2014 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ      :01.10.2014

MECLİS KARAR SAYISI      :(48,49,50,51,52,53)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 EKİM AYI MECLİS KARARLARI

 

Belediye Meclisi 01/10/2014 Çarşamba günü saat 14:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ nın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ (Katılmadı), Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR  iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

 

Gündeme geçildi.

           Gündemin 1. maddesinde bulunan Belediyemiz 2015 yılı Mali Yılı Bütçesi ile  ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

Belediyemiz 2015 yılı Mali Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a ve 62. maddeleri gereğince çalışma raporu ile birlikte bütçe taslağının Belediye Encümenince incelenen ve inceleme raporunun 09.09.2014 tarih ve 70 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclisi’ne havale edilen 2015 Mali Yılı Bütçe Taslağının Meclis Başkanı Mehmet KALKAN’ ın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ilişkin teklifi oylanarak; OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.01.10.2014

 

Gündeme geçildi.

            Gündemin 2. maddesinde bulunan 2015 yılı Gelir Tarifeleri Cetveli ile  ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

            2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre uygulanmakta olan gelir tarifesiyle alınan vergi,harçlarla ve aynı kanunun 97.maddesine göre Belediyemizce ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilen her türlü hizmetler için alınan ücretler ,Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınmakta olup,söz konusu vergi,harç ve ücretlerin İlçemizin sosyal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurularak ayarlanması zorunluluk olduğu gibi Belediyemiz bütçesine de katkı sağlayacağı düşünülerek, konunun Meclis Başkanı Mehmet KALKAN’ ın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ilişkin teklifi oylanarak; OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.01.10.2014

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 3. maddesini teşkil eden Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı Nakdi Yardım olarak tahsis edilen ödenekten ISUZU NPR Marka Sıkıştırmalı Çöp Aracının tescil işleminin Belediyemiz adına yaptırılması hususundaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı Nakdi Yardım olarak tahsis edilen ödenekten ISUZU NPR marka Sıkıştırmalı Çöp Aracı 15.09.2014 tarihinde 31 H 2437 Plaka ile Belediyemiz adına plaka kayıt ve tescil işlemi yapılmış olup 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinde belirtilen "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirlere, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” denilmekte olup, araçla ilgili evrak ve dokümanların hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.01.10.2014

 

Gündeme geçildi.

            Gündemin 4. maddesini teşkil eden Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesi isminin eski ismi olan Nişrin Mahallesi olarak, Kulaç Mahallesi isminin eski ismi olan Hasma Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Yapılan Müzakere Neticesinde;

Mahalle muhtarı ve azaların talebine istinaden Görentaş Mahallesi isminin eski ismi olan Nişrin Mahallesi olarak, Kulaç Mahallesi isminin eski ismi olan Hasma Mahallesi olarak değiştirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.01.10.2014

 

Gündeme geçildi.

            Gündemin 5. maddesini teşkil eden 30 Mart 2014 tarihinden önce tüzel kişiliği bulunan Yayladağı ilçesine bağlı köylerin 6360 sayılı yasa kapsamında ilçemize devredilmesi ile tüzel kişiliği kaldırılan ve ilçe merkezinde bulunan mahallelerdeki belediyemize ait taşınmazların satışı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Yapılan Müzakere Neticesinde;

İlçemize bağlı tüzel kişiliği kaldırılan ve ilçe merkezinde bulunan mahallelerdeki  belediyemize ait taşınmazların satışı ile ilgili inceleme yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesine  OYBİRLİĞİ ile karar verildi.01.10.2014

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 6. maddesini teşkil eden Çamaltı Mahallesi 55 ada 3 parsel sayılı taşınmazın satış işlemi ile  ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Yapılan Müzakere Neticesinde;

Çamaltı Mahallesi 55 ada 3 parsel sayılı taşınmazın satış işlemi ile ilgili Belediye Encümenine  yetki verilmesine  OYBİRLİĞİ ile karar verildi.01.10.2014

 

 

 

    Mehmet KALKAN                             Ahmet KARAKAŞ                         Doğan GÜRLEN                    

 Meclis ve Belediye Başkanı                           Katip-Üye                                     Katip-Üye

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014