2014 KASIM AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                     HATAY

İLÇESİ                                  :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ  :03.11.2014

MECLİS KARAR SAYISI  :(54,55,56,57)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 KASIM AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 03/11/2014 Pazartesi günü saat 14:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ nın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN (Katılmadı), Yusuf HÜNER (katılmadı), Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ , Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR  iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

           Gündemin 1. maddesinde bulunan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.10.2014 Tarih ve 2 Sayılı "2015 Yılı Belediye Bütçesi” ile  ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.10.2014 Tarih ve 2 Sayılı "2015 Yılı Belediye Bütçesi” Raporu oylanarak; OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.03.11.2014

Gündeme geçildi.

             

Gündemin 2. maddesinde bulunan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.10.2014 Tarih ve 3 Sayılı "2464 Sayılı Belediye Gelirleri” ile  ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

            Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.10.2014 Tarih ve 3 Sayılı "2464 Sayılı Belediye Gelirleri”  Raporu oylanarak; OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.03.11.2014

 

Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemiz sınırları içerisinde Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan İmam Hatip Park’ın 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

Belediyemiz sınırları içerisinde Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan İmam Hatip Park’ın 10 yıllığına kiraya verilmesi meclis üyelerinden Said DÖŞ’ün   red oyuna karşılık  diğer meclis üyelerinin evet oyu ile bahsi geçen parkın yıllık 500,00 TL bedel karşılığında 10 yıllığına Akif APİŞ’e kiraya verilmesine OYÇOKLUĞU ile karar verildi.03.11.2014

 

Gündemde olmayıp görüşülmesine oybirliği ile karar verilen Meclis Başkanı Mehmet KALKAN’ın Belediyemizce satın alınan 31 H 2444 plakalı araç için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesine istinaden "Haczedilemez, Kamu Yararı ” kararı alınmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi.

 

 

Yapılan Müzakere Neticesinde;

            Belediyemize ait 31 H 2444 plakalı Skoda Superb marka araç için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi gereğince "Haczedilemez, Kamu Yararı” kararı alınması OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.03.11.2014

 

 

 

 

 

    Mehmet KALKAN                             Ahmet KARAKAŞ                         Doğan GÜRLEN                    

 Meclis ve Belediye Başkanı                           Katip-Üye                                     Katip-Üye

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014