2014 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                    :HATAY

İLÇESİ                                  :YAYLADAĞI

KURUMU                             :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ  :03.09.2014

MECLİS KARAR SAYISI   :(43,44,45,46,47)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

 

Belediye Meclisi 03/09/2014 Çarşamba günü saat 14:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ nın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR  iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

Gündeme geçildi

 Gündemin 1. maddesini teşkil eden Hisarcık Mahallesi’nde yapılan Özel Ağaçlandırma ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek kişi veya kişilere yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere neticesinde;

Hisarcık Mahallesi’nde yapılan Özel Ağaçlandırma ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek kişi veya kişilere yetki verilmesi işinin oy birliği ile REDDİNE karar verildi.03.09.2014

Gündeme geçildi.

            Gündemin 2. maddesini teşkil eden Kulaç Mahallesi’nde yapılan Özel Ağaçlandırma ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek kişi veya kişilere yetki verilmesi gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde,

Kulaç Mahallesi’nde yapılan Özel Ağaçlandırma ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek kişi veya kişilere yetki verilmesi işinin Mali Hizmetler Müdürü Bekir ARSLAN tarafından yapılmasına oybirliği ile karar verildi.03.09.2014

Gündeme geçildi.

Gündemin 3. maddesini teşkil eden Tutlubahçe Mahallesi’ne ait sokak sınırlarının değiştirilmesi işlemi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan Müzakere Neticesinde;

Tutlubahçe Mahallesi’ne ait sokak sınırlarının değiştirilmesi işleminin oy birliği ile ONAYLANMASINA karar verildi.03.09.2014

Gündeme geçildi.

            Gündemin 4. maddesini teşkil eden Çamaltı Mahallesi 55 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın satışı işlemi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Yapılan Müzakere Neticesinde;

Çamaltı Mahallesi 55 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili işlemin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.03.09.2014

Gündeme geçildi.

            Gündemin 5. maddesini teşkil eden 2464  sayılı Belediye Kanununun Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Yeniden Düzenlenmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

           

Yapılan Müzakere Neticesinde;

Komisyon tarafından hazırlanarak Belediye Meclisimize sunulan 2464  sayılı Belediye Kanununun Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Yeniden Düzenlenmesi sonucunda Belediyemiz sınırları dahilinde uygulaması düşünülen harçların ekli listelerdeki gibi uygulamasının 01.10.2014 tarihinden itibaren yapılmasına oybirliği ile karar verildi.03.09.2014

 

 

 

    Mehmet KALKAN                             Ahmet KARAKAŞ                         Doğan GÜRLEN                    

 Meclis ve Belediye Başkanı                           Katip-Üye                                     Katip-Üye

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014