2014 NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                           :HATAY

İLÇESİ                                 :YAYLADAĞI

KURUMU                                            :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              :07.04.2014

MECLİS KARAR SAYISI               :(20,21,22,23)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 07/04/2014 Pazartesi günü saat 14:00 de  Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet KALKAN’ nın Başkanlığında üyelerden; Ahmet OKAY, Cemil CEYLAN, Mustafa SAYIN, Yusuf HÜNER, Metin BİLGİLİ, Ahmet KARATAŞ, Ahmet ALKAÇ, Ömer GÜVEN, Ahmet OK, Sait DÖŞ,Doğan GÜRLEN, Hazım ŞERİFOĞLU, Nusret BOZ, Mehmet TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR  iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

               

Gündeme geçildi.

                Gündemin 1. maddesinde bulunan Üyeler arasında görev taksimi işi oldu anlaşıldı. Belediye meclisimizce yapılan  Nisan ayı olağan  toplantısında 5393 Sayılı Belediye Yasası’19’cu maddesi gereğince yapılın gizli oylama neticesinde Meclis Başkan Vekilliği oylama sonucunda eşit oy alarak aralarında anlaşarak  (2)iki yıl süreli görev yapmak üzere 15 oy alarak 1.Başkan vekilli Hazım ŞERİFOĞLU  İkinci Başkan Vekilliğine 15 oy alarak Ahmet OK Başkan vekilliğine seçilmiştir.07.04.2014

Belediyemiz meclisince yapılan Nisan ayı olağan toplantısında 5393 sayılı Belediye yasasının 19’cu maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, (2)iki yıl süreli görev yapmak üzere Belediye meclis Katipliğine Ahmet KARAKAŞ 15 oy alarak Doğan GÜRLEN 15  oy alarak Meclis Katipliğine seçilmiştir.07.04.2014

Belediyemiz meclisince yapılan Nisan ayı olağan toplantısında 5393 sayılı Belediye yasasının 18/k ve 33/a maddesi gereğince daimi Encümen üyeliği seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde, bir(1) yıl görev yapmak üzere Belediye daimi Encümen üyeliğine Cemil CEYLAN 12 oy alarak Ömer GÜVEN 10  oy alarak   seçilmiştir.07.04.2014

Yukarıda yapılan üyeler arasında görev taksiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi.07.04.2014

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 2. maddesinde bulunan Belediye İhtisas komisyonlarının kurulması işi olduğu anlaşıldı. Meclis Başkanı Sayın Mehmet KALKAN Başkanlığında yapılan görüşmeler ve yapılan istişareler sonucunda Belediye Denetim komisyonuna bir(1) Yıl görev süreli gizli oylama sonucunda Cemil CEYLAN ve Mehmet TOSUN 15 oy alarak Mustafa SAYIN 11 oy alarak Denetim komisyonuna seçilmesine.07.04.2014

     Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna bir(1) Yıl görev süreli gizli oyla Mehmet ÖZDEMİR 15 oy,   Doğan GÜRLEN 13 oy, Ahmet OKAY 12 oy alarak Plan Bütçe Komisyonuna seçilmesine;07.04.2014

                İmar ve Bayındırlık Komisyonuna bir(1) Yıl görev süreli gizli oyla Ahmet KARAKAŞ 15 oy alarak, Doğan GÜRLEN 14 oy Mustafa SAYIN 11 oy alarak İmar ve Bayındırlık Komisyonuna seçilmesine  seçilen komisyonların  onanmasına oybirliği ile karar verildi.07.04.2014

 

 

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 3. maddesinde bulunan Meclis Başkanı Sayın Mehmet KALKAN Belediyeler arasında her türlü dayanışma ve yardımlaşma amacıyla Belediyemizin Çukurova Belediyeler Birliğine üye olduğunu bunun için (2) iki asıl,(1) bir yedek üye seçilmesi gerektiği açıkladı. Yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Meclis Başkanı Sayın Mehmet KALKAN doğal üye ve bunun dışında meclis üyelerinden sayın Mehmet TOSUN ve Ahmet OK asıl Sayın Metin BİLGİLİ yedek meclis üyesi olarak seçilmesinin onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.07.04.2014

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 4. maddesinde bulunan Meclis Başkanı Sayın Mehmet KALKAN Belediyeler arasında her türlü dayanışma ve yardımlaşma amacıyla Belediyemizin Tarihi Kentler Birliğine üye olduğunu bunun için bir(1) Asıl  bir(1)  yedek üye seçilmesi gerektiği açıladı.Yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Meclis Başkanı Sayın Mehmet KALKAN doğal üye ve bunun dışında meclis üyelerinden sayın Metin BİLGİLİ  asıl Sayın Ahmet KARAKAŞ yedek meclis üyesi olarak seçilmesinin onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.07.04.2014

 

 

   

 

    Mehmet KALKAN                              Ahmet KARAKAŞ             Doğan GÜRLEN                    
  Meclis ve Belediye Başkanı                      Katip-Üye                             Katip-Üye

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014