2014 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

2014 Ağustos Ayı Meclis Kararları


BELEDİYE MECLİS KARARI


 

İ   L   İ                                     :HATAY

İLÇESİ                                   :YAYLADAĞI

KURUMU                              :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ   :06.08.2014

MECLİS KARAR SAYISI   :(38,39,40,41,42)


 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI


  

               Belediye Meclisi 06/08/2014 Çarşamba günü saat 15:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ nın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARAKAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK(Katılmadı), Sait DÖŞ, Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ(Katılmadı), Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR  iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

Gündeme geçildi

              Gündemin 1. maddesini teşkil eden Belediyemiz Genel Hizmetlerinde Başkanlık Makamı tarafından kullanılmak üzere 1 adet Hizmet Aracı Alınması işinde kullanılmak üzere İller Bankasından ve diğer uygun bulunacak ülkemizde faaliyet gösteren teminat mektubu alınmak sureti ile araç alımında kullanılmak hususunda gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

              Yapılan Müzakere neticesinde;Belediyemiz Genel Hizmetlerinde Başkanlık makamı tarafından kullanılan aracın bulunmadığı, 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile mülki sınırların genişlemesi nedeniyle bu yerleşim yerleşim yerlerine ulaşımda güçlük çekilmektedir.Bu nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan 1 adet Hizmet Aracının alınması amacı ile 125.000,TL miktarında teminat mektubunun İller Bankası  ve ülkemizde faaliyet gösteren Bankalardan Kredi ve Teminat Mektubunun sağlanması durumunda kredinin kullanılmasına, Bu iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mehmet KALKAN'ın yetkili kılınmasına oturuma katılan üyelerden Ahmet KARAKAŞ'ın çekimser,diğer üyelerin oy çokluğu ile onanmasına karar verildi.06.08.2014


Gündeme geçildi.


                Gündemin 2. maddesini teşkil eden Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım olarak tahsis edilen FORD CARGO 1826 Marka Su Arazözünün (Su Dağıtım Aracı) tescil işleminin Belediyemiz adına yaptırılması hususundaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.


 Yapılan Müzakere Neticesinde,Belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım olarak tahsis edilen FORD CARGO 1826 Marka Su Arazöz'ü (Su Dağıtım Aracı) 11.08.2014 tarihinde 31.H.0304 Plaka ile Belediyemiz adına plaka kayıt işlemi ve tescili yapılmış olup 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinde belirtilen "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yolu ile elde ettiği gelirlere,şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi,resim ve harç gelirlere haczedilemez" denilmekte olup, araçla ilgili evrak ve dokümanların hazırlanarak,Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile onanmasına karar verildi.06.08.2014


Gündeme geçildi.

                  Gündemin 3. maddesini teşkil eden 11.07.2014 Tarih ve 29057 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nin görüşülmesine geçildi.

                  Yapılan Müzakere Neticesinde;   

                  Resmi Gazete ekinde yer alan "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine ilişkin Tablo" da bulunan gelir tarifelerinin ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bulvar,cadde,sokak olarak daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğundan konunun Belediyemiz Meclisinin 07/04/2014 Tarih ve 21 sayılı kararı ile oluşturulan Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi oturuma katılan Meclis üyelerinin oy birliği ile onanmasına karar verildi.06.08.2014

                 Gündeme geçildi.

                 Gündemin 4. maddesini teşkil eden Hisarcık Mahallesinde yapılan Özel Ağaçlandırma ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek kişi veya kişilere yetki verilmesi ile ilgili;

                 Yapılan Müzakere Neticesinde;Hisarcık Mahallesinde yapılan Özel Ağaçlandırma ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek kişi veya kişilere yetki verilmesi işinin Eylül ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile onanmasına karar verildi.06.08.2014

                 Gündeme geçildi.

                 Gündemin 5. maddesini teşkil eden Yayladağı ilçesi Gözlekçiler Mahallesi isminin eski ismi olan Dusduru olarak değiştirlmesi ile ilgili;

                 Yapılan Müzakere Neticesinde;Mahalle muhtarı ve azaların talebine istinaden Gözlekçiler Mahallesi isminin eski ismi olan Dusduru olarak değiştirilmesine Belediye Meclisince oy birliği ile onanmasına karar verildi.06.08.2014


 


   Mehmet KALKAN                       Ahmet KARAKAŞ                  Doğan GÜRLEN                    

 Meclis ve Belediye Başkanı                      Katip-Üye                             Katip-Üye


 


 


İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014