2014 MART AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                             : HATAY

İLÇESİ                            : YAYLADAĞI

KURUMU                        : YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ   : 04.03.2014

MECLİS KARAR SAYISI  : (13,14,15,16,17,18,19)

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 MART AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 04/03/2014 Salı günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI, Sedat GENÇ, İshak KARASOY, Fuat TECİMEN, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Ahmet OKAY(Katılmadı), Bekir BOZKURT(Katılmadı), Gürbüz ALDANMAZ‘ın iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

               

Gündeme geçildi.

Gündemin 1. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 89 ada 12 no'lu taşınmaz üzerinde Mevzi İmar Uygulaması işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

Söz konusu 10 metrelik taşıt yolu daha sağlıklı imar parselleri ve yapılaşma oluşturmak amacıyla parselin kuzey yönünde bulunan halı sahanın yanına doğru kaydırılmıştır. Ayrıca parselin içerisinden geçen 7 metrelik taşıt yolu parselin sağlıklı imar parsel oluşmasına imkan tanımak amacıyla kuzeydoğu istikametine kaydırılmıştır. Değişiklik parsel sınırları içerisinde olup parsel sahipleri dışında kimseyi etkilememektedir.

Bilal SARI                         : İmar yönünden ve teknik yönden bir sıkıntı yoksa evet.

Kemal KOLMAN               : Aralarında anlaştıklarından herhangi bir sıkıntı yoksa evet.

Söz konusu mevzi imar uygulaması için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe Mahallesi 89 ada 12 nolu taşınmaz üzerinde yapılan mevzi imar uygulaması, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı.04/03/2014

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 2. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 79 ada 14 no'lu taşınmaz üzerinde Mevzi İmar Uygulaması işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar kanununun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı esnasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatı hazırlanmıştır. 79 ada 14 nolu parseldeki ağaçlandırılacak alan 79 ada 4 nolu parsele kaydırılması için imar planı tadilatı hazırlanmıştır.

79 ada 14 parsel Yayladağı’nın ana ulaşım aksı üzerinde yer aldığından parsellerin zemin katın ticaret üst katların konut olacak şekilde ayrık nizam 3 kat (A-3) olacak şekilde plan değişikliği önerilmiştir.

Söz konusu mevzi imar uygulaması için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe  Mahallesi 79 ada 14 nolu taşınmaz üzerinde yapılan mevzi imar uygulaması, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı.04/03/2014

 

 

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 3. maddesinde bulunan Çamaltı Mahallesi 7 ada 4 no'lu taşınmaz üzerinde Mevzi İmar Uygulaması işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

3194 sayılı imar kanununun ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı değişiklikleri kamu yararı amacıyla ya da imar planı yapımı esnasında elde olmayan nedenlerle yapılan yanlışlıklar imar planının uygulanabilirliğinin aksamasına neden olmaktadır. Bu tür aksaklıkların ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için imar planı tadilatı hazırlanmıştır. 7 ada 4 nolu parseldeki belediye hizmet alanına ihtiyaç duyulmadığından belediye hizmet alanının kaldırılması ve 7 ada 4 nolu parseldeki yeşil alanın 79 ada 14 nolu parsele kaydırılması için imar planı hazırlanmıştır.

7 ada 4 parsel Yayladağı’nın ana ulaşım aksı üzerinde yer aldığından parsellerin zemin katın ticaret üst katların konut olacak şekilde ayrık nizam 3 kat (A-3) olacak şekilde plan değişikliği önerilmiştir.

Söz konusu mevzi imar uygulaması için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Çamaltı Mahallesi 7 ada 4 nolu taşınmaz üzerinde yapılan mevzi imar uygulaması, imar planının ana kararlarını bozucu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakıncası olmadığından oybirliği ile onandı.04/03/2014

 

Gündeme geçildi.

Gündemin 4. maddesinde bulunan Belediyemizde 05.03.2014-31.12.2014 tarihleri arasında çalışacak olan Sözleşmeli Veteriner Personelinin ücretinin belirlenmesi konusu görüşülmeye başlanıldı.

                5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkraları uyarınca Sözleşmeli Veteriner Mustafa KARAGÖZ'ün 05.03.2014-31.12.2014 tarihleri arasında Belediyemizde Sözleşmeli Veteriner olarak çalışacağı, İçişleri Bakanlığı 26.12.2006 tarih ve 15409 sayılı genelgesi uyarınca Sözleşmeli Veterinerin ücreti Belediyemiz Meclisince belirlenmesi gerekmektedir.

                Konu ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan istişare sonucu çalıştırılacak olan sözleşmeli personel Mustafa KARAGÖZ'e 2.080,93 TL Ek Ödeme aylık sözleşme ücreti verilmesi Belediye Meclisince oy birliği ile onandı.04.03.2014

 

Gündeme geçildi.

                Gündemin 5. Maddesinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen NLRTNHK00DA000307 şase nolu, 89107272 motor nolu, 31 H 2236 plakalı, Atlas Marka 6 1 M3 ÇÖP TOPLAMA ARACININ Belediyemizin borçlarından dolayı haczedilememesi için 5393 sayılı kanununun 15. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca kamu hizmetlerine tahsis edilmesine oy birliği ile  karar verilmiştir. 04.03.2014

 

(Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınan.)

                Gündemin 6. maddesinde bulunan Tutlubahçe Mahallesi 86 ada 16 no'lu taşınmaz üzerinde Mevzi İmar Uygulaması işi olduğundan görüşülmeye başlanıldı.

                İlimiz Yayladağı ilçesi Yayladağı belediyesinde kain ve 1/1000 ölçekli imar planında yer almakta olan tapu kaydında 86 ada 16 nolu parsel için Mülk sahiplerinin taleplerine istinaden Akaryakıt LPG satış amaçlı İlave imar planı hazırlanmıştır.

                Yapılan imar planında, Kentsel arazilerin atıl bir vaziyette bırakılmaması kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, kamuya katma değer yaratabilmek için ve ilgili kurumların vermiş oldukları uygun görüşler doğrultusunda ve mevcut imar planının anahatları dikkate alınarak Akaryakıt LPG satış amaçlı ilave imar planı hazırlanmıştır.

                Yukarıdaki bilgiler ışığında komşu parsellerden; 5 metre Karayolundan 25 metre, mesafesinde emsal (E:0,50) yapı yoğunluğunda ve azami yapı yüksekliği hmax= 9,50 metre yapı yüksekliğinde Akaryakıt LPG satış amaçlı 1/1000 ölçekli ilave imar planı yapılmıştır.

                Söz konusu İlave imar planı için yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde Tutlubahçe Mahallesi 86 ada 16 nolu taşınmaz üzerinde yapılan İlave imar planı, imar planının ana kararlarını bozu bir nitelik taşımayıp, şehircilik ilkeleri ve planlama ana kararları açısından bir sakınca olmadığından oy birliği ile onanmasına karar verildi. 04/03/2014

 

(Gündemde olmayıp oybirliği ile gündeme alınan.)

                Gündemin 7. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığının 27/02/2014 tarih ve 220 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 120 ada 12 numaralı (2014-12), 120 Ada 143-146-147-148-149-151 (2014-14) ve 120 Ada 139-158 parseller ve 161 ada 7-8-9 ve 166 ada 1 numaralı (2014-13) taşınmazlar üzerinde yapılan imar planı tadilatı ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan imar planı tadilatı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.04/03/2014

 

   

 

 Mustafa Kemal DAĞISTANLI          İshak KARASOY            Fuat TECİMEN   

          Meclis ve Belediye Başkanı                 Katip-Üye                    Katip-Üye                                                         

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014