2014 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİS KARARI

İ L İ :HATAY

İLÇESİ :YAYLADAĞI

KURUMU :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ :03.06.2014

MECLİS KARAR SAYISI :(35,36,37)

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

 

Belediye Meclisi 03/06/2014 Salı günü saat 14:00 de Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ nın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

Gündeme geçildi

Gündemin 1'ci maddesini teşkil eden 2014 Mali yılı içerisinde Meclis üyelerine huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususundaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere neticesinde;

"5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 32: Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denilmektedir”

Belediye Başkanına ödenen Aylık bürüt ücretin gün hesabından çevrilmesi sonucunda günlük ücreti 211.39.3=70,39Tl nin bürüt olarak kabulüne oturuma katılan üyelerin oy birliğince karar verildi. 03.06.2014

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 2'ci maddesini teşkil eden 2014 Belediye Meclisinin Yılı içerisinde belediye meclisinin tatil Ayının Belirlenmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde,

5393 Sayılı Belediye Kanununun Madde 20: Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir. Belediye Meclisi tarafından yapılan görüşmeler neticesinde 2014 Yılı TEMMUZ ayının Meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine oturuma katılan üyelerin oy birliğince karar verildi.03.06.2014

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 3’cü maddesini teşkil eden Belediyemizde Zabıta Memur olarak görev yapan personele fazla çalışma ücreti olarak her yıl verilmekte olan ücretin 2014 yılı içinde verilecek oranın belirlenmesi husususun görüşülmesine geçildi

Yapılan Müzekkere Neticesinde;

Belediyemizde 10.Adet Zabıta Memurunun bulunması nedeniyle 5393 sayılı yasanın 51'ci maddesine istinaden 2014 Mali yılı içinde yayınlanan olan 2014 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı K Cetveli;

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 221 Türk Lirasını

Bütçe kararnamesinde yayınlanan rakamın 2014 yılı içerisinde Yayladağı ilçe nüfusu 10.001 ile 50.000’e kadar 221TL’nın yılı içerisinde zabıta personellerine fazla çalışma ücreti olarak verilmesine oy birliğince karar verildi.03.06.2014

 

 

 

 

      Mehmet KALKAN                                   Ahmet KARAKAŞ                             Doğan GÜRLEN

Meclis ve Belediye Başkanı                                 Katip-Üye                                         Katip-Üye

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014