunması, akabinde yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin 2. Maddesinde bulunan Belediye Encümeni üyeliği seçimine geçildi.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince seçimi yapılacak olan Encümen üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda;

            Belediye Meclis üyelerinden Ahmet KARAKAŞ ve Ahmet OK'un 15 oy alarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/k maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

            Gündemin üçüncü maddesinde bulunan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun seçilmesi ile ilgili olarak; yapılan oylama sonucu, Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine Belediye Meclis üyelerinden Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU ve Sait DÖŞ, İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeliğine Belediye Meclis üyelerinden Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN ve Yusuf HÜNER'in seçilmeleri Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin k) fıkrası gereğince oy birliği ile onandı.

 

            Gündemin dördüncü maddesinde bulunan Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı ile ilgili; 6360 Sayılı Kanun gereğince Belediyemiz sınırlarının genişlemesi, hizmetlerin aksamadan daha hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için 237 Sayılı Taşıt Kanunu kapsamında 1 adet greyder, 1 adet pick-up ve 1 adet motosiklet alımı Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.

 

            Gündemin 5. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Sungur Mahallesi 360 parsel sayılı taşınmazın Kamil ATTAROĞLU'nun  17/03/2015 tarihli dilekçesine istinaden satın alma talebi ile ilgili;

            Yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Sungur Mahallesi 360 parsel sayılı taşınmazın Mehmet oğlu 12.12.1945 Yayladağı doğumlu Kamil ATTAROĞLU adına satışı için fiyat tespiti ile ilgili bilirkişi heyeti oluşturularak satışı yapılabilmesi ile ilgili Belediye

 

 

 

 

Encümenine yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince Belediye Meclis Üyesi Sait DÖŞ tarafından reddine, diğer meclis üyeleri tarafından kabul edildiğinden oy çokluğu ile karar verildi.

 

            Gündemin 6. maddesinde bulunan belediyemiz imar sınırları içerisinde bulunan trafo yerlerinin belirlenmesi ile ilgili;

            Yapılan istişareler neticesinde Belediyemiz Meclisinin 04/03/2005 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun yapmış olduğu incelemeler neticesinde Çamaltı, Kurtuluş ve Tutlubahçe Mahallelerinde Pafta No:R36-A-07-D-3-C, Pafta No: R36-A-07-D-4-C  ve Pafta No: R36-A-07-D-3-A nolu paftalarda trafo yeri olarak belirtilen yerlerde herhangi bir sakınca bulunmadığı İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16/03/2015 tarihli raporu ile bildirilmiştir. Çamaltı, Kurtuluş ve Tutlubahçe Mahallelerinde Pafta No:R36-A-07-D-3-C, Pafta No: R36-A-07-D-4-C  ve Pafta No: R36-A-07-D-3-A nolu paftalarda trafo yeri olarak belirtilen şekilde değiştirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 7. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 172 Ada 1  parsel sayılı taşınmazın Yayladağı Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 12/03/2015 tarihli dilekçesine istinaden Yayladağı Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına tahsisi ile ilgili;

            Yapılan istişareler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 172 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın Yayladağı Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanlığına 10 (On) yıl süre ile kiralanmak üzere kiralama işlemi ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 8. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Bozlu Mahallesi 1761 parsel sayılı taşınmazın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili;

            Yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Bozlu Mahallesi 1761 parsel sayılı taşınmazın 3000 m2'lik alanını  çok amaçlı salon yapılması ve 2017 yıl sonuna kadar bitirilmesi şartıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince oy birliği  ile karar verildi.

 

            Gündemin dokuzuncu maddesinde bulunan Belediyemizce 2015 yılı içerisinde DOĞAKA ve SODES kapsamında yapılacak olan projelerin iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Mehmet KALKAN'a yetki verilmesine, projelerin kabul olması durumunda eş finansman sağlanması konusu Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.

 

            Gündem dışı olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından teklif edilen Kurtuluş Mahallesi 122 Ada 3 parsel sayılı taşınmazın görüşülmesine karar verilmiş olup, Nevrez BİLGİLİ'nin 08/04/2015 tarihli dilekçesi ile talep etmiş olduğu Kurtuluş Mahallesi 121 Ada 1 parsel 122 Ada 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlarda plan tadilatı ile ilgili;

            Söz konusu Kurtuluş Mahallesi 121 Ada 1, 122 Ada 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlarda önerilen plan tadilatının onaylanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin c) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

            2015 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı 05.05.2015 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.08/04/2015

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                                      Doğan GÜRLEN   

Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye                                         Katip-Üye

                                                                                                                        

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014