2015 MART AYI MECLİS KARARI

 

 

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 04/03/2015

MECLİS KARAR SAYILARI        : (13,14,15,16,17,18)

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Belediye Meclisi 04/03/2015 Çarşamba günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

            Gündeme geçildi.

 

            Gündemin birinci maddesinde bulunan Belediye Zabıta Tembihnamesi 2014 yılı verileri baz alınarak aynen yürürlüğe konulması kararı oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin 2. Maddesinde bulunan belediyemiz imar planı içerisinde bulunan trafo yerlerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi ile ilgili; yapılan istişareler neticesinde Belediyemiz imar planı içerisinde bulunan trafo yerlerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi ile ilgili inceleme yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 3. Maddesinde bulunan kadro ihdası ile ilgili ; yapılan istişareler neticesinde Belediyemiz Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kapsamında C6 grubunda bulunmakta olup, bu grup kapsamında bulunan 1 adet 4 dereceli 6175 unvan kodlu uzman kadrosunun ihdas edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin l) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 4. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Çamaltı Mahallesi 12 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın Yayladağı İlçe Merkezi Tarım Kalkındırma Kooperatifi adına 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile ilgili; yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Çamaltı Mahallesi 12 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın Yayladağı İlçe Merkezi Tarım Kalkındırma Kooperatifi adına 10 (On) yıl süre ile kiralanması ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 5. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Aydınbahçe Mahallesi 765, 766 ve 767 parsel sayılı taşınmazların Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili; yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Aydınbahçe Mahallesi 765, 766 ve 767 parsel sayılı taşınmazlar da çok amaçlı salon yapılması ve 2017 yıl sonuna kadar bitirilmesi şartıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince oy birliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

 

            Gündemin 6. Maddesinde bulunan belediyemiz adına kayıtlı bulunan Ayışığı Mahallesi 1202 parsel sayılı taşınmazın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi ile ilgili; yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Ayışığı Mahallesi 1202 parsel sayılı taşınmazda çok amaçlı salon yapılması ve 2017 yıl sonuna kadar bitirilmesi şartıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin e) fıkrası gereğince oy birliği  ile karar verildi.

 

            2015 yılı Nisan ayı olağan toplantısı 08.04.2015 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.04/03/2015

 

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                                      Doğan GÜRLEN   

Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye                                         Katip-Üye

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                       

                

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014