2014 ARALIK AYI MESLİS KARARI

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                                 :HATAY

İLÇESİ                                  :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ  :03.12.2014

MECLİS KARAR SAYISI  :(58,59,60)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 03/12/2014 Çarşamba günü saat 14:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ ın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ , Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR  iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

           Gündemin 1. maddesinde bulunan "Kamu Bankaları, Özel Bankalar, Katılım Bankaları veya İller Bankası gibi Kredi Kuruluşlarından 2.000.000,00 TL kredi kullanılmak sureti ile iç borçlanma konusunun görüşülmesi” ile  ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

Genel ve yatırım amaçlı kullanılmak üzere 2.000.000,00 TL miktarında , İller Bankası veya ülkemizde faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarından kredi ve teminat mektubunun sağlanması durumunda kredinin kullanılmasına,5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendine istinaden borçlanmanın yapılmasına,bu iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ın yetkili kılınmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.03.12.2014

Gündemin 2. maddesinde bulunan "Belediyemize ait tanıtım ambleminin yeniden düzenlenmesi ile şekil ve içeriğinin değiştirilmesinin görüşülmesi” ile  ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

            Değerlendirmeye alınan amblemler arasından Turkuaz renk ve hilal içerisinde T.C. YAYLADAĞI BELEDİYESİ yazılı,hilalin iç kısmında iki adet minare ve dağ silueti,dağ siluetinin orta kısmında güreşçi motifi ile Belediyemizin kuruluş yılı olan 1936 tarihinin bulunduğu amblem ile aynı amblemin koyu mavi tonda bulunan amblemlerin Belediyemizin yeni amblemlerinin olmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendine göre  OYBİRLİĞİ ile karar verildi.03.12.2014

Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yardım olarak tahsis edilen 31 H 2496 Plakalı Ford Cargo 1826 marka Çöp Kamyonu İçin "Haczedilemez, Kamu Yararı” Kararı Alınması ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

Belediyemize ait 31 H 2496 plakalı Ford Cargo 1826 marka Çöp Kamyonu için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi gereğince "Haczedilemez, Kamu Yararı” kararı alınmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.03.12.2014

 

 

      Mehmet KALKAN                           Ahmet KARAKAŞ                         Doğan GÜRLEN                    

 Meclis ve Belediye Başkanı                           Katip-Üye                                     Katip-Üye

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014