2015 OCAK AYI MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                           :HATAY

İLÇESİ                                              :YAYLADAĞI

KURUMU                                         :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              : 07/01/2015

MECLİS KARAR SAYILARI        : (1,2,3,4,5,6,7,8)

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI

OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Belediye Meclisi 07/01/2015 Çarşamba günü saat 14:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ), Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR'in iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

            Gündeme geçildi

 

            Gündemin birinci maddesinde bulunan Belediye Encümeninin gününün belirlenmesi konusu ile ilgili olarak; Belediye Encümeninin 2015 yılı içerisinde haftada en az bir defa olmak üzere Salı günleri saat 14: 00 da toplanılması oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin ikinci maddesinde bulunan Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusu ile ilgili olarak; Belediye Meclisinin 2015 yılı içerisinde; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6. maddesi hükmü gereğince, Temmuz ayında tatil kararı alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin üçüncü maddesinde bulunan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Denetim Komisyonunun seçilmesi ile ilgili olarak; yapılan gizli oylama sonucu Belediye Meclis üyelerinden Doğan GÜRLEN, Cemil CEYLAN ve Nusret BOZ 16 şar oy alarak denetim komisyonuna seçilmeleri Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin k) fıkrası gereğince oy birliği ile onandı.

 

.

            Gündemin 4. maddesinde bulunan Yayladağı Belediyesine ait taşınmazların satış işlemi ile ilgili; Belediye İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 31/12/2014 tarih ve 2 sayılı raporu okunarak yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin 5. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 113 Ada 6  parsel sayılı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına devri ile ilgili; yapılan istişareler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 113 Ada 6  parsel sayılı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına devri ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 6. maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 172 Ada 4 ve 5  parsel sayılı taşınmazların Yayladağı Sulama Birliği Başkanlığına satışı veya kiralanması ile ilgili; yapılan istişareler neticesinde Kurtuluş Mahallesi 172 Ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların Yayladağı Sulama Birliği Başkanlığına 10 (On) yıl süre ile kiralanmak üzere kiralama işlemi ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014