2015 ŞUBAT AYI MECLİS KARARI

 

 

 

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 04/02/2015

MECLİS KARAR SAYILARI        : (9,10,11,12)

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI ŞUBAT AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Belediye Meclisi 04/02/2015 Çarşamba günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN(İzinli), Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

            Gündeme geçildi

 

            Gündemin birinci maddesinde bulunan Belediyemizce yeni alınan 31 H 2555 plakalı araç için 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.Maddesinde belirtilen” Belediyenin proje karşılığı borçlanma yolu ile elde ettiği gelirlere, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlere haczedilemez” hükmü gereğince kamuya tahsisi haczedilemez kararı oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin ikinci maddesinde Belediye Disiplin Amirler Yönetmeliği, Devlet Personel Başkanlığının 30/12/2014 tarihli ve 31292642-7465 sayılı yazısıyla uygun mütalaa edilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinde düzenlenen Meclisin görev ve yetkileri bölümünün m) fıkrası gereğince oy birliği ile onandı.

 

            Gündemin üçüncü maddesinde bulunan 2015 yılından kısmi zamanlı çalıştırılacak olan sözleşmeli avukat için 1.057,00 TL ücret ödenmesi oy birliği ile onandı.

 

.

            Gündemin dördüncü maddesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Yeditepe Mahallesi 1939 parsel sayılı taşınmazın Ali BAĞRIYANIK’a devri ile ilgili;

 Yapılan istişareler neticesinde Belediyemize kayıtlı bulunan Yeditepe Mahallesi 1939 parsel sayılı taşınmazın Ali BAĞRIYANIK’a devri ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği  ile karar verildi. 04/02/2015

 

            2015 yılı Mart ayı olağan toplantısı 04.03.2015 tarih ve saat 14:00 da toplanılmak üzere oturum kapatıldı.04/02/2015

 

 

 

 

       Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                                      Doğan GÜRLEN   

Meclis ve Belediye Başkanı                Katip-Üye                                         Katip-Üye

                                                                                                                        

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014