2014 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

                       BELEDİYE MECLİS KARARI

 

İ   L   İ                                          :HATAY

İLÇESİ                                          :YAYLADAĞI

KURUMU                                      :YAYLADAĞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR TARİHİ              :03.02.2014

MECLİS KARAR SAYISI              :( 10,11,12 )

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 

Belediye Meclisi 03/02/2014 Pazartesi günü saat 15:00 te Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI’nın Başkanlığında üyelerden; Bilal SARI, Sedat GENÇ, İshak KARASOY, Fuat TECİMEN, Kemal AVCI, Kemal KOLMAN, Gürbüz ALDANMAZ Ahmet OKAY(Katılmadı),Bekir BOZKURT‘un iştirakiyle toplanıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan katipler yerlerini aldılar.

                Gündeme geçildi.

Gündemin 1. maddesinde bulunan Şenköy Belediye Başkanlığı'nın 10/01/2014 tarih ve 037 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan 104 Ada 63 numaralı parselle ilgili Mevzi İmar Uygulaması (2014-3),Rüzgar Enerji Santrallerinin Revizyon Nazım İmar Planları ve Revizyon Uygulama İmar Planı (2014-4),120 Ada 1 numaralı parselle için Mevzii İmar Planı (2014-5),113 Ada 7 numaralı parselde İmar Tadilatı Uygulaması (2014-06),113 Ada 17 numaralı parselde İmar Tadilatı Uygulaması (2014-7),120 Ada 382 numaralı parselde İmar Planı Tadilatı (2014-8) ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan imar planı tadilatı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.03/02/2014

Gündeme geçildi.

Gündemin 2. maddesinde bulunan Karaköse Belediye Başkanlığı'nın 06/01/2014 tarih ve 44 sayılı yazısına konu 6360 sayılı yasa gereği 844 ve 1405 numaralı parsellerin İmar Planı Tadilatı (2014-2) ile ilgili;

3194 sayılı imar planı kanunun ilgili yönetmelikleri gereğince gerekli kurum görüşlerinin alındıktan sonra zemin etütleri ve gerekli sosyal altyapının düzenlendiği takdirde yapılacak olan imar planı tadilatı Belediyemiz Meclisince uygun görülmüş olup oybirliği ile onanmasına karar verildi.03/02/2014

Gündeme geçildi.

Gündemin 3. Maddesinde bulunan Belediye Ceza Tembihnamesinin 2014 yılında Belediyemizce uygulanacak yasak maddelerine ilişkin toplam 142 maddeden ibaret yasaklar ve bunlara uygulanacak ceza miktarlarının tespiti görüşülerek aşağıda belirlenen cezaların her maddesinin 196,00 TL olarak belirlenmesine aynı suçun 1. ay içerisinde tekerrürü halinde Encümen Kararı ile 1.misli artırılarak uygulanmasına; Belediye Meclisimizce aşağıda yazıldığı şekilde kabul edilerek oy birliği ile onanmasına karar verilmiştir. 03.02.2014

 

 

 

 

     Mustafa Kemal DAĞISTANLI          İshak KARASOY            Fuat TECİMEN   

               Meclis ve Belediye Başkanı                   Katip-Üye                      Katip-Üye                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri


(0326) 471 30 29


(0326) 471 30 30


(0326) 471 30 26 (Faks)


Bütün Hakları Saklıdır


Verim Yazilim - 2014